Giải pháp nào giúp trường đại học đón nhận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0?

Dân trí Cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra những yêu cầu mới cho nguồn nhân lực tương lai. Điều này đòi hỏi hệ thống giáo dục Việt Nam cần đổi mới như thế nào để có thể “đứng trên vai những người khổng lồ”?
>>Không đổi mới, giáo dục đại học sẽ “chết” trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
>>Giáo dục đại học đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Giải pháp nào giúp trường đại học đón nhận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0? - 1

Thực trạng giáo dục Việt Nam trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Các xu hướng phát triển nhanh mạnh của cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang đặt ra những yêu cầu vô cùng cấp bách cho sự nghiệp đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo của Việt Nam.

Sau 30 năm thực hiện đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tỷ lệ người dân biết chữ tăng cao, đạt trên 95% - vào loại cao nhất thế giới, đồng thời tỷ lệ tái mù thấp. Việt Nam đã hoàn thành 3/8 Mục tiêu Thiên niên kỷ (DMG) trước thời hạn, trong đó có mục tiêu phổ cập tiểu học. Tổng chi phí cho giáo dục ở Việt Nam so với GDP thuộc loại cao nhất thế giới.

Theo Tổng cục Thống kê, giai đoạn 2008-2013, tổng chi của xã hội cho giáo dục (bao gồm chi từ ngân sách Nhà nước và chi từ người dân) trong GDP trung bình là 7,2%, cao hơn bình quân các nước phát triển (5,7%) và nước mới phát triển (5,3%).

Tuy nhiên, các chỉ số giáo dục của Việt Nam được đánh giá là chậm chuyển biến và đang tồn tại những hạn chế nhất định đặc biệt là còn nặng về lý thuyết, chưa coi trọng đào tạo kỹ năng làm việc, thiếu gắn kết với thực tế, cơ sở vật chất còn lạc hậu…

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, năm 2012, chỉ số Giáo dục và Nguồn nhân lực của Việt Nam đạt 2,99 điểm – xếp thứ 106 trong tổng số 146 nước và vùng lãnh thổ tham gia xếp hạng trên thế giới. Ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam xếp thứ 15 trong số 18 nước tham gia xếp hạng. Riêng trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 6 trên Lào, Campuchia và Myanmar.

Mặc dù Việt Nam cũng có các chính sách khuyến khích phát triển KH&CN và nguồn lực cán bộ KHCN của Việt Nam khá đông đảo nhưng sự phát triển của KHCN và ứng dụng KHCN vào các lĩnh vực của đời sống còn rất hạn chế.

Cũng theo báo cáo của Ngân hàng thế giới, năm 2012, chỉ số đổi mới công nghệ đạt 2,8 điểm đứng thứ 113 trong tổng số 146 nước tham gia xếp hạng. Ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ 15 trong tổng số 18 nước và trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam cũng đứng thứ 6 trên Lào, Campuchia và Myanmar. Khoảng cách chênh lệch về chỉ số đổi mới công nghệ của Việt Nam so với các nước Singapore, Malaysia và Thái Lan còn quá lớn.

Về công nghệ thông tin và truyền thông, việc triển khai chiến lược phát triển hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2020 đã giúp nước ta có những bước chuyển biến mạnh mẽ, nhiều mặt đạt trình độ tiên tiến của thế giới.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, năm 2012 chỉ số Công nghệ thông tin của Việt Nam vẫn đứng thứ 75 trên tổng số 146 nước tham gia xếp hạng, ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam xếp thứ 10 trong tổng số 18 nước tham gia xếp hạng và nếu tính trong khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam đứng trên Lào, Campuchia, Myanmar, Phillipines và Indonesia.


Bốn cuộc cách mạng công nghiệp

Bốn cuộc cách mạng công nghiệp

Giải pháp nào để hòa nhập với cuộc cách mạng 4.0?

