Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Hội đồng trường phải thực quyền theo Nghị định 99"

Dân trí "Hội đồng trường phải thực quyền, chỉ như vậy thì Luật số 34 và Nghị định số 99 mới đi vào cuộc sống. Hiện có nhiều lý do khác nhau mà Hội đồng trường tại nhiều cơ sở giáo dục ĐH chưa thực quyền, nhưng tới đây tình trạng này cần chấm dứt".
>>Nghị định số 99 “cởi trói” như thế nào cho các trường đại học thực hiện tự chủ?
>>Tự chủ đại học: “Nên thuê hiệu trưởng hay không?”
>>Tự chủ đại học: Không nên để các trường phải tự “bê đá dò đường”

 Đó là ý kiến của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị triển khai Nghị định 99 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học tại 6 đầu cầu trực tuyến trên cả nước, với hơn 230 trường đại học tham dự sáng ngày 6/1.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Hội đồng trường phải thực quyền theo Nghị định 99 - 1

Hội nghị trực tuyến tại 6 đầu cầu trực tuyến trên cả nước về triển khai Nghị định 99

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (GDĐH) năm 2018 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy thực hiện tự chủ đại học, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng GDĐH, thực hiện hội nhập quốc tế và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao.

Để triển khai thực hiện Luật, ngày 30/12/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH, bao gồm 20 điều quy định các nội dung mà Luật đã giao Chính phủ hướng dẫn.

Nghị định đã quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những nội dung chính căn bản về 4 nhóm vấn đề: Hệ thống cơ sở GDĐH gồm: tên của cơ sở GDĐH; chuyển đổi cơ sở GDĐH tư thục sang tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; chuyển trường đại học thành đại học và thành lập trường thuộc cơ sở GDĐH; liên kết các trường đại học thành đại học; công nhận cơ sở GDĐH định hướng nghiên cứu;

Về hội đồng trường và hiệu trưởng các cơ sở GDĐH và Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình, hệ thống văn bằng, chứng chỉ GDĐH và một số vấn đề khác… được Luật quy định hướng dẫn.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Hội đồng trường phải thực quyền theo Nghị định 99 - 2

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bộ GD&ĐT, cơ quan quản lý không can dự sâu vào công tác điều hành của các trường

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đặc biệt nhấn mạnh, yêu cầu lãnh đạo các cơ sở giáo dục ĐH cần quán triệt sâu cho cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị mình để hiểu rõ Luật 34 và Nghị định 99, cũng như quyền, trách nhiệm của đơn vị mình, của từng cá nhân - "Tự chủ không phải chỉ với cơ sở giáo dục ĐH mà phải "ngấm" đến từng bộ phận, từng giảng viên".

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, tự chủ đại học là xu thế tất yếu, trên nền tảng xu hướng của tự chủ ĐH, trong bối cảnh điểm xuất phát thấp, đầu tư còn hạn chế, phần lớn các cơ sở giáo dục ĐH sống bằng học phí, nhưng giáo dục ĐH cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như GD đại học xếp thứ 68 trên 196 nước và vùng lãnh thổ, nâng được 12 bậc so với 2018. Nhiều bảng xếp hạn quốc tế danh tiếng có tên của cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện tự chủ ĐH cũng đặt ra một số thách thức, như một số trường thực hiện tự chủ nhưng năng lực còn hạn chế, thực hiện chưa nghiêm, dẫn đến nhiều vấn đề bất cập nảy sinh…

“Rõ ràng, bên cạnh cơ hội cũng đặt ra nhiều vấn đề phải chấn chỉnh, xử lý, để giáo dục ĐH tiến tới minh bạch về chất lượng, bình đẳng trong cạnh tranh và tiếp cận đến chất lượng thực và chất lượng quốc tế” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng lưu ý một số nhóm vấn đề quan trọng cần cùng thống nhất nhận thức trong Luật 34, Nghị định 99, trong đó, nhóm vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức nhà trường, thành lập trường trong ĐH, trường ĐH, điều kiện từ trường ĐH sang ĐH...

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Hội đồng trường phải thực quyền theo Nghị định 99 - 3

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Về vấn đề liên quan đến thiết chế Hội đồng trường mà nhiều đại biểu quan tâm, Bộ trưởng nhấn mạnh: "Hội đồng trường phải thực quyền, chỉ như vậy thì Luật 34 và Nghị định 99 mới đi vào cuộc sống. Hiện do nhiều lý do khác nhau mà Hội đồng trường tại nhiều cơ sở giáo dục ĐH chưa thực quyền, nhưng tới đây tình trạng này cần chấm dứt".

