Thứ năm, 10/12/2015 - 08:45

Thanh Hóa:

Nhiều địa phương tuyển dụng giáo viên vượt chỉ tiêu biên chế

Dân trí

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa khẳng định, việc thực hiện quy định điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường Mầm non, Tiểu học và THCS công lập ở một số nơi chưa nghiêm; tình trạng tiếp nhận và tuyển dụng giáo viên vượt chỉ tiêu biên chế.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định 3678 ngày 8/11/2011 về quy định điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên (GV), nhân viên hành chính các trường Mầm non, Tiểu học và THCS công lập. Tuy nhiên ở một số nơi thực hiện chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng tiếp nhận và tuyển dụng GV vượt chỉ tiêu biên chế.

Nhiều giáo viên được luân chuyển giữa các cấp học do tình trạng dôi dư
Nhiều giáo viên được luân chuyển giữa các cấp học do tình trạng dôi dư

Từ ngày 8/11/2011 đến ngày 30/9/2015, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 2.217 cán bộ, GV, nhân viên hành chính ở cấp Tiểu học được sắp xếp, bố trí, điều chuyển. Trong đó, phạm vi xã là 102 người; phạm vi huyện là 2.013 người; điều chuyển sang Trung tâm học tập cộng đồng là 102 người.

Đối với khối THCS được điều chuyển, bố trí, sắp xếp là 3.572 người. Trong đó, điều chuyển giữa các trường THCS trong phạm vi huyện là 2.351 người; điều chuyển xuống cấp Tiểu học là 486 GV; chuyển sang Trung tâm học tập cộng đồng là 735 người.

Về tuyển dụng, tiếp nhận và điều chuyển cán bộ quản lý, GV, nhân viên hành chính các trường Tiểu học, THCS trực thuộc UBND các huyện. Từ năm 2011 đến nay, UBND các huyện đã tuyển dụng 388 trường hợp. Trong đó khối THCS tuyển dụng 91 trường hợp, gồm: Quảng Xương 6, Thường Xuân 1, Thiệu Hóa 12, Nga Sơn 2, Quan Sơn 70. Các đơn vị này đều có số biên chế vượt quá chỉ tiêu biên chế được giao. Bên cạnh đó, từ năm 2011 đến nay, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp nhận 279 trường hợp; cho phép 655 trường hợp chuyển đi ngành và huyện khác.

Theo đánh giá của Sở Nội vụ, tình hình GV Tiểu học và THCS của các địa phương sau khi thực hiện sắp xếp, điều chuyển đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu giảng dạy của các trường ở mỗi cấp học; từng bước khắc phục được tình trạng thừa, thiếu GV cục bộ giữa các trường, các cấp học trong tỉnh Thanh Hóa lâu nay vẫn thường xảy ra.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn một số đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc, quyết liệt trong việc điều chuyển, bố trí, sắp xếp GV các cấp học; thực hiện việc tiếp nhận và tuyển dụng GV vượt chỉ tiêu biên chế được giao. Nguyên nhân là do cấp Tiểu học phải thực hiện dạy học 2 buổi/ngày; yêu cầu xây dựng trường chuẩn quốc gia phải bố trí đầy đủ cơ cấu bộ môn theo quy định trong khi GV văn hóa ở các trường THCS dôi dư nhưng lại thiếu GV đặc thù… vì vậy các địa phương đã thực hiện hợp đồng đối với các môn đặc thù và các bộ môn còn thiếu và nhân viên hành chính các cấp học, để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sở Nội vụ đề xuất giải pháp, phối hợp với Sở GD-ĐT, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu biên chế được giao, việc thực hiện điều chuyển, bố trí, sắp xếp GV các cấp học. Nếu phát hiện những trường hợp tuyển dụng, tiếp nhận, điều chuyển các bộ quản lý, GV, nhân viên hành chính các cấp học của UBND các huyện, thị xã, thành phố không đúng quy định, Giám đốc Sở Nội vụ đình chỉ các Quyết định nói trên, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm…

Các ngành cũng kiến nghị UBND tỉnh cần có chính sách hỗ trợ thêm đối với GV THCS dôi dư để thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ. Đồng thời, Sở GD-ĐT sớm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành đề án xây dựng quy hoạch mạng lưới các trường mầm non, tiểu học, phổ thông tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 làm cơ sở cho việc sắp xếp lại quy mô, mạng lưới trường học và bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, GV, nhân viên hành chính phù hợp thực tế.

Duy Tuyên