Thứ bảy, 05/10/2019 - 11:23

Nghệ An yêu cầu chấn chỉnh các khoản thu chi đầu năm học mới

Dân trí

Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An vừa ban hành Công văn về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An yêu cầu chấn chỉnh các khoản thu chi đầu năm học mới - 1

Sở Giáo dục - Đào tạo Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý thu chi tài chính, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong năm học 2019 - 2020.

Sáng 5/10, trao đổi với PV, lãnh đạo Sở  GD-ĐT Nghệ An cho biết, Sở vừa ban hành Công văn về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019-2020.

Trước đó, ngày 28/8, Sở Sở GD-ĐT Nghệ An ban hành Công văn về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường học trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các khoản thu chưa nghiêm túc, gây dư luận không tốt cho phụ huynh học sinh.

Để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại trên, mới đây, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An đã ký công văn chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2019- 2020.

Trong công văn, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An  yêu cầu Trưởng phòng GD-ĐT huyện, thành phố, thị xã; Hiệu trưởng các trường THPT và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc theo quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 358/KH-UBND của UBND tỉnh,  Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện các loại quỹ và các khoản huy động đóng góp tự nguyện của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền cho người dân nắm bắt được chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến việc thu, vận động đóng góp của nhân dân để tăng cường cơ sở vật chất tại các nhà trường.

Việc thực hiện vận động và quản lý sử dụng nguồn thu phải được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Phổ biến rộng rãi các nội dung tại Công văn 1570/SGD&ĐT-KHTC của Sở GD-ĐT về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sở GD-ĐT Nghệ An cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường với Ban Đại diện cha mẹ học sinh trong việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động đảm bảo thực hiện đúng theo quy định…

Ngoài các khoản thu theo Công văn hướng dẫn, các cơ sở giáo dục không được đặt ra hoặc đề nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện các khoản thu khác từ học sinh và phụ huynh học sinh dưới danh nghĩa đóng góp tự nguyện hoặc thỏa thuận.

Các cơ sở giáo dục thực hiện việc giãn thời gian thu; không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong cùng một thời điểm.

Thực hiện công khai các khoản thu chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các Thông tư của Bộ GD-ĐT; Bộ Tài chính…

Phòng GD-ĐT cấp huyện tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn thu chi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn; chấn chỉnh kịp thời một số tồn tại nêu trên.

Nguyễn Tú