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng lưu ý đến một số vấn đề liên quan đến văn bằng, các trình độ đặc thù, tên giao dịch quốc tế của trường, trách nhiệm của Hội đồng trường với tên gọi thế nào... các cơ sở đào tạo cần quan tâm thực hiện triệt để giải trình trước xã hội, trước Bộ GD&ĐT.

Về thống nhất việc phân công trách nhiệm thế nào giữa các bên liên quan, Bộ trưởng Nhạ cho rằng, Bộ GD&ĐT, các cơ quan chủ quản tập trung vào quản lý nhà nước, không can dự sâu vào công tác điều hành của các trường bằng biện pháp hành chính.

Cùng với đó là trách nhiệm giám sát, kiểm tra của địa phương trên địa bàn quản lý cơ sở giáo dục ĐH và các cơ quan tổ chức liên quan đều cùng phải vào cuộc, phải chịu trách nhiệm theo phân công. Nhưng trước hết, vẫn phải là là trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục ĐH.

Bộ trưởng cũng lưu ý, thực hiện tự chủ đúng kế hoạch đề ra nhưng phải bền vững, chắc chắn, hạn chế tối đa xáo trộn, đổ vỡ.

 “Tôi tin, năm 2020 là năm bản lề chúng ta thực hiện Luật 34, Nghị định 99, để giai đoạn 2021-2025 GD ĐH của chúng ta có những đột phá” – Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.

Xử lý nghiêm những trường đại học vi phạm

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ GD&ĐT sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định liên quan thực hiện Luật và Nghị định 99/2019; Nghị định về Xử phạt vi phạm hành chính; 8 thông tư ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo các trình độ, chuẩn chương trình các trình độ, mở ngành, giáo trình…

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về GDĐH, chuẩn GDĐH là cơ sở cho các trường thực hiện tự chủ và công cụ thực hiện thanh tra, kiểm tra các cơ sở GDĐH;

Chỉ đạo các cơ sở GDĐH tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng, các hoạt động Kiểm định chất lượng đối với cơ sở và chương trình đào tạo;

Đặc biệt, sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tự chủ của các cơ sở GDĐH; xử lý vi phạm hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm vi phạm.

Đối với cơ quan quản lý trực tiếp các trường đại học, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho rằng, phải đầu tư, định hướng trường ĐH phát triển thành ĐH (nếu đủ điều kiện), đẩy mạnh tự chủ đại học tại các cơ sở GDĐH trực thuộc.

Đồng thời, cử đại diện tham gia HĐT của các cơ sở GDĐH trực tiếp quản lý; Chỉ đạo các cơ sở GDĐH trực tiếp quản lý thành lập mới hoặc kiện toàn HĐT theo quy định của Luật GDĐH; Công nhận HĐT của các cơ sở GDĐH công lập;

Đối với cơ sở đại học phải tổ chức phổ biến Luật và Nghị định cho toàn trường để thực hiện đồng bộ; Xác định chiến lược, kế hoạch, định hướng phát triển; Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế hoạt động của HĐT và các quy định nội bộ khác của trường;

Bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, quản trị hiện đại cho các cán bộ chủ chốt; có cơ chế phối hợp Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường; Phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; kiểm định cơ sở, chương trình và triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng

Đồng thời, phải thực hiện trách nhiệm giải trình, hoàn thiện hệ thống thông tin nội bộ; cập nhật, công khai, kết nối với CSDL quốc gia về GDĐH theo quy định; Có cơ chế giám sát việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của trường ĐH và trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của trường ĐH.

Điểm thuận lợi đối với các đại học đó là Luật số 34 có nhiều nội dung mới, tạo điều kiện cho các trường tự chủ, cụ thể:

Thứ nhất, Hội đồng trường là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan;

Thứ hai, Chủ tịch hội đồng trường là thành viên cơ hữu của trường;

Thứ ba, Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng do Hội đồng trường quyết định. Nghĩa là “tư duy nhiệm kỳ đã được gỡ bỏ”.

