Thứ ba, 05/03/2019 - 09:59

Thanh Hóa: Tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi chưa đúng quy định

Dân trí

Mặc dù Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã nhiều lần chỉ đạo, nhưng một số đơn vị trường học vẫn tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi chưa đúng quy định. Theo Giám đốc Sở GD&ĐT, nếu đơn vị, trường học nào để xảy ra sai phạm thì thủ trưởng phải chịu trách nhiệm.

Ngày 4/3, bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa ký văn bản về việc chấn chỉnh tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học.

Thanh Hóa: Tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi chưa đúng quy định - 1
Thanh Hóa chấn chỉnh tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT, thời gian qua, với sự chỉ đạo của đơn vị, đa số các trường trung học trong tỉnh đã triển khai nghiêm túc Công văn số 2042/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2018 (công văn 2042) của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 - 2019; Công văn số 3241/SGDĐT-GDTrH ngày 24/12/2018 (công văn 3241) của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2018 - 2019 và ôn thi THPT quốc gia năm 2019.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, trường học thực hiện chưa nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi chưa đúng quy định.

Cụ thể, dạy bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi vào giờ chính khóa, dẫn đến tình trạng học sinh học lệch (học sinh đội tuyển chỉ học một môn, không được học các môn học khác trên lớp), gây bức xúc cho phụ huynh và học sinh.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, Sở GD&ĐT yêu cầu các Phòng GD&ĐT và các trường THCS, THPT thực hiện nghiêm túc Công văn 2042 và Công văn 3241.

Đồng thời, các nhà trường THCS, THPT không tổ chức dạy bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi trong giờ chính khóa; đối với học sinh các trường THCS tham gia đội tuyển học sinh giỏi của huyện, Phòng GD&ĐT có trách nhiệm bố trí cho các em được học tất cả các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định.

Đối với đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic Quốc tế, Sở GD&ĐT đã có hướng dẫn riêng.

Chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên tập trung nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh; hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học; nghiêm cấm việc cắt xén chương trình. 

Thanh Hóa: Tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi chưa đúng quy định - 2
Đơn vị, trường học nào để xảy ra sai phạm thì thủ trưởng phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh từng học kỳ và cả năm học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT đảm bảo trung thực, khách quan.

Sở GD&ĐT yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các trường THPT trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, quán triệt sâu rộng chỉ đạo này tới các thầy giáo, cô giáo, học sinh và phụ huynh học sinh.

Nếu đơn vị, trường học nào để xảy ra sai phạm thì thủ trưởng phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật.

Duy Tuyên