Mô hình “Đại học thông minh nhất hiện nay”: Việt Nam có theo kịp?

Dân trí Mô hình đại học thông minh hiện đại nhất hiện nay là mô hình đại học ứng dụng các hệ thống thực-ảo (Cyber Physical System – CPS) và IoT. Các hệ CPS là đặc trưng tiêu biểu của môi trường công nghiệp 4.0, là cơ sở để thiết kế và xây dựng các mô hình nhà máy thông minh.

Trao đổi với PV Dân trí, GS Nguyễn Hữu Đức, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, mô hình đại học thông minh hiện đại nhất hiện nay là mô hình đại học ứng dụng các hệ thống thực-ảo (Cyber Physical System – CPS) và IoT. Các hệ CPS là đặc trưng tiêu biểu của môi trường công nghiệp 4.0, là cơ sở để thiết kế và xây dựng các mô hình nhà máy thông minh.

CPS thường được thiết kế với cấu trúc 5C (Connection - kết nối thông tin, Conversion - chuyển đổi thông tin, Cyber - phân tích, Cognition - nhận diện và Configuration - cấu hình hóa).

Về hạ tầng và kết nối trong đào tạo đại học. Theo cách diễn đạt về công nghiệp 4.0: con người, vạn vật và máy móc được kết nối để tạo ra một nền sản xuất và dịch vụ cá thể hóa.

Nội dung và công nghệ được kết nối để thúc đẩy mục tiêu đào tạo cá thể hóa. Một hệ sinh thái như vậy sẽ biến đổi trường đại học truyền thống thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó mô hình quản trị chia sẻ (shared governance) sẽ được vận hành.

Đó là mô hình quản trị tiếp cận hệ thống, trong đó tất cả các bên liên quan từ thành viên hội đồng quản trị đến lãnh đạo, giảng viên và nhân viên hành chính đều tích cực chia sẻ trách nhiệm, cùng theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững của nhà trường.

GS Duc.jpg

GS.TS Nguyễn Hữu Đức

 

Đại học 4.0 là đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo

Phóng viên: Thưa GS, thời kỳ CMCN 4.0, mô hình đại học định hướng đổi mới sáng tạo là phù hợp, vậy GS có thể phân tích cụ thể hơn?

GS.TS Nguyễn Hữu Đức: Cơ bản là như vậy. Sự phát triển các trường đại học cũng có thể phân loại như các cuộc CMCN. Đại học 1.0 thường gắn với mô hình đại học định hướng ứng dụng. Đại học 2.0 là các đại học định hướng nghiên cứu.

Mặc dù sứ mệnh khác khác nhau, nhưng cả hai mô hình đại học này đều có một đặc điểm chung là chỉ hướng đến việc tạo ra các sản phẩm trung gian, chưa thực hiện được mục tiêu “vốn hóa tri thức” hoặc/và gia tăng giá trị cho chính trường đại học của mình.

Sinh viên mặc dù hoàn thành chương trình đào tạo, nhưng ra trường và tạo ra giá trị ở bên ngoài khuôn viên đại học. Các kết quả nghiên cứu cũng vậy, mặc dù có thể được các bài báo, nhưng tri thức đó lại được người khác, doanh nghiệp khác sử dụng để gia tăng giá trị cho họ chứ không phải trực tiếp cho nhà trường.

Sự phân loại theo mức độ và khả năng “vốn hóa tri thức” và gia tăng giá trị cho bản thân trường đại học dẫn đến mô hình đại học 3.0. Đó là đại học định hướng đổi mới sáng tạo. Các đại học này không chỉ dừng lại ở ở việc đào tạo, nghiên cứu mà phải rất quan tâm đến vấn đề nghiên cứu triển khai, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tức là rất coi trọng việc chuyển giao tri thức và công nghệ.

Trong thời đại CN 4.0, mô hình đại học 3.0 ấy lại được triển khai trên nền tảng của các công nghệ thông minh. Vì vậy có thể nói đại học 4.0 là đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo. Trong đó, yếu tố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là triết lý, mục tiêu và phương thức tạo ra giá trị gia tăng; còn yếu tố thông minh là nền tảng, phương thức và điều kiện tổ chức thực hiện dựa vào các tiến bộ của công nghệ 4.0.

Mô hình đại học 4.0 như vậy vừa để thích ứng, nhưng cũng vừa để các trường đại học cạnh tranh và dẫn dắt cuộc CMCN 4.0.