Tuy nhiên, đi vào thực tế, việc thực hiện được hay không các qui định pháp luật này lại còn tùy thuộc chủ quan rất nhiều vào mối quan hệ giữa nhà trường và cơ quan chủ quản; cũng như quan điểm của người đứng đầu.

Do đó, việc thống nhất áp dụng những nội dung nói trên như thế nào, trong một số trường hợp là không hề đơn giản và nhiều khi không thể thống nhất được.

Hồng Hạnh

MỚI NHẤT
Làm sao thể hiện được kinh nghiệm lãnh đạo trong bài luận?
Làm sao thể hiện được kinh nghiệm lãnh đạo trong bài luận?

(Dân trí) - Làm sao để thể hiện được kinh nghiệm lãnh đạo trong hồ sơ du học của mình mà không biến bài luận thành một bài văn “tự mình khen mình” với việc liệt kê hàng loạt các hoạt động, sử dụng từ ngữ “bóng bẩy” và hoành tráng nhưng lại không phù hợp và không đọng lại ấn tượng nào trong hội đồng tuyển sinh các trường đại học Mỹ?

Thứ ba, 07/01/2020 - 08:50

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Cơ quan chủ quản không được can thiệp vào hoạt động trường đại học"
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Cơ quan chủ quản không được can thiệp vào hoạt động trường đại học"

(Dân trí) - Hội đồng trường trước kia có thể hình thức nhưng hiện tại phải có thực quyền. Do vậy, không chỉ Bộ GD&ĐT thực hiện mà chính các cơ quan chủ quản của các trường đại học cũng phải thay đổi nhận thức, không can thiệp hành chính để Hội đồng trường thực sự đủ mạnh, đủ quyền.

Thứ ba, 07/01/2020 - 07:22

Nhặt được cọc tiền lớn, nhóm nam sinh nhờ công an tìm người đánh rơi
Nhặt được cọc tiền lớn, nhóm nam sinh nhờ công an tìm người đánh rơi

(Dân trí) - Sau giờ tan học, nhóm 7 em nam sinh ở quận Thủ Đức, TP.HCM nhặt được bọc tiền lớn bên lề đường. Các em đã rủ nhau mang đến cơ quan công an nhờ tìm người trả lại.

Thứ ba, 07/01/2020 - 07:12

TPHCM: Cấm tổ chức chúc Tết, tặng hoa, quà cho lãnh đạo
TPHCM: Cấm tổ chức chúc Tết, tặng hoa, quà cho lãnh đạo

(Dân trí) - Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường không tổ chức đi chúc Tết, tặng hoa, quà cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Thứ ba, 07/01/2020 - 07:03

Những “Sinh viên 5 tốt” xứ Nghệ có thành tích học như mơ, còn xuất bản sách
Những “Sinh viên 5 tốt” xứ Nghệ có thành tích học như mơ, còn xuất bản sách

(Dân trí) - Những cá nhân vinh dự được tặng bằng khen trong phong trào “Sinh viên 5 tốt 2019” trên địa bàn Nghệ An không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, đây còn là những người luôn đi đầu trong các phong trào đoàn, hội. Thậm chí, có cô sinh viên còn xuất bản cả sách.

Thứ ba, 07/01/2020 - 06:48

Trường ĐH Luật TPHCM dừng tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực
Trường ĐH Luật TPHCM dừng tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực

(Dân trí) - Trường ĐH Luật TPHCM vừa công bố phương án tuyển sinh trong năm 2020 với điểm đáng chú ý nhất là không tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá năng lực như đã triển khai 4 năm liên tiếp vừa qua.

Thứ hai, 06/01/2020 - 07:36

Thanh Hóa: Học sinh nghỉ Tết 12 ngày
Thanh Hóa: Học sinh nghỉ Tết 12 ngày

(Dân trí) - Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa, học sinh tại Thanh Hóa sẽ được nghỉ Tết 12 ngày. Sở GD&ĐT cũng nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp; đi lễ hội, lễ chùa, đi du xuân trong giờ, trong ngày làm việc.

Thứ hai, 06/01/2020 - 06:20

Khen thưởng 2 nữ sinh nhặt được của rơi trả người đánh mất
Khen thưởng 2 nữ sinh nhặt được của rơi trả người đánh mất

(Dân trí) - Sáng 6/1, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã tuyên dương, trao Bằng khen, Giấy khen cho hai nữ sinh Trường THPT Dân tộc nội trú Thanh Hóa vì có hành động đẹp trả lại người đánh rơi chiếc ví bên trong có gần 14 triệu đồng.

