Thứ năm, 09/01/2020 - 15:17

Thành lập Hội đồng trường Học viện Quản lý Giáo dục

Dân trí

Sáng 9/1, tại Học viện Quản lý Giáo dục, Bộ GD&ĐT đã công bố quyết định thành lập Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường của Học viện.

 Theo đó, Hội đồng trường của Học viện Quản lý Giáo dục gồm 23 thành viên. Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ này là PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng.

Thành lập Hội đồng trường Học viện Quản lý Giáo dục - 1

23 thành viên Hội đồng trường của Học viện Quản lý Giáo dục

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục cho biết, việc thành lập Hội đồng trường là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Học viện. Quy trình các bước thành lập Hội đồng trường được thực hiện đúng quy định của Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, dưới sự hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng bày tỏ, sẽ cùng với các thành viên trong Hội đồng trường hoàn thành các trách nhiệm, quyền hạn đã được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Ban giám đốc để tiếp tục phát huy những thành quả của Học viện trong thời tới là thực thi  cơ chế tự chủ đại học, vì lợi ích thập thể cán bộ, giảng viên, người học.

Thành lập Hội đồng trường Học viện Quản lý Giáo dục - 2

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ GD&ĐT trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường tới PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng.

Được biết, Luật số 34 và Nghị định 99 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã quy định rõ về hội đồng trường.

Theo đó, nhiệm kỳ của Hội đồng trường được tính từ khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận. Luật quy định nhiệm kỳ Hội đồng trường là 5 năm và nhiệm kỳ của Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ của Hội đồng trường.

Như vậy, đối với hiệu trưởng, Luật số 34 không quy định nhiệm kỳ của hiệu trưởng là bao nhiêu năm, nhưng Hội đồng trường sẽ quyết định nhiệm kỳ của hiệu trưởng trong thời hạn nhiệm kỳ của Hội đồng trường.

Hồng Hạnh