Mô hình “Đại học thông minh nhất hiện nay”: Việt Nam có theo kịp? - 1
Phân loại các mô hình đại học theo mức độ và khả năng vốn hóa tri thức và gia tăng giá trị

Như vậy, đào tạo định hướng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp được triển khai thế nào, thưa GS?

Để thích ứng với cuộc CMCN 4.0 và sứ mệnh mới, đào tạo theo định hướng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cần được triển khai theo mô hình “5 trong 1” (5 thành tố hướng đến 1 mục tiêu), trong đó: 1 chuẩn đầu ra với nhiều kỹ năng mới của công dân 4.0 và 5 thành tố bao gồm:

Có nhiều chương trình đào tạo (ngành nghề) mới có tính liên ngành và xuyên ngành cao và nhiều chương trình đào tạo gắn với công nghệ 4.0; Các chương trình đào tạo truyền thống có cấu trúc chương trình được đổi mới; Công nghệ đào tạo mới; Các dự án khởi nghiệp mới và liên kết với doanh nghiệp; Hệ sinh thái giáo dục khởi nghiệp mới kết nối tất cả các bên liên quan: giảng viên, người học, giảng đường, phòng thí nghiệm và người sử dụng.

Mô hình “Đại học thông minh nhất hiện nay”: Việt Nam có theo kịp? - 2

Mô hình “5 trong 1” với 1 chuẩn đầu ra với nhiều kỹ năng mới của công dân 4.0 và 5 thành tố của quá trình đào tạo.

Thưa GS, tinh thần khởi nghiệp ở đây cần phải hiểu như thế nào?

Trước hết, về mục tiêu giáo dục, tinh thần khởi nghiệp được thể hiện trong các chuẩn đầu ra với các kỹ năng và chuẩn năng lực sáng tạo và khởi nghiệp của công dân 4.0, đào tạo được các nhà khởi nghiệp sáng tạo có các năng lực và phẩm chất như năng lực sáng tạo, sáng nghiệp, công dân kĩ thuật số, các năng lực sử dụng các thiết bị công nghệ thực ảo, làm việc trong môi trường thực ảo, công dân toàn cầu, năng lực tự học và khả năng học tập suốt đời, hợp tác và xúc cảm xã hội.

Tuy nhiên cũng phải nói rõ thêm rằng tinh thần khởi nghiệp ở đây cần phải hiểu đầy đủ và đúng. Ở đây, sự phổ cập nên chỉ nên nói đến định hướng và tinh thần. Không phải khởi nghiệp là cứ lập doanh nghiệp và công ty.

Khởi nghiệp trước hết là tinh thần làm chủ và khả năng đổi mới sáng tạo tại vị trí của mình đảm nhiệm, đối với bộ phận mà mình phụ trách v.v… Sau đó mới khởi nghiệp với vị trí mới, công việc mới và doanh nghiệp mới.

Còn về chương trình đào tạo, ngành nghề mà nền công nghiệp 4.0 đòi hỏi là những ngành gì, thưa GS?

Về các chương trình đào tạo ngành nghề mới cần quan tâm đến các ngành nghề mà nền công nghiệp 4.0 đòi hỏi, đặc biệt về Công nghệ số; Công nghệ dữ liệu lớn; Trí tuệ nhân tạo; Người máy; Internet kết nối vạn vật; Công nghệ vật liệu mới và cảm biến; Công nghệ nano; Công nghệ in 3D; Công nghệ năng lượng và Công nghệ sinh học.

Trong đó, hệ thống thực - ảo được coi là nền tảng. Ví dụ, ở Malaysia, 5 nhóm lĩnh vực sau đây đã được xác định là: Trí tuệ nhân tạo, học máy, tự động hóa, an toàn mạng, dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu;  Các lĩnh vực kỹ thuật tích hợp như Công nghệ sinh học, Khoa học và công nghệ y sinh, công nghệ thông tin, khoa học máy tính và chăm sóc sức khỏe;  Khí hậu, năng lượng, tài nguyên và môi trường;  Giáo dục khai phóng, công nghệ thiết kế và công nghiệp sáng tạo; Khoa học giáo dục và đào tạo kỹ năng.

Lưu ý rằng, trong thời đại 4.0, đổi mới sáng tạo không chỉ xảy ra trong lĩnh vực công nghệ - kỹ thuật mà với khả năng sử dụng nền tảng công nghệ chung, đổi mới sáng tạo cũng hoàn toàn được triển khai trong cả các lĩnh vực khoa học xã hội và quản lý, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo (điện ảnh, mỹ thuật, âm nhạc, sáng tác...).