Thứ hai, 06/01/2020 - 06:18

Thành viên hội đồng trường, liệu có rơi vào tình trạng “vừa là cha vừa là con”?
Thành viên hội đồng trường, liệu có rơi vào tình trạng “vừa là cha vừa là con”?

(Dân trí) - Ngoài các vấn đề đang được dư luận quan tâm thời gian qua liên quan đến tự chủ ĐH, trường ĐH nghiên cứu, văn bằng tốt nghiệp ĐH…thì triển khai xây dựng hội đồng trường là điều được các đại biểu quan tâm nhất tại hội nghị triển khai Nghị định 99/2019/NĐ-CP.

Thứ hai, 06/01/2020 - 04:07

Sóc Trăng: Nam sinh bị tai nạn khi đi thực nghiệm đã tử vong
Sóc Trăng: Nam sinh bị tai nạn khi đi thực nghiệm đã tử vong

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 ở Sóc Trăng bị tai nạn khi đi thực nghiệm tại Lâm Đồng, gia đình cho biết nam sinh này đã tử vong.

Thứ hai, 06/01/2020 - 03:04

Quảng Nam: Cảnh báo học sinh bỏ học trước và sau Tết Nguyên đán
Quảng Nam: Cảnh báo học sinh bỏ học trước và sau Tết Nguyên đán

(Dân trí) - Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam vừa có công văn gửi các cơ sở giáo dục trong tỉnh về việc nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Thứ hai, 06/01/2020 - 02:18

Có 2 phụ huynh yêu cầu xử lý “cô giáo” đánh học sinh ở Ninh Thuận
Có 2 phụ huynh yêu cầu xử lý “cô giáo” đánh học sinh ở Ninh Thuận

(Dân trí) - Theo báo cáo của Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), lớp dạy thêm của bà Phan Trần Linh Thu có 17 em học sinh theo học nhưng chỉ có phụ huynh của 9 em làm việc với cơ quan điều tra và 2 phụ huynh trong số này yêu cầu xử lý nghiêm hành vi của bà Thu.

Thứ hai, 06/01/2020 - 01:08

ĐÁNG QUAN TÂM
Vẫn thi giáo viên dạy giỏi trên tinh thần tự nguyện của giáo viên
Vẫn thi giáo viên dạy giỏi trên tinh thần tự nguyện của giáo viên

(Dân trí) - Theo thông tư do Bộ GD&ĐT vừa ban hành, sẽ tiếp tục tổ chức thi giáo viên dạy giỏi nhưng dựa trên sự tự nguyện của giáo viên, không ép buộc.

Thứ hai, 06/01/2020 - 09:58

Lùi thời gian cắt hợp đồng đến hết quý 1 năm 2020
Lùi thời gian cắt hợp đồng đến hết quý 1 năm 2020

(Dân trí) - Liên quan đến việc hàng trăm giáo viên mặc dù nằm trong diện được đặc cách xét tuyển biên chế nhưng vẫn nhận thông báo cắt hợp đồng từ ngày 1/1/2020, Tỉnh ủy Quảng Bình đã họp với các sở ban ngành và địa phương và thống nhất lùi thời gian thực hiện việc cắt hợp đồng đến hết quý 1 năm 2020.

Thứ hai, 06/01/2020 - 09:19

Người cha Afghanistan mù chữ dắt con đến trường cách nhà 12km mỗi ngày
Người cha Afghanistan mù chữ dắt con đến trường cách nhà 12km mỗi ngày

(Dân trí) - Ông Mia Khan (63 tuổi) sống tại Sharana, tỉnh Paktika (Afghanistan) ngày ngày đưa các cô con gái của mình đi bộ tới ngôi trường nữ sinh trong vùng, cách nhà 12km, với mong muốn các con sẽ trở thành bác sĩ trong tương lai.

Thứ hai, 06/01/2020 - 08:37

Đại học Quốc gia TPHCM mở cổng đăng ký thi Đánh giá năng lực đợt 1 2020
Đại học Quốc gia TPHCM mở cổng đăng ký thi Đánh giá năng lực đợt 1 2020

(Dân trí) - ĐH Quốc gia TPHCM công bố, 14h hôm nay (6/1), đại học này chính thức mở cổng đăng ký thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) để thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi đợt 1 năm 2020. Kỳ thi đợt 1 sẽ diễn ra vào ngày 29/3, thí sinh được phép đăng ký đến hết ngày 28/2.

