Quảng Ngãi: Hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho nhóm trẻ tại khu công nghiệp

Dân trí

Đối với nhóm trẻ có số lượng từ 7 đến 30 trẻ được hỗ trợ một lần là 35 triệu đồng; từ 30 trẻ trở lên được hỗ trợ 50 triệu đồng. Kinh phí hỗ trợ được dùng trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ.

Theo khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, hiện có 36 nhóm trẻ tư thục ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh không có trang bị phục vụ dạy học cho trẻ dưới 36 tháng tuổi. Các công trình như nhà vệ sinh, nhà bếp... chưa đảm bảo quy định, không phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Các nhóm trẻ thiếu đồ dùng, đồ chơi đã ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Để giải quyết những hạn chế nêu trên, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã xem xét, quyết nghị thông qua Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

Quảng Ngãi: Hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho nhóm trẻ tại khu công nghiệp - 1
Tỉnh Quảng Ngãi quyết định hỗ trợ kinh phí cho các nhóm trông giữ trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp tăng cường cơ sở vật chất (Ảnh minh họa)

Theo đó, đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ là các nhóm trông giữ trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Đồng thời có trông giữ tối thiểu 50% số trẻ dưới 36 tháng tuổi là con của công nhân lao động tại các khu công nghiệp, và có cam kết thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm.

 Đối với cơ sở có số lượng từ 7 đến 30 trẻ, mức hỗ trợ một lần là 35 triệu đồng. Đối với cơ sở có số lượng trên 30 trẻ có mức hỗ trợ là 50 triệu đồng. Kinh phí hỗ trợ được dùng trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ.

Chính sách hỗ trợ này sẽ nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em, hỗ trợ nữ công nhân lao động có con dưới 36 tháng tuổi yên tâm lao động, sản xuất.

Quốc Triều