Tinh thần sáng nghiệp của đại học 4.0 không chỉ được thể hiện trong đặc điểm ngành nghề mới, mà cả trong cấu trúc của chương trình đào tạo. Theo đó, tiếp cận kiểu chương trình đào tạo linh hoạt (Fluid and Organic Curriculum) và kiểu chương trình đào tạo chuẩn bị cho tương lai (Future Readiness Curriculum) mà Bộ Giáo dục Đại học Malaysia đã đề xuất là một hướng đi rất lôgic và hợp lý.

Trước hết, sự linh hoạt thể hiện ở chỗ thay cho nền tảng kiến thức cơ bản là các môn học đại cương truyền thống (ví dụ như Toán cao cấp, Vật lý đại cương, Tin học cơ sở…), các trường đại học cần quan tâm bổ sung các môn học mới, ví dụ như về Công nghệ 4.0 đại cương, Kỹ năng số và khoa học dữ liệu, Giáo trình khởi nghiệp và Kiến thức về sở hữu trí tuệ.

Các môn học như vậy phải là hành trang khởi nghiệp sáng tạo của công dân 4.0. Trong trường hợp này, các yếu tố thích hợp của giáo dục khai phóng cũng cần được tích hợp.

Việt Nam vẫn “loay hoay” giữa ĐH ứng dụng và ĐH nghiên cứu

Thưa GS, bài toán chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam luôn được đề cập, vậy làm thế nào để giải được bài toán này trong thời cuộc cấp bách hiện nay ?

Vấn đề chất lượng giáo dục đại học đang được đánh giá chưa đúng mức, trước hết, do cách hiểu khái niệm “chất lượng” đôi lúc còn mơ hồ và nhầm lẫn.

Nhiều người cứ nói rằng chất lượng đào tạo của trường A cao hơn trường B theo vị thế, uy tín của trường đó mà không hề quan tâm đến sứ mệnh của các trường.

Thực ra, theo quan điểm của kiểm định chất lượng thì khái niệm chất lượng được đo bằng mức độ đáp ứng (và tương thích) với mục tiêu đề ra. Trường nào có mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo như thế nào thì chất lượng phải được đánh giá theo mục tiêu và sứ mệnh đó.

Theo đó, các trường đại học định hướng ứng dụng thường gắn với chất lượng đào tạo đáp ứng nghề nghiệp; Đại học định hướng nghiên cứu gắn với đào tạo năng lực sáng tạo.

sinh vien 1.jpg

GS.TS Nguyễn Hữu Đức: "Nếu Việt Nam chỉ dừng lại ở các mô hình đại học truyền thống đang theo đuổi như hiện nay (kể cả khi chúng ta có một số đại học nghiên cứu tốt) thì sinh viên của chúng ta mới chỉ có khả năng tìm việc..."

Tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở đại học định hướng ứng dụng và đại học định hướng nghiên cứu (hay dừng lại ở đại học nghiên cứu, nghiên cứu cơ bản và phát triển công nghệ ) thì có thể tạo được động lực cho sự phát triển của đất nước không? Có tạo được sự gia tăng giá trị cho quốc gia không?

Không, vì thực sự nếu chúng ta chỉ dừng lại ở các mô hình đại học truyền thống mà Việt Nam đang theo đuổi như hiện nay (kể cả khi chúng ta có một số đại học nghiên cứu tốt) thì sinh viên của chúng ta mới chỉ có khả năng tìm việc (làm công ăn lương) và cùng lắm là có khả năng sáng tạo - sáng tạo ra tri thức mới – những sản phẩm trung gian (chưa ra được thị trường) hoặc sản phẩm ở thì tương lai.

Trên thế giới, không thấy có một quốc gia nào thịnh vượng chỉ nhờ vào và dừng lại ở việc chỉ xây dựng đại học định hướng ứng dụng và đại học định hướng nghiên cứu. Thực tế, nền sản xuất của người ta phát triển, quốc gia người ta tạo ra được các yếu tố cạnh tranh là nhờ việc thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Tại một cuộc thuyết trình tại ĐHQGHN gần đây, GS. Tan En Chye – Giám đốc ĐHQG Singapore có trao đổi với chúng tôi rằng trước những năm 1990, giáo dục đại học của Singapore chỉ tập trung đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các ngành kinh tế.

