Thứ sáu, 24/04/2020 - 06:56

Đại học đầu tiên thông báo xét tuyển bằng học bạ từ tháng 5

Dân trí

Năm 2020, Học viện Quản lý giáo dục dành 70% chỉ tiêu xét tuyển bằng học bạ vào đại học chính quy. Thời gian xét tuyển học bạ được chia thành nhiều đợt, bắt đầu từ ngày 02/5/2020.

Với sự điều chỉnh mục tiêu tính chất kỳ thi THPT năm 2020 vừa được Chính phủ chấp thuận dựa trên đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục đã có sự điều chỉnh căn bản về phương thức tuyển sinh. 

Theo đó, Học viện tuyển sinh đại học bằng phương thức xét tuyển học bạ, dựa vào kết quả thi Trung học phổ thông và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, chỉ tiêu xét tuyển bằng phương thức xét học bạ chiếm tỉ trọng lớn với 70% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.

 Học viện Quản lý giáo dục xây dựng phương thức xét tuyển học bạ dựa vào tổng điểm trung bình của học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của học sinh với mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 15.

Thời gian xét tuyển học bạ được chia thành nhiều đợt, bắt đầu từ ngày 02/5/2020.

Bên cạnh đó, Học viện cũng dành 30% tổng chỉ tiêu cho việc xét tuyển dựa vào kết quả thi Trung học phổ thông năm 2020 và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viện sẽ có quy định chi tiết với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT và tuyển thẳng sau khi có quyết định chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tuyển sinh năm 2020.

Năm 2020, Học viện Quản lý giáo dục tuyển sinh đại học với 8 ngành đào tạo gồm: Quản lý giáo dục, Tâm lý học giáo dục, Kinh tế giáo dục, Giáo dục học, Công nghệ thông tin, Luật, Ngôn ngữ Anh và Quản trị văn phòng với 860 chỉ tiêu cho tất cả các ngành.

Hồng Hạnh