Trước những tác động tiềm năng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để làm tốt vai trò của ngành giáo dục và đào tạo là nơi cung cấp nguồn nhân lực cho nền kinh tế đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa càng sâu rộng như hiện nay, khi mà trong một số lĩnh vực nhất định, lao động có thể di chuyển giữa các nước theo những cam kết của AEC, giáo dục đào tạo Việt Nam cần có những chính sách quyết liệt và mạnh mẽ theo các hướng cơ bản sau:

- Thứ nhất, cần xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo rõ ràng trong đó chỉ rõ sự chuyển dịch của các ngành nghề đào tạo cũng như nâng cao kỹ năng của nhân lực được đào tạo. Coi chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo như là một chiến lược quan trọng để thực hiện chiến lược phát triển KHCN và kinh tế.

Áp dụng bài học của Mỹ và Nhật Bản khi áp dụng chính sách STEM trong việc đưa ra các chính sách ưu tiên và đầu tư thỏa đáng đối với sinh viên học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán để định hướng lại nghề nghiệp cho sinh viên Việt Nam. Việc nhiều sinh viên giỏi thường lựa chọn các ngành kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng... không nhiều sinh viên giỏi thi vào các trường công nghệ và kỹ thuật đã dẫn đến sự thiếu hụt nhân sự trong một số ngành công nghệ số, tự động hóa và công nghệ thông tin.

Theo báo cáo của VietnamWorks, trong 3 năm gần đây, số lượng công việc của ngành công nghệ thông tin đã tăng trung bình 47%/năm, nhưng số lượng nhân sự (lực) chỉ tăng ở mức 8% (Nguyễn Thanh, 2016). Những sự lựa chọn “lạc hướng” của các thanh niên khi bước vào đại học sẽ là một rào cản lớn khiến nguồn nhân lực của Việt Nam không (khó) đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

- Thứ hai, cần có các chính sách rõ ràng trong việc cải thiện chỉ số giáo dục đào tạo và nguồn nhân lực thông qua việc nâng cao kỹ năng làm việc cho học sinh sinh viên đặc biệt là kỹ năng làm việc và kỹ năng tiếng Anh để có thể tận dụng được cơ hội do cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại.

Muốn vậy, cần khuyến khích các trường, các bậc học tập trung (1) Tăng các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ở các trường, các bậc học, qua đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh của học sinh, sinh viên; (2) Đào tạo và nâng cao năng lực tiếng Anh cho giảng viên, đào tạo đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp có trình độ tiếng Anh tốt; (3) Kết nối chặt chẽ giữa cơ quan thực tế và cơ sở đào tạo. Coi quá trình đào tạo nguồn nhân lực là trách nhiệm chung của các bên chứ không phải của riêng các trường;

(4) Tăng dung lượng các học phần giảng dạy do các nhà làm thực tế đảm nhiệm trong các chương trình đào tạo để tăng tính thực tiễn của các chương trình đào tạo; (5) Tăng các bài báo công bố trong các tạp chí có uy tín trong nước và thế giới theo các danh mục chuẩn như ISI và Scopus, tăng tỉ lệ trích dẫn các bài báo, các công trình đối với các trường đào tạo khoa học cơ bản; (6) có những chính sách định hướng nghề nghiệp rõ ràng để tránh tính (tình) trạng học lệch, học chỉ học lý thuyết mà không chịu rèn luyện kỹ năng cũng như thái độ làm việc.

- Thứ ba, cần (có) chính sách khuyến khích các cơ sở đào tạo đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ mới trong đào tạo và quản lý đào tạo qua đó góp phần cải thiện chỉ số đổi mới công nghệ, tăng chỉ số Kinh tế tri thức của Việt Nam.

