Thứ tư, 09/10/2019 - 13:27

Sau 2 vòng thẩm định: Có 11 bản thảo sách bị đánh giá “không đạt”

Dân trí

Sau 2 vòng thẩm định, có 11 bản thảo sách bị đánh giá “không đạt”. Dự kiến trong tháng 10/2019, Bộ GD&ĐT sẽ công bố các bộ sách giáo khoa được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký phê duyệt cho phép sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo Bộ GD&ĐT chiều 8/10, sau khi kết thúc vòng 2, Hội đồng thẩm định quốc gia tiếp tục loại thêm 2 bản thảo sách giáo khoa (SGK). Trong có có một bản thảo SGK môn Đạo đức và một bản thảo SGK môn Khoa học Tự nhiên.

Như vậy, thay vì 9 bản thảo SGK chưa đạt theo công bố khi kết thúc thẩm định vòng 1, hiện nay Hội đồng thẩm định đã làm việc xong vòng 2. Sau khi kết thúc vòng thẩm định lần 2, số bản thảo SGK bị đánh giá “không đạt” là 11 bản.

Dự kiến trong tháng 10/2019, Bộ GD&ĐT sẽ công bố các bộ SGK được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký phê duyệt cho phép sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới, để các địa phương lựa chọn SGK theo đúng thẩm quyền.

Sau 2 vòng thẩm định: Có 11 bản thảo sách bị đánh giá “không đạt” - 1

Sau khi kết thúc vòng thẩm định lần 2, số bản thảo SGK bị đánh giá “không đạt” là 11 bản. 

Trước đó, ngày 24/6/2019, Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức thẩm định SGK lớp 1 và ra Thông báo về việc tổ chức thẩm định SGK lớp 1.

Đến hết thời hạn thông báo, Bộ GD&ĐT đã tiếp nhận các bản mẫu SGK từ 3 đơn vị đề nghị thẩm định, gồm Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Các bản thảo cụ thể như sau: Môn Tiếng Việt: 6 bản thảo; Môn Toán: 6 bản thảo; Môn Đạo Đức: 6 bản thảo; Môn Tự nhiên - Xã hội: 5 bản thảo; Môn Giáo dục Thể chất: 4 bản thảo; Môn Nghệ thuật (Âm nhạc): 5 bản thảo; Môn Nghệ thuật (Mĩ thuật): 5 bản thảo; Hoạt động trải nghiệm: 6 bản thảo; Môn Tiếng Anh: 6 bản thảo.     

Cũng theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, sau thẩm định Vòng 1, không có bản thảo SGK nào được đánh giá mức “Đạt”.

Đa phần các bản thảo SGK được đánh giá mức “Đạt nhưng cần sửa chữa”. Một số bản thảo SGK của một số môn học/hoạt động giáo dục ở mức đánh giá “Không đạt”, cụ thể: Môn Tiếng Việt: 1 bản thảo; Môn Toán: 1 bản thảo; Môn Giáo dục Thể chất: 3 bản thảo; Hoạt động trải nghiệm: 3 bản thảo; môn Khoa học Tự nhiên: 1 bản thảo.

Nhiều bản mẫu SGK được các tác giả xây dựng công phu, cẩn thận, tâm huyết trên cơ sở tuân thủ định hướng đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông với trọng tâm là chuyển mục tiêu giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực.

Sau 2 vòng thẩm định: Có 11 bản thảo sách bị đánh giá “không đạt” - 2

Đối với bản thảo được hội đồng đánh giá “đạt nhưng cần sửa chữa", các tác giả chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng và đề nghị thẩm định vòng 2. (Ảnh: Minh hoạ).

Đặc biệt có nhiều tác giả tuổi cao, sức khỏe đã yếu nhưng với tinh thần chăm lo cho thế hệ trẻ, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục đã nghiên cứu và biên soạn các bản thảo SGK theo chương trình mới.

Một số bản mẫu SGK có quan điểm biên soạn riêng, cấu trúc sách mới, hiện đại, tiếp cận với cách biên soạn sách của các nước tiên tiến trên thế giới nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với điều kiện nhà trường và học sinh tiểu học Việt Nam; bảo đảm tính “mở”, linh hoạt, tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết, hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan và trung thực.

Theo đó, Hội đồng đánh giá và xếp loại bản mẫu SGK theo nội dung quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT.

Hội đồng thẩm định theo hai vòng, dựa trên các tiêu chí, tiêu chuẩn để kết luận ở ba mức: “Đạt”, “Đạt nhưng cần sửa chữa”, “Không đạt”.

Quy trình thẩm định thực hiện theo các bước: Mỗi thành viên Hội đồng nhận bản thảo SGK từ ban tổ chức và nghiên cứu độc lập (15 ngày).

Hội đồng làm việc tập trung để thảo luận (7 ngày gồm các nội dung: nghe tác giả báo cáo, thảo luận tập trung công khai về bản thảo SGK, công bố kết quả trực tiếp cho tác giả để tác giả biết nội dung chi tiết đánh giá của Hội đồng để thảo luận tiếp thu và chỉnh sửa).

Đối với bản thảo được hội đồng đánh giá “đạt nhưng cần sửa chữa", các tác giả chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng và đề nghị thẩm định vòng 2.

Những bản thảo SGK không đạt, các tác giả có quyền chỉnh sửa theo góp ý đánh giá của hội đồng để trình thẩm định lại.

Bên cạnh những bản mẫu SGK được xếp loại “Đạt nhưng cần sửa chữa”, có những bản mẫu SGK được xếp loại “Không Đạt” do chưa đáp ứng được các quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (theo Thông tư số 32) và các quy định tại Thông tư số 33.

Mỹ Hà