Góp ý sửa đổi Luật Giáo dục:

Sửa đổi Luật để phát triển giáo dục theo hướng mở

Dân trí

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, hiện nay, một số nội dung chính sách và điều khoản của Luật Giáo dục đã không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn và phát triển nền giáo dục theo định hướng mở, liên thông, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 nên phải sửa đổi.

Sáng nay (5/12), tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức hội thảo góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Bộ GD&ĐT được Chính phủ phân công chủ trì soạn thảo 2 dự án Luật là Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Dự án Luật này sẽ được đưa ra Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 vào tháng 5/2018.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2009 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho tổ chức và hoạt động giáo dục.

Qua gần 12 năm thực hiện, Luật là cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, góp phần đào tạo nhân tài cho đất nước.


Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho rằng, thực tiễn quá trình thực hiện Luật Giáo dục đã đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện bởi nhiều lý do, thứ nhất, là yêu cầu thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Quốc hội về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT tại Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội.

Thứ hai, đảm bảo phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013. Cụ thể, một trong những nội dung quan trọng trong Hiến pháp năm 2013 là những quy định về GD&ĐT, điều đó thể hiện qua khẳng định “Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập”; “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút nguồn đầu tư khác cho giáo dục…” .

Nhằm triển khai quy định trên, Nhà nước cần xây dựng chiến lược học tập suốt đời, theo đó mọi người đều có cơ hội được đi học; các hình thức học tập phù hợp với từng đối tượng và được quản lý một cách chặt chẽ theo tiêu chuẩn thống nhất tương ứng với trình độ. Đổi mới nền giáo dục theo hướng phát triển năng lực và nhân cách người học, xây dựng nền giáo dục thực chất và hiện đại.

Thứ ba, khắc phục những bất cập của Luật Giáo dục hiện hành: Hiện nay, một số nội dung chính sách và điều khoản của Luật đã không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn và phát triển nền giáo dục theo định hướng mở, liên thông, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0.

Một số nội dung cơ bản của hệ thống giáo dục trong Luật như: cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, chương trình giáo dục phổ thông, SGK, phân luồng sau trung học, giáo dục thường xuyên, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục… đã bộc lộ những hạn chế bất cập cần sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn thi hành.

Thứ tư, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với các luật hiện hành có liên quan như Luật Giáo dục đại học; Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật tổ chức Chính phủ…

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đại biểu đồng tình với Dự thảo Luật và góp ý cần bổ sung thêm trong Luật là bậc mầm non cần nhận trẻ từ 6 tháng tuổi; Đề nghị miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi. Hiện nay đã phổ cập trẻ em 5 tuổi, ở nhiều nước trên thế giới cũng ưu tiên không phải đóng học phí; Chính sách lương cho giáo viên...

Nhật Hồng