Cụ thể là (1) đầu tư tăng chi tiêu cho khoa học công nghệ, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại cho đào tạo nhất là đào tạo nghề; (2) Đổi mới cách thức quản lý đào tạo, ứng dụng các hệ thống quản lý thông minh; (3) Các trường công nghệ và kỹ thuật, phải đặt trọng tâm vào gắn kết với các doanh nghiệp để thực hiện nghiên cứu triển khai để nâng cao khả năng hấp thụ, và nếu tốt hơn là tạo ra các bằng phát minh sáng chế, và để lôi cuốn sinh viên tham gia các hoạt động đổi mới sáng tạo ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

- Thứ tư, đầu tư vào các chương trình, các chính sách để cải thiện chỉ số Công nghệ thông tin và truyền thông thông qua các hình thức như (1) Tăng cường đào tạo về công nghệ thông tin ở các cấp học; (2) Xây dựng chuẩn đầu ra tin học đáp ứng yêu cầu và chuẩn mực quốc tế, qua đó làm văn (căn) cứ và mục tiêu rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ thông minh trong quá trình học tập; (3) Xây dựng các nguồn dữ liệu mở để chia sẻ tri thức; (4) Xây dựng xã hội học tập thông qua việc phát triển các chương trình đào tạo trực tuyến chất lượng cao đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mỗi cá nhân.

Có thể nghiên cứu các chính sách yêu cầu học sinh, sinh viên phải học một số học phần trực tuyến (có thể tới 10%) để rèn luyện và tăng khả năng thích ứng linh hoạt, tăng kỹ năng sử dụng các thiết bị công nghệ thông minh cho sinh viên/học sinh.

Như vậy, cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra những yêu cầu mới cho nguồn nhân lực tương lai. Điều này đòi hỏi hệ thống giáo dục Việt Nam cần đổi mới để có thể tạo ra những nguồn nhân lực có năng lực vượt trội, có năng lực chuyên môn, có khả năng làm việc với công nghệ thông minh và khả năng ngoại ngữ để có thể “đứng trên vai những người khổng lồ” và tận dụng tốt các cơ hội của cuộc cách mạng này đưa nước ta phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được hình thành dựa trên nền tảng của cuộc cách mạng số, đặc biệt là việc sử dụng phổ biến internet. Nội dung của cuộc cách mạng là sự phát triển hệ thống liên kết thế giới thực và ảo trên cơ sở vạn vật kết nối internet (Internet of things -IoT) và các hệ thống kết nối internet (Internet of systems - IoS).

Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế thế giới 2016 cũng chỉ ra 9 khu vực/lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 bao gồm bán lẻ; các nhà máy sản xuất; ngành công nghiệp sản xuất phương tiện vận chuyển; nhà ở; văn phòng; nơi làm việc; các thành phố; môi trường sống và đặc biệt đó yêu cầu về năng lực của nguồn nhân lực – một yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất.

Trần Thị Vân Hoa - Đỗ Thị Đông (Trường ĐH Kinh tế quốc dân)

MỚI NHẤT
Cha mẹ ôm ấp, con tan giấc mơ du học
Cha mẹ ôm ấp, con tan giấc mơ du học

Luôn sợ con làm sai, làm hết thay con, sống giùm cảm xúc của con… là những sai lầm của cha mẹ đã khiến những đứa con thiếu hẳn tính tự lập, khó hòa nhập với cuộc sống.

Thứ hai, 05/12/2016 - 01:38

GS.TS. Phạm Văn Điển: Cần có bộ tiêu chí để công nhận chất lượng tiến sĩ
GS.TS. Phạm Văn Điển: Cần có bộ tiêu chí để công nhận chất lượng tiến sĩ

(Dân trí) - NGƯT, GS.TS. Phạm Văn Điển, giảng viên của trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam cho rằng: "Muốn nâng cao chất lượng tiến sĩ thì mục tiêu và triết lý của đào tạo tiến sĩ cần được chuẩn hóa. Cần có quy định cụ thể về "bộ tiêu chí công nhận chất lượng sản phẩm tiến sĩ".

