Chủ nhật, 16/07/2017 - 17:31

Hợp tác với Singapore về bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

Dân trí

Học viện Giáo dục Quốc gia Singapore (NIE) và Học viện Quản lý giáo dục (NAEM) vừa ký Thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình Bồi dưỡng Lãnh đạo và Quản lý giáo dục.


GS.TS.Phạm Quang Trung (thứ hai, bên trái) tại Học viện Giáo dục Quốc gia Singapore

GS.TS.Phạm Quang Trung (thứ hai, bên trái) tại Học viện Giáo dục Quốc gia Singapore

Đây là chương trình hợp tác bồi dưỡng lãnh đạo và quản lý giáo dục do hai bên làm đầu mối thực hiện góp phần xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục Việt Nam có đầy đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nước nhà.

Theo thỏa thuận, Học viện Quản lý giáo dục và Học viện Giáo dục Quốc gia Singapore sẽ cùng hợp tác xây dựng chương trình, tổ chức bồi dưỡng các năng lực, kỹ năng cần thiết, cốt lõi, chú trọng thực tiễn hành dụng vào quản trị nhà trường cho đội ngũ giảng viên nguồn cấp quốc gia và cán bộ quản lý giáo dục của Việt Nam trong năm 2017- 2018.

Ban đầu sẽ đào tạo, bồi dưỡng cho 128 giảng viên nguồn và sau đó là 500 cán bộ quản lý giáo dục tại địa phương, tiếp theo, sẽ là hàng ngàn cán bộ quản lý giáo dục trên khắp các tỉnh, thành sẽ được thụ hưởng chương trình này.

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục cho biết, đây là cơ hội rất tốt để Học viện thực hiện trọng trách nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý mà Bộ GD&ĐT giao cho, đồng thời khẳng định uy tín, vị thế của Học viện trong lãnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, góp phần vào khâu “quyết định” đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nước nhà.

Chu Phan

Mới nhất