Thứ ba, 05/11/2019 - 08:25

Phát triển nguồn nhân lực như thế nào trong kỷ nguyên số?

Dân trí

Từ ngày 05 - 08/11, Hội thảo quốc tế Châu Á lần thứ 18 của Hiệp hội Phát triển Nguồn Nhân lực Quốc tế (AHRD) “Phát triển nguồn nhân lực: Đổi mới và phát triển trong kỷ nguyên số” được tổ chức ở Hà Nội.

Hội thảo do trường Đại học Ngoại thương, Hiệp hội Phát triển Nguồn nhân lực Quốc tế (AHRD) và Học viện Viettel - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức.

Phát triển nguồn nhân lực như thế nào trong kỷ nguyên số? - 1

Họp báo Hội thảo quốc tế châu Á về Phát triển nguồn nhân lực: "Đổi mới và phát triển trong kỷ nguyên số”

Tại buổi họp báo về hội thảo chiều ngày 4/11, PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương cho biết, đây là lần đầu tiên hội thảo AHRD được tổ chức ở Việt Nam cũng là lần đầu tiên hội thảo gắn các vấn đề truyền thống về phát triển nguồn nhân lực với vấn đề đổi mới và sáng tạo trong kỷ nguyên số.

Tại hội thảo, hơn 120 đại biểu bao gồm nhiều học giả, các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà quản trị nhân lực trong và ngoài nước đã cùng nhau thảo luận với 4 bài phát biểu đề dẫn, 8 nhóm chuyên sâu và 65 bài nghiên cứu được trình bày trong các phiên khai mạc và các phiên song song.

Các nghiên cứu tập trung vào 10 nhóm vấn đề  liên quan tới phát triển nguồn nhân lực bao gồm: Phát triển nguồn nhân lực trong nước, khu vực và quốc tế; Phát triển nguồn nhân lực và phát triển bền vững; Phát triển năng lực lãnh đạo; Đào tạo tại doanh nghiệp, đào tạo tại nơi làm việc; Phát triển nghề nghiệp; Phát triển tổ chức và kết quả hoạt động kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực và giáo dục; Trách nhiệm xã hội và đạo đức trong phát triển nguồn nhân lực; Công nghệ thông tin và truyền thông với phát triển nguồn nhân lực; Các vấn đề mới và đổi mới sáng tạo trong phát triển nguồn nhân lực.

Theo PGS.TS Bùi Anh Tuấn, hội thảo được tổ chức xuất phát từ những đòi hỏi cấp thiết của việc phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế, tăng cường hội nhập quốc tế và sự ảnh hưởng sâu rộng của Cách mạng công nghiệp 4.0.

Nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp ở Việt Nam đã và đang đòi hỏi các nguồn nhân lực chất lượng cao vì đây là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững.

Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương cho rằng, Hội thảo cũng mở ra một chương mới cho nghiên cứu và đề xuất chính sách về phát triển nguồn nhân lực trong một nền kinh tế đang chuyển đổi và năng động của Việt Nam.

Nhật Hồng