Thứ hai, 23/12/2019 - 13:02

Hà Nam:

Vụ gần 100 giáo viên bị loại khỏi danh sách xét đặc cách: Điều chỉnh điều kiện xét tuyển

Dân trí

Do thực trạng đối tượng hợp đồng lao động làm giáo viên ở các huyện, thành phố có nhiều hình thức khác nhau, nên quá trình triển khai thực hiện ở các địa phương đã phát sinh những vướng mắc. UBND tỉnh Hà Nam đã điều chỉnh các điều kiện xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng.

UBND tỉnh Hà Nam mới có văn bản số 3867/UBND-NC về việc tuyển dụng giáo viên năm học 2019-2020. Điều kiện xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng đã thay đổi theo hướng đảm bảo quyền lợi cho những người công tác lâu năm.

Trước đó, theo công văn số 5378 của Bộ Nội vụ gửi các tỉnh, thành phố về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng lao động sang giáo viên biên chế (viên chức). Theo điều kiện của công văn này, thì khoảng 100 giáo viên ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, sẽ nằm trong diện được xét đặc cách.

Tuy nhiên, ngày 29/11, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 3598 về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên THPT hạng III, giáo viên THCS hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2019 thuộc UBND các huyện, thành phố; UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Tại kế hoạch này, ngoài những điều kiện về tuyển dụng đặc cách với giáo viên hợp đồng công văn 5378 của Bộ Nội vụ, thì UBND tỉnh Hà Nam có "bổ sung" thêm một số điều kiện.

Theo các giáo viên huyện Duy Tiên cho biết, nếu dựa theo Kế hoạch này của UBND tỉnh Hà Nam, thì toàn bộ các giáo viên huyện Duy Tiên nằm trong diện xét đặc cách theo như văn bản của Bộ Nội vụ sẽ bị loại vì 2 lý do. Một là toàn bộ hợp đồng lao động của họ đều do các Hiệu trưởng nhà trường ký; Lý do thứ hai là trường hợp đơn vị ký hợp đồng lao động theo năm học (9 tháng) được tính liên tục theo năm học, với lý do này nhiều giáo viên cũng sẽ không đủ điều kiện, vì đa phần họ đều ký hợp đồng lao động từ tháng 10, tức là sau thời điểm vào năm học 1 tháng, nếu tính liên tục chỉ được 8 tháng.

Vụ gần 100 giáo viên bị loại khỏi danh sách xét đặc cách: Điều chỉnh điều kiện xét tuyển - 1

văn bản số 3867/UBND-NC của UBND tỉnh Hà Nam

Sau khi kế hoạch này được ban hành, UBND tỉnh Hà Nam nhận thấy, do thực trạng đối tượng hợp đồng lao động làm giáo viên ở các huyện, thành phố có nhiều hình thức khác nhau nên quá trình triển khai thực hiện ở các địa phương phát sinh những vướng mắc.

Xem xét đề nghị của Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố, UBND tỉnh Hà Nam đã điều chỉnh cách thức xét tuyển. Cụ thể:

Về thẩm quyền ký hợp đồng giáo viên: Do Chủ tịch UBND huyện, thành phố ký theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Hà Nam (trường hợp hợp đồng do hiệu trưởng các nhà trường ký phải trong danh sách được Chủ tịch UBND huyện, thành phố phê duyệt).

Về thời hạn hợp đồng: Phải đảm bảo nội dung theo Kế hoạch số 3598 ký ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh. Đối với năm học 2017-2018, không tính thời gian chấm dứt hợp đồng để xét tuyển giáo viên THCS hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2017 (nội dung này do UBND các huyện, thành phố quyết định theo tình hình thực tế của địa phương).

Năm học 2018-2019, UBND tỉnh ban hành Công văn 2598 ngày 12/9/2018 về hợp đồng giáo viên năm học 2018-2019, do vậy trường hợp UBND các huyện, thành phố ký hợp đồng với giáo viên từ ngày 1/10/2018 đến hết năm học được tính đủ năm học.

Trường hợp giáo viên hợp đồng đúng vị trí việc làm (theo môn học) từ đơn vị này chuyển sang hợp đồng ở đơn vị khác (từ huyện, thành phố này sang huyện, thành phố khác đối với các môn học; tiểu học sang THCS, THCS sang THPT hoặc ngược lại đối với các môn Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Âm nhạc) nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tại vị trí đang hợp đồng, UBND các huyện, thành phố xem xét đưa vào diện tuyển dụng đặc cách.

Với giáo viên đáp ứng đủ điều kiện về thời gian hợp đồng, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội có ngắt quãng, UBND các huyện, thành phố chủ động xem xét, quyết định việc tuyển dụng đặc cách.

UBND các huyện, thành phố, căn cứ tình hình thực tế của địa phương triển khai, rà soát quyết định số giáo viên hợp đồng đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách, báo cáo chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, căn cứ nhu cầu tuyển dụng giáo viên, số lượng giáo viên được tuyển dụng đặc cách, đề xuất UBND tỉnh số lượng giáo viên cần tuyển dụng theo trình tự của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ…

Đức Văn