Tuy nhiên, sau đó họ nhận ra rằng, Singapore là một nước nhỏ và nghèo tài nguyên, nếu không có đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thì không những rất khó tồn tại, khó cạnh tranh mà còn không thể mơ đến sự thịnh vượng.

Hiện nay, giáo dục có chất lượng cao ở Singapore đạt được là nhờ chủ trương đào tạo theo định hướng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Chính phủ và các trường đại học.

Từ năm 2000, sứ mệnh của ĐHQG Singapore luôn gắn với 3 nhiệm vụ ưu tiên: nghiên cứu sáng tạo trình độ cao, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Chỉ tính riêng đại học này, mỗi năm họ công bố được số bài báo ISI, Scopus lớn hơn vài lần tổng số bài báo của cả nước ta. Không dừng lại đó, số bằng sáng chế của họ cũng đạt đến vài nghìn. Đặc biệt, hàng năm có khoảng 1.000 sinh viên có dự án khởi nghiệp và trong số đó khoảng 400 em khởi nghiệp thành công.

Mô hình đại học 4.0 đang còn rất mới ở Việt Nam, làm thế nào để có thể giúp các trường đại học tiếp cận nhanh và triển khai đúng hướng, thưa GS?

Hiện nay Bộ GD&ĐT đang tổ chức cho một số nhóm các nhà khoa học nghiên cứu kỹ các đặc trưng và nội hàm của mô hình đại học này. Đặc biệt, các nhóm nghiên cứu còn đang hướng tới việc xây dựng một bộ công cụ, gồm các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá mức độ thích ứng với cuộc CMCN 4.0, tức là mức độ thích ứng với mô hình đại học 4.0.

Với tình hình phát triển hiện nay, bộ tiêu chí này có thể được xây dựng cho hai nhóm trường đại học tương đương với top 200 và 500 các trường đại học châu Á. Kèm theo bộ tiêu chí này sẽ có phần mềm.

Trên cơ sở đó, các trường đại học có thể tự lựa chọn nhóm trường và tự đối sánh hiện trạng của mình và đưa ra các chính sách đầu tư phù hợp.

Trân trọng cám ơn Giáo sư!

Hồng Hạnh

MỚI NHẤT
Chính phủ đồng ý miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở
Chính phủ đồng ý miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở

(Dân trí) - Đó là ý kiến của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) vừa qua.

Chủ nhật, 03/03/2019 - 09:28

Nỗi nhọc nhằn của giáo viên khi vận động học sinh ra lớp sau Tết
Nỗi nhọc nhằn của giáo viên khi vận động học sinh ra lớp sau Tết

(Dân trí) - Sau Tết Nguyên đán mỗi năm, sĩ số học sinh thường sụt giảm vì nhiều lý do khác nhau; vì vậy để đảm bảo sĩ số, nhiều thầy cô giáo ở miền núi Quảng Nam phải đến tận thôn, nóc và vào nhà dân để vận động phụ huynh đưa con đến trường.

Chủ nhật, 03/03/2019 - 08:54

Gần 1 triệu giáo viên phổ thông sẽ được bồi dưỡng chương trình GDPT mới
Gần 1 triệu giáo viên phổ thông sẽ được bồi dưỡng chương trình GDPT mới

(Dân trí) - Có 4 nhóm đối tượng cần tập trung bồi dưỡng, gồm: Cán bộ quản lý sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT; giảng viên cốt cán các trường sư phạm; hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên phổ thông.

Chủ nhật, 03/03/2019 - 08:43

Học trò lớp 10 báo cáo nghiên cứu khoa học bằng... nhạc Rap
Học trò lớp 10 báo cáo nghiên cứu khoa học bằng... nhạc Rap

(Dân trí) - Đưa nhạc Rap vào báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học về môi trường, hai học trò lớp 10 ở TPHCM gây nhạc nhiên và tạo hứng thú cho mọi người về lĩnh vực vốn được xem là khô khan.

Chủ nhật, 03/03/2019 - 08:23

Nam diễn viên nổi tiếng Trung Quốc bị tước bằng Tiến sĩ do đạo văn
Nam diễn viên nổi tiếng Trung Quốc bị tước bằng Tiến sĩ do đạo văn

(Dân trí) - Theo truyền thông Trung Quốc, nam diễn viên Zhai Tianlin đã bị tước bằng Tiến sĩ và bị gạch tên khỏi một chương trình tiến sĩ khác sau khi thừa nhận đạo văn khi là nghiên cứu sinh thạc sĩ tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh.

