Thứ năm, 04/06/2020 - 14:14

TPHCM: Triển khai cuộc vận động nhà giáo nói không với tiêu cực

Dân trí

Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM vừa phát động triển khai cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực".

Cuộc vận động này này thực hiện theo đề án, kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về triển khai cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”. 

Trong giai đoạn từ nay đến 2026, phấn đấu hàng năm giảm tỷ lệ tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) từ 3% đến 5%; hằng năm tăng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với CB, CC, VC từ 1 - 2%.

Cuộc vận động này còn được gọi là "Năm không" bao gồm: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ. 

Trong đó, nhấn mạnh đến trách nhiệm của CB, CC, VC trong việc chấp hành các quy định pháp luật, nội quy cơ quan; Vận động CB, CC, VC không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, gương mẫu trong sinh hoạt, có lối sống giản dị, tiết kiệm; không xúi giục, tham gia, bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tiêu cực.

Các đơn vị triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở nhằm công khai, minh bạch các chế độ, chính sách, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. 

Đặc biệt, người đứng đầu đơn vị nêu cao trách nhiệm, tính gương mẫu trong cuộc vận động này.

Công đoàn ngành Giáo dục thành phố và các công đoàn cơ sở cùng phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các ban ngành đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện cuộc vận động trong phạm vi cơ quan, đơn vị. 

Hoài Nam