Thứ hai, 24/06/2019 - 05:54

Bộ GD-ĐT có ý kiến về những vấn đề của trường ĐH Tôn Đức Thắng

Dân trí

Bộ GD-ĐT đã có văn bản do Thứ trưởng Lê Hải An ký ngày 13/6 trả lời Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nội dung công văn số 831/TLĐ. Các nội dung Bộ GD-ĐT phản hồi liên quan đến những vấn đề thực hiện tự chủ của trường ĐH Tôn Đức Thắng, về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư của hiệu trưởng trường này.

Trong phần trả lời của Bộ GD-ĐT về chức danh giáo sư của Tiến sĩ Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, văn bản nêu: “Tiến sĩ Lê Vinh Danh được Trường ĐH Preston (Hoa Kỳ) bổ nhiệm làm giáo sư kinh tế năm 2007, sau đó được Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng bổ nhiệm chức danh giáo sư ngày 7/12/2012. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Trường ĐH Preston không được kiểm định chất lượng giáo dục bởi cơ quan có thẩm quyền về kiểm định chất lượng tại Hoa Kỳ”.
Bộ GD-ĐT có ý kiến về những vấn đề của trường ĐH Tôn Đức Thắng - 1

Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Trước đó, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (TLĐ) đã đề nghị Bộ GD-ĐT xem xét tính hợp pháp chứng nhận giáo sư của ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Cụ thể là thẩm định, xác minh, cho ý kiến về việc Tiến sĩ Lê Vinh Danh được cấp chứng nhận giáo sư tại Preston University (có hợp pháp và được công nhận tại Việt Nam hay không), về quy trình bổ nhiệm giáo sư của Tiến sĩ Lê Vinh Danh tại Việt Nam.
 
Liên quan nội dung của công văn số 655/TLĐ ngày 7/5/2019, Bộ GD-ĐT cũng cho rằng ngoài Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học (có hiệu lực từ ngày 1/7/2019), đề nghị TLĐ xem xét căn cứ vào các quy chế về tổ chức, hoạt động của trường ĐH Tôn Đức Thắng.
 
Về việc thực hiện tự chủ của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Bộ GD-ĐT cho rằng, theo các quy định hiện hành thì việc thực hiện tự chủ của trường này phải thực hiện theo Nghị quyết 77/ 2014 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục ĐH công lập giai đoạn 2014-2017, Quyết định số 158/ 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế. Hoạt động của Trường ĐH Tôn Đức Thắng giai đoạn 2015-2017 và các quy định khác có liên quan.
 
Theo Bộ GD-ĐT, từ ngày 1/7/2019, việc thực hiện tự chủ của Trường ĐH Tôn Đức Thắng và các cơ sở giáo dục ĐH công lập khác (trong đó có công tác cán bộ) phải tuân thủ theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục ĐH và các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan.
 
Riêng về vấn đề hội đồng trường, văn bản của Bộ GD-ĐT nêu rõ, theo khoản 1 điều 16 của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục ĐH, thì: “Hội đồng trường của trường ĐH công lập là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan”. Điều này có nghĩa là tập thể hội đồng trường (trong đó có đại diện cơ quan quản lý có thẩm quyền) có chức năng thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu đối với trường ĐH công lập.
 
“Trong quá trình hoạt động, nếu quyền của chủ sở hữu không được đảm bảo do cơ chế tập thể, quyết định theo đa số phiếu thì đại diện cơ quan quản lý có thẩm quyền có quyền và trách nhiệm báo với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra, kiểm tra… để yêu cầu nhà trường thực hiện đúng pháp luật và xử lý người vi phạm nếu có. Thành viên hội đồng trường phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.
 
Về quy định "cơ quản quản lý có thẩm quyền", Chính phủ sẽ xem xét quyết định cụ thể khi ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục ĐH”, văn bản của Bộ nêu rõ.
 
Lê Phương
 

Tin liên quan

Mới nhất