Thứ bảy, 04/01/2020 - 09:43

Thanh Hóa: Đồng ý tuyển dụng gần 150 giáo viên cho huyện miền núi

Dân trí

Để giải quyết giáo viên còn thiếu ở huyện miền núi Quan Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý tuyển dụng gần 150 giáo viên tại nhiều cấp học cho địa phương này.

Theo đó, ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thuộc UBND huyện Quan Hóa năm 2019.

Thanh Hóa: Đồng ý tuyển dụng gần 150 giáo viên cho huyện miền núi - 1

Tỉnh Thanh Hóa đồng ý tuyển dụng gần 150 chỉ tiêu giáo viên cho huyện miền núi Quan Hóa.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT thuộc UBND huyện Quan Hóa; giao Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa xây dựng phương án và thực hiện tuyển dụng viên chức đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định.

Cụ thể, số lượng cần tuyển dụng đợt này là 147 người. Trong đó, giáo viên Mầm non 113 người, giáo viên Tiểu học 18 người, THCS 16 người.

Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển phải đảm bảo theo các quy định hiện hành của Nhà nước. Việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển.

Trong đó, đối với giáo viên Mầm non, ưu tiên xét tuyển trước đối với người đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo quy định của Luật BHXH, làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế.

Đồng thời, người đang hợp đồng lao động theo Quyết định 60/2011/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ; có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng, trong 3 năm liên tục gần nhất hợp đồng làm giáo viên được Thủ trưởng các đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trường hợp còn chỉ tiêu thì xét tuyển tiếp đến người có hộ khẩu thường trú tại huyện Quan Hóa; học sinh, sinh viên thuộc hệ cử tuyển; nếu còn chỉ tiêu thì xét tuyển các đối tượng còn lại theo kết quả điểm xét tuyển từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

Các đối tượng được tuyển vào viên chức giáo viên Mầm non phải cam kết công tác ở huyện Quan Hóa ít nhất 10 năm mới được xem xét thuyên chuyển công tác về các huyện miền xuôi (nếu có nguyện vọng).

Đối với giáo viên Tiểu học và THCS, ưu tiên xét tuyển trước đối với người đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH, làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế.

Đồng thời, có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng; trong 3 năm liên tục gần nhất hợp đồng làm giáo viên được thủ trưởng các đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trường hợp còn chỉ tiêu thì xét tuyển các đối tượng còn lại theo kết qủa điểm xét tuyển từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

Tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát UBND huyện Quan Hóa thực hiện việc tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT đảm bảo các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết qủa trúng tuyển viên chức theo quy định.

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Phi Hùng, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Quan Hóa cho biết, theo thống kê, ngành giáo dục của huyện còn thiếu 113 giáo viên Mầm non, 20 giáo viên Tiểu học 20 và 16 giáo viên THCS. Sau khi tỉnh đồng ý chủ trương, ngành giáo dục sẽ thực hiện các bước theo quy định để tuyển dụng giáo viên còn thiếu.

Duy Tuyên