Thứ ba, 17/12/2019 - 13:09

Thanh Hóa: Còn nhiều tồn tại trong thực hiện biên chế giáo viên mầm non

Dân trí

Bộ Nội vụ đã có công văn bổ sung hơn 3.500 biên chế giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non của tỉnh Thanh Hóa năm 2019. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện biên chế giáo viên mầm non của các huyện vẫn còn một số hạn chế, bất cập.

Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Thanh Hóa, hiện nay, trên địa bàn Thanh Hóa có 653 trường mầm non (MN); tổng số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo là 9.986 với 216.317 trẻ và học sinh. Nhu cầu biên chế năm học 2018-2019 tính theo định mức quy định của Chủ tịch UBND tỉnh là 19.414 biên chế.

Thanh Hóa: Còn nhiều tồn tại trong thực hiện biên chế giáo viên mầm non - 1
Còn nhiều tồn tại, bất cập trong tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non.

Năm 2019, UBND tỉnh Thanh Hóa giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng (LĐHĐ) theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ là 12.916 biên chế. Đến ngày 31/5/2019, các đơn vị thực hiện là 10.850 biên chế, còn thiếu so với số giao là 2.066 biên chế.

Trong đó, số biên chế còn thiếu đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận kế hoạch tuyển dụng, UBND các huyện đang tổ chức tuyển dụng là 834 biên chế; số biên chế còn thiếu đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đang trình Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận là 159 biên chế; số biên chế còn thiếu so với số biên chế được giao, không được tuyển dụng vì phải cân đối bù trừ cho số giáo viên (GV) THCS trong biên chế thừa là 939; số biên chế con thiếu chưa xây dựng kể hoạch tuyển dụng là 134.

Bên cạnh đó, số LĐHĐ được giao là 4.081 người, đã thực hiện 3.760 người, còn thiếu 321 người. Trong đó, được tuyển vào viên chức 291 người; thuyên chuyển, bỏ việc 30 người.

Theo đánh giá về tình hình sử dụng, quản lý biên chế MN năm 2019, bằng số được Bộ Nội thẩm định; việc thực hiện chỉ tiêu biên chế MN được giao năm 2019 của UBND các huyện thực hiện đều thấp hơn chỉ tiêu biên chế được Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2019.

Trong quá trình thực hiện biên chế MN của các huyện vẫn còn một số hạn chế, bất cập.

Cụ thể, sổ biên chế MN non thực hiện còn thiếu so với biên chế được giao nhưng không được tuyển dụng vì phải cân đối bù trừ cho số GV THCS còn thừa; vẫn còn một số huyện lúng túng, chậm thực hiện trong việc tuyển dụng biên chế còn thiếu so với số được giao sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận kế hoạch tuyển dụng.

Đồng thời, một số UBND cấp huyện còn chậm trễ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng số biên chế GVMN còn thiếu để trình Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận do năng lực công tác tham mưu của cán bộ, công chức các phòng chuyên môn có liên quan còn hạn chế; biên chế MN giao cho UBND các huyện chưa đảm bảo theo đúng định mức quy định.

Nguyên tắc trong việc xác định và giao bổ sung chỉ tiêu biên chế GVMN năm 2019 cho các trường MN công lập trực thuộc UBND các huyện đúng bằng số lượng biên chế GVMN được Bộ Nội vụ thẩm định, bổ sung biên chế tỉnh Thanh Hóa là 3.507 biên chế, không để lại biên chế dự phòng.

Theo kế hoạch phát triển giáo dục MN năm học 2019 - 2020 của các huyện, thị xã, thành phố thì nhu cầu biên chế năm học 2019 - 2020 được tính là 19.199 biên chế.

Để khuyến khích những huyện đã thực hiện hết số LĐHĐ theo Nghị định 06 của Chính phủ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 4675/QĐ-UBND ngày 23/11/2018, đồng thời có cơ sở cho việc thực hiện việc tuyển dụng vào viên chức đối với số LĐHĐ theo Nghị định 06 đã được giao và thực hiện nói trên, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất giao bổ sung biên chế GVMN cho UBND các huyện năm 2019.

Cụ thể, phê duyệt bổ sung biên chế GVMN năm 2019 cho UBND các huyện thuộc khu vực miền núi cao là 910 biên chế; các huyện thuộc khu vực miền núi thấp là 599 và các huyện thuộc khu vực đồng bằng, ven biển, thị xã, thành phố là 1.998 biên chế.

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã thống nhất với đề xuất bổ sung 3.507 biên chế MN năm học 2019 - 2020.

Trong đó, lưu ý đối với các huyện miền núi cần ưu tiên tuyển dụng con em miền núi; yêu cầu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tuyển dụng quy định rõ tiêu chuẩn, tiêu chí, trình tự thủ tục tuyển dụng, tuyệt đối không làm hợp lý hóa số GV hiện nay đã ký hợp đồng; quy trình tuyển dụng phải tiến hành chặt chẽ, công khai...

Duy Tuyên