Thứ hai, 05/12/2016 - 09:42

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính được điều động làm Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính được điều động làm Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng

Ngày 3/12, tại ĐH Đà Nẵng diễn ra Lễ công bố quyết định và bổ nhiệm Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 -2020.

Thứ hai, 05/12/2016 - 09:04

Video bài giảng Hóa học: Phương pháp giải các bài tập về peptit
Video bài giảng Hóa học: Phương pháp giải các bài tập về peptit

(Dân trí) - Bài tập về peptit trong những đề thi gần đây thường là những bài tập khó, có tính phân loại học sinh cao.Tuy nhiên không phải bất kì bài tập peptit nào cũng ở mức độ khó. Nếu biết phương pháp làm các dạng bài này, thì các học sinh sẽ thấy bài tập về peptit đơn giản hơn rất nhiều.

Thứ hai, 05/12/2016 - 07:51

Gặp cô học trò giành huy chương vàng Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc
Gặp cô học trò giành huy chương vàng Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc

(Dân trí) - Em Phạm Như Ngọc - học sinh lớp 6A, Trường THCS Trần Mai Ninh, thành phố Thanh Hóa vừa xuất sắc giành huy chương vàng kỳ thi Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc. Ngọc cũng là một trong hai học sinh tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa được dự lễ tuyên dương giáo viên, học sinh tiêu biểu năm học 2015 - 2016, nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Thứ hai, 05/12/2016 - 06:00

Trường ĐH cơ sở tạm bợ, nhiều ngành không tuyển được sinh viên
Trường ĐH cơ sở tạm bợ, nhiều ngành không tuyển được sinh viên

(Dân trí) - Thực trạng giáo dục các trường ĐH tại TPHCM còn rất nhiều bất cập như về cơ sở đào tạo phải thuê mướn tạm bợ; có trường tuyển dụng ký chức danh nhân viên nhưng lại phân công làm giảng viên cơ hữu..

Chủ nhật, 04/12/2016 - 05:10

Để không còn tiến sĩ “giấy”, ngành Giáo dục phải làm gì?
Để không còn tiến sĩ “giấy”, ngành Giáo dục phải làm gì?

Để không còn tiến sĩ “giấy”, trình độ đào tạo, nghiên cứu của tiến sĩ phải nâng cao thì các trường ĐH mới có được đội ngũ giáo sư, phó giáo sư giỏi.

Chủ nhật, 04/12/2016 - 01:55

Xôn xao dư luận về lớp học kích não trẻ và câu hỏi lương sinh viên khởi điểm 2000 USD
Xôn xao dư luận về lớp học kích não trẻ và câu hỏi lương sinh viên khởi điểm 2000 USD

(Dân trí) - Những sự kiện giáo dục đã gây xôn xao dư luận tuần qua như lớp học kích não biến con thành "thiên tài"; học thế nào để có lương khởi điểm 2.000 USD?; hơn 1,1 triệu lao động thất nghiệp trong cả nước; luận án tiến sĩ phải có công bố quốc tế...

Chủ nhật, 04/12/2016 - 10:57

Giáo viên, học sinh cùng tưởng nhớ Chủ tịch Fidel Castro
Giáo viên, học sinh cùng tưởng nhớ Chủ tịch Fidel Castro

(Dân trí) - Ngày 4/12, nhiều trường học ở tỉnh Sóc Trăng đã làm lễ tưởng niệm vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Cuba - Fidel Castro, với tình cảm kính trọng và tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nhà lãnh đạo cách mạng huyền thoại.

Chủ nhật, 04/12/2016 - 10:50

Chuyển nhiệm vụ công tác tuyển sinh đại học về Vụ Giáo dục đại học
Chuyển nhiệm vụ công tác tuyển sinh đại học về Vụ Giáo dục đại học

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa có quyết định chuyển nhiệm vụ công tác tuyển sinh ĐH,CĐ từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sang Vụ Giáo dục Đại học.

Chủ nhật, 04/12/2016 - 07:59

Thủ tướng: Không có phần thưởng nào lớn hơn niềm tin son sắt vào tương lai
Thủ tướng: Không có phần thưởng nào lớn hơn niềm tin son sắt vào tương lai

(Dân trí) - Tối 3/12, tại Hà Nội, dự lễ tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế, học sinh xuất sắc tại kỳ thi THPT quốc gia 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắn nhủ: "Tổ quốc không chỉ cần các tấm huy chương của các em hôm nay mà hơn thế nữa, chính các em là những người thuộc thế hệ sẽ đưa Việt Nam bước lên đài vinh quang trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4".

Chủ nhật, 04/12/2016 - 07:40

Học sinh “ngồi nhầm lớp”: Kỉ luật giáo viên không giải quyết được vấn đề
Học sinh “ngồi nhầm lớp”: Kỉ luật giáo viên không giải quyết được vấn đề

(Dân trí) - “Nếu sử dụng các biện pháp hành chính như cách chức Hiệu trưởng, kỉ luật giáo viên đối với một số trường hợp học sinh ngồi nhầm lớp như vừa qua, tôi nghĩ không bao giờ giải quyết được vấn đề. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã minh chứng: Khi được hỗ trợ về giáo dục đặc biệt, các em học sinh này có tiến bộ rõ rệt”.

Chủ nhật, 04/12/2016 - 07:30

ĐÁNG QUAN TÂM
Hiệu trưởng đi vắng, nhân viên bán sách “lén” vào trường?
Hiệu trưởng đi vắng, nhân viên bán sách “lén” vào trường?

(Dân trí) - Nhiều phụ huynh Trường Tiểu học số 2 xã Hòa Phú (Chư Păh, Gia Lai) bức xúc khi thấy con em mình cầm 1 tờ giấy thông báo bán sách học thêm mang về xin tiền cha mẹ.

Thứ bảy, 03/12/2016 - 10:21

Xổ số điện toán Mega 6/45 vào đề kiểm tra môn Toán
Xổ số điện toán Mega 6/45 vào đề kiểm tra môn Toán

(Dân trí) - Gần đây, xổ số điện toán Mega 6/45 được nhiều người quan tâm tìm hiểu, đặc biệt là khi chỉ trong một thời gian ngắn có đến 5 người trúng giải Jackpot (giải đặc biệt) với giải thưởng hàng chục tỉ đồng.

Thứ bảy, 03/12/2016 - 08:59

"Thót tim" với trải nghiệm làm lính cứu hỏa của học sinh tiểu học
"Thót tim" với trải nghiệm làm lính cứu hỏa của học sinh tiểu học

(Dân trí) - "Thót tim" khi thấy học sinh tiểu học thoát khỏi nơi bị ngạt khí, dùng nước dập tắt đám cháy, thoát hiểm bằng dây và thang xe cứu hỏa từ nhà cao tầng xuống đất...

Thứ bảy, 03/12/2016 - 05:18

Hơn 1,1 triệu lao động thất nghiệp trong cả nước
Hơn 1,1 triệu lao động thất nghiệp trong cả nước

(Dân trí) - Theo ông Đào Quang Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học lao động xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), so với quý 2/2016, tỉ lệ thất nghiệp quý 3/2016 tăng số lượng và tỷ lệ. Cả nước có 1.117,7 nghìn người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, tăng 29 nghìn người so với quý 2/2016.

Thứ bảy, 03/12/2016 - 05:13

Phụ huynh bức xúc vì nhà trường “nhập nhèm” các khoản vận động xã hội hóa
Phụ huynh bức xúc vì nhà trường “nhập nhèm” các khoản vận động xã hội hóa

(Dân trí) - Báo Dân trí vừa nhận được đơn phản ánh của phụ huynh học sinh trường tiểu học Nguyễn Du (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho rằng hiệu trưởng trường này trong thời gian qua giữ chức hiệu trưởng tại trường đã để xảy ra một số sai phạm.