Thứ hai, 06/01/2020 - 07:11

Gian nan học sinh miền núi băng rừng, lội suối đến trường
Gian nan học sinh miền núi băng rừng, lội suối đến trường

(Dân trí) - Để đến được điểm trường nằm rải rác ở các thôn, nóc trên núi cao, từ nhà mình, các em học sinh phải trèo đèo lội suối đi bộ vài tiếng đồng hồ. Cuộc tìm kiếm con chữ của học sinh vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam) rất khó khăn.

Thứ hai, 06/01/2020 - 06:44

Hội Sinh viên Việt Nam nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2
Hội Sinh viên Việt Nam nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2

(Dân trí) - Tối 5/1, tại Hà Nội, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội SVVN (9/1/1950 – 9/1/2020), đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2) và trao giải thưởng Sao Tháng Giêng, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương.

Thứ hai, 06/01/2020 - 06:37

Cô hiệu trưởng đưa môn Nấu ăn, Yoga vào chương trình học
Cô hiệu trưởng đưa môn Nấu ăn, Yoga vào chương trình học

(Dân trí) - Hai năm nay, học sinh lớp 12, Trường THPT Bùi Thị Xuân, TPHCM học môn Nấu ăn và Yoga trong thời khóa biểu chính khóa. Đây là quyết định táo bạo của cô hiệu trưởng Vũ Thị Ngọc Dung.

Thứ hai, 06/01/2020 - 05:09

Tâm sự giáo viên: Mong đổi mới giáo dục thực chất và hiệu quả hơn
Tâm sự giáo viên: Mong đổi mới giáo dục thực chất và hiệu quả hơn

(Dân trí) - Đọc bài viết Giáo viên “toát mồ hôi” với đổi mới của cô giáo Loát Trần trên báo Dân trí, tôi rất đồng cảm với những dòng tâm sự như cởi tấm lòng của người giáo viên tâm huyết trước thực trạng đổi mới giáo dục hiện nay.

Chủ nhật, 05/01/2020 - 06:52

Phương án tuyển sinh năm 2020 của trường ĐH Tài chính-Marketing, Văn Hiến
Phương án tuyển sinh năm 2020 của trường ĐH Tài chính-Marketing, Văn Hiến

(Dân trí) - Hai trường đại học tại TPHCM là trường ĐH Tài chính - Marketing và ĐH Văn Hiến mới đây đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến của năm 2020 với tổng số chỉ tiêu tuyển hơn 8.000 sinh viên.

Chủ nhật, 05/01/2020 - 06:47

Trường ĐH Kinh tế - Luật tuyển 2.020 chỉ tiêu trong năm 2020
Trường ĐH Kinh tế - Luật tuyển 2.020 chỉ tiêu trong năm 2020

(Dân trí) - Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) mới công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2002 với 5 phương thức xét tuyển cho 41 chương trình đào tạo trong nước, tổng số chỉ tiêu tuyển sinh là 2.020 sinh viên. Trường dự kiến mở thêm 3 chương trình đào tạo mới.

Chủ nhật, 05/01/2020 - 11:30

Nghị định số 99 “cởi trói” như thế nào cho các trường đại học thực hiện tự chủ?
Nghị định số 99 “cởi trói” như thế nào cho các trường đại học thực hiện tự chủ?

(Dân trí) - Nghị định số 99/2019 hướng dẫn chi tiết tất cả những nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD đại học mà Chính phủ đã ban hành. Vậy Nghị định này sẽ “cởi trói” cho các trường đại học như thế nào? Nếu có vướng mắc sẽ giải quyết ra sao?

Chủ nhật, 05/01/2020 - 10:04

Giáo viên bật khóc khi nghe thông báo “thưởng Tết” chỉ 500 ngàn đồng
Giáo viên bật khóc khi nghe thông báo “thưởng Tết” chỉ 500 ngàn đồng

(Dân trí) - Một số giáo viên Trường THCS Chi Lăng, quận 4, TPHCM đã bật khóc ngay sau khi hiệu trưởng thông tin, thưởng Tết năm nay chỉ 500.000 đồng/người.

Chủ nhật, 05/01/2020 - 08:57