Chủ nhật, 03/03/2019 - 06:00

Tâm sự của cô giáo nhận dạy trẻ chuyên biệt, từng mang tiếng... “bị điên”
Tâm sự của cô giáo nhận dạy trẻ chuyên biệt, từng mang tiếng... “bị điên”

(Dân trí) - Cuối tuần, căn nhà cấp 4 bằng gỗ nhỏ nằm ở cuối thôn 8 (xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) trở nên náo nhiệt với tiếng cười đùa, gọi nhau í ới của những đứa trẻ chuyên biệt. Chủ nhân ngôi nhà là cô giáo Trương Thị Thanh Tâm, người từng bị gọi là “điên” khi nhận nuôi dạy miễn phí cho hàng chục trẻ khuyết tật.

Chủ nhật, 03/03/2019 - 02:44

Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch dự án xây dựng ĐH Đà Nẵng
Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch dự án xây dựng ĐH Đà Nẵng

(Dân trí) - Nhiệm vụ quy hoạch phân khu Dự án xây dựng ĐH Đà Nẵng (được biết đến với tên gọi làng đại học) tỷ lệ 1/2000 vừa được Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt có quy mô khoảng hơn 286 ha vùng giáp ranh quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng và thị xã Điện Bàn - Quảng Nam

Thứ bảy, 02/03/2019 - 08:45

Học sinh, sinh viên thích thú trải nghiệm Ngày hội Khoa học
Học sinh, sinh viên thích thú trải nghiệm Ngày hội Khoa học

(Dân trí) - Ngày 2/3, tại Trường ĐH Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), đông đảo các em học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố thích thú cùng trải nghiệm “Ngày hội trải nghiệm Khoa học” do Viện nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức.

Thứ bảy, 02/03/2019 - 08:43

Thầy giáo 8X vẽ tranh bằng phấn trắng trên bảng đen
Thầy giáo 8X vẽ tranh bằng phấn trắng trên bảng đen

(Dân trí) - Với mong muốn truyền cảm hứng về tình yêu quê hương đất nước qua những bức tranh và phát triển khả năng hội họa, năng khiếu đam mê của học sinh, thầy giáo 8X ở Thanh Hóa đã thực hiện những tác phẩm nghệ thuật bằng phấn trên bảng khiến người xem phải trầm trồ thán phục.

Thứ bảy, 02/03/2019 - 03:06

Giáo viên chia sẻ nỗi khổ khi học sinh “ngồi nhầm lớp”
Giáo viên chia sẻ nỗi khổ khi học sinh “ngồi nhầm lớp”

(Dân trí) - Học sinh đọc chưa thông, viết chưa thạo vẫn lên lớp ở trường phổ thông là điều không hiếm gặp. Chỉ có điều khi nào báo chí vào cuộc phát hiện, lên tiếng thì câu chuyện những học sinh “ngồi nhầm lớp” ấy mới bị trưng ra ánh sáng và khiến nhiều người ngạc nhiên, bất an.

Thứ bảy, 02/03/2019 - 01:03

Hà Nội: Khảo sát lớp 12 chuẩn bị kì thi THPT quốc gia
Hà Nội: Khảo sát lớp 12 chuẩn bị kì thi THPT quốc gia

(Dân trí) - Nhằm tạo cơ hội cho học sinh tập dượt về kĩ năng của kì thi THPT quốc gia, từ ngày 27-29/3, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức khảo sát chất lượng giáo dục đối với học sinh lớp 12.

Thứ bảy, 02/03/2019 - 10:48

Không nên nóng vội thực hiện nhiều bộ sách giáo khoa?
Không nên nóng vội thực hiện nhiều bộ sách giáo khoa?

(Dân trí) - “Nếu trong thời gian tới chỉ có một bộ sách giáo khoa (SGK) thì cũng không có gì ngạc nhiên. Chúng ta không nên nóng vội, có thể giai đoạn đầu sẽ dùng thống nhất một bộ SGK chung, làm căn cứ tiến tới giai đoạn sau phát triển ra nhiều bộ SGK…”

Thứ bảy, 02/03/2019 - 09:45

ĐÁNG QUAN TÂM
Nhà tâm lý học trẻ tuổi nhất thế giới đỗ thạc sĩ trường ĐH Harvard
Nhà tâm lý học trẻ tuổi nhất thế giới đỗ thạc sĩ trường ĐH Harvard

(Dân trí) - Dafne Almazán Anaya (17 tuổi) - nhà tâm lý trẻ tuổi nhất thế giới năm em 13 tuổi vừa được nhận vