Thứ sáu, 11/11/2016 - 08:39

Video bài giảng môn Giáo dục công dân: "Công dân bình đẳng trước pháp luật"

Dân trí

Năm 2017, môn Giáo dục công dân (GDCD) là một môn thi trong tổ hợp môn Khoa học xã hội. Tham khảo đề thi minh họa có thể nhận thấy vấn đề công dân bình đẳng trước pháp luật xuất hiện khá nhiều trong đề thi dưới nhiều lĩnh vực, tình huống khác nhau.

Thông qua bài giảng video dưới đây, thầy Trần Văn Năng (Giáo viên môn GDCD trường THPT Hà Nội – Amsterdam) sẽ cung cấp cho học sinh cái nhìn đúng đắn về pháp luật, về quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật, làm quen với những tình huống khác nhau xoay quanh vấn đề này.

Bên cạnh đó, bài giảng hệ thống cho học sinh toàn bộ kiến thức về nội dung “Công dân bình đẳng trước pháp luật”, bao gồm:

- Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trước pháp luật

- Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

- Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật

Ngoài ra, bài giảng hướng dẫn học sinh cách làm một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Thầy Trần Văn Năng có kinh nghiệm hơn 10 năm giảng dạy bộ môn GDCD, quen thuộc với học sinh qua những bài giảng bài bản, đầy đủ kiến thức và gần gũi.

Video bài giảng môn Giáo dục công dân: "Công dân bình đẳng trước pháp luật"

Nhật Hồng