Thứ bảy, 03/12/2016 - 11:15

Những sinh viên “giữ lửa” cho nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer
Những sinh viên “giữ lửa” cho nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer

(Dân trí) - Nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer thường được các nghệ nhân truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác và dễ bị mai một. Gần đây, nhiều bạn trẻ là sinh viên trường Đại học Trà Vinh quyết học bài bản để bảo tồn văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Khmer.

Thứ bảy, 03/12/2016 - 09:32

TPHCM: Bộ SGK mới phải khắc phục thiếu sót của SGK hiện hành
TPHCM: Bộ SGK mới phải khắc phục thiếu sót của SGK hiện hành

(Dân trí) - Ngày 2/12, Báo cáo với UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội khóa XIV, lãnh đạo ngành giáo dục TPHCM báo cáo rõ nội dung, tiến độ cụ thể của bộ sách giáo khoa mới của thành phố sẽ đưa vào thử nghiệm trong năm học này.

Thứ bảy, 03/12/2016 - 08:17

Học 7 năm mới được hành nghề bác sỹ
Học 7 năm mới được hành nghề bác sỹ

Với mong muốn đào tạo thế hệ bác sĩ mới có thể đương đầu với những thách thức trong tương lai của hệ thống y tế, các trường đào tạo ngành Y đang bàn cách thay đổi chương trình cũ vốn được thiết kế từ hàng chục năm trước. Dự kiến, để được cấp chứng chỉ hành nghề, bác sĩ sẽ phải trải qua các khóa đào tạo kéo dài ít nhất 7 năm.

Thứ bảy, 03/12/2016 - 07:36

Gần 7% trẻ em lớp 2 và lớp 5 có khó khăn đặc thù trong đọc, viết và làm Toán
Gần 7% trẻ em lớp 2 và lớp 5 có khó khăn đặc thù trong đọc, viết và làm Toán

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới nhất do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam vừa đưa ra tại hội thảo ngày 2/12 đã gây bất ngờ với nhiều người. Theo đó, gần 7% học sinh lớp 2 và lớp 5 trong diện nghiên cứu ở Lào Cai và Kiên Giang không đạt chuẩn tối thiểu hoặc gặp rất nhiều khó khăn trong đọc, viết và làm Toán.

Thứ bảy, 03/12/2016 - 06:58

Ra mắt Câu lạc bộ cựu sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội
Ra mắt Câu lạc bộ cựu sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội

(Dân trí) - Chiều ngày 02/12, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức Lễ ra mắt CLB Cựu sinh viên ĐHQGHN.

Thứ sáu, 02/12/2016 - 09:28

Chuyển giao Hội đồng quản trị tại trường ĐH Hoa Sen
Chuyển giao Hội đồng quản trị tại trường ĐH Hoa Sen

(Dân trí) - Hôm nay (2/12), tại Trường ĐH Hoa Sen diễn ra việc chuyển giao chức năng, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ kèm tất cả hồ sơ, tài liệu của Hội đồng quản trị (HĐQT) cũ (được công nhận năm 2012) cho HĐQT mới vừa được công nhận vào tháng 10/2016.

Thứ sáu, 02/12/2016 - 08:39

Cô gái khiếm thị Việt Nam học xuất sắc tại đại học Mỹ
Cô gái khiếm thị Việt Nam học xuất sắc tại đại học Mỹ

(Dân trí) - Khi Trang Ha đến Mỹ vào năm 2012, cô cảm thấy mất mát và cô đơn khi là người khiếm thị đến một đất nước xa lạ, bao quanh bởi những người nói ngôn ngữ mà cô không hiểu. 4 năm sau, Trang đã trở thành sinh viên năm thứ hai của Trường Đại học Arkansas - Fort Smith với điểm trung bình xuất sắc 4.0.

Thứ sáu, 02/12/2016 - 04:52