Thứ ba, 08/01/2019 - 17:12

Thanh Hóa: Tạm hoãn kế hoạch khảo sát cho giáo viên tiếng Anh

Dân trí

Theo thông báo mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa thì kế hoạch khảo sát cho giáo viên tiếng Anh sẽ được tạm hoãn cho đến khi Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đề án Ngoại ngữ của địa phương này.

Ngày 8/1, thông tin từ Sở GD&ĐT Thanh Hóa, đơn vị vừa có công văn gửi Trưởng Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn tỉnh này về thông báo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của Đề án nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ (NN) trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 (Đề án dạy học NN).

Thanh Hóa: Tạm hoãn kế hoạch khảo sát cho giáo viên tiếng Anh - Ảnh 1.

Thông báo việc tạm hoãn kế hoạch khảo sát giáo viên tiếng Anh của Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT, thực hiện quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 (QĐ số 3475), của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án dạy học NN, Sở GD&ĐT đã có tờ trình số 2671/SGDĐT-GDTrH ngày 25/10/2018 về việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án dạy học NN.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng đã có công văn số 2603/SGDĐT-GDTrH ngày 18/10/2018 về việc thông báo rà soát, kiểm tra, đánh giá trình độ năng lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh các cấp học trên địa bàn tỉnh (Công văn số 2603).

Để triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của Đề án, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thông báo về kế hoạch khảo sát đánh giá trình độ năng lực NN cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh.

Cụ thể, việc khảo sát, đánh giá trình độ, năng lực NN: Triển khai cho toàn bộ giáo viên tiếng Anh các cấp học trên địa bàn tỉnh (theo yêu cầu QĐ số 3475).

Kế hoạch khảo sát cho giáo viên tiếng Anh theo dự kiến tại Công văn số 2603 sẽ tạm hoãn cho đến khi Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đề án NN Thanh Hóa (có thông báo sau).

Bên cạnh đó, báo cáo nhanh về số liệu dạy học theo chương trình tiếng Anh 10 năm. Đồng thời, rà soát, cập nhật bổ sung thông tin chính xác về đội ngũ giáo viên tiếng Anh của đơn vị, như: Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, đơn vị công tác...

Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo bằng văn bản về Sở GD&ĐT; đồng thời gửi mẫu tổng hợp về Sở chậm nhất ngày 15/1/2019.

Trước đó, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng dạy học NN trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Theo đó, đối với giáo dục phổ thông, phấn đấu đến năm 2025, chất lượng dạy học NN đạt mức khá so với mặt bằng chung cả nước.

Theo đó, số giáo viên không đạt yêu cầu nhưng không có khả năng đào tạo lại sẽ nghiên cứu bố trí công việc khác phù hợp hoặc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định.

Số giáo viên chưa đạt yêu cầu nhưng có khả năng đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn trình độ NN theo khung năng lực ngoại ngữ (KNLNN) quy định đối với từng cấp học, Sở GD&ĐT có trách nhiệm tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng tập trung cho cán bộ, giáo viên nêu trên.

Sau thời gian tối đa 6 tháng (kể từ ngày Sở GD&ĐT công bố kết quả đánh giá trình độ, năng lực NN theo KNLNN của toàn thể cán bộ, giáo viên NN theo đề án này) cán bộ, giáo viên phải nộp chứng chỉ đạt chuẩn trình độ, năng lực NN theo KNLNN quy định đối với từng cấp học về Sở GD&ĐT.

Trong khi đó, nhiều giáo viên cho rằng, mình đã đi học các lớp bồi dưỡng NN tại các trường đại học có uy tín và được cấp chứng chỉ đạt chuẩn. Tuy nhiên, theo yêu cầu nêu trên thì họ vẫn nằm trong danh sách khảo sát và bồi dưỡng lại để đạt chuẩn.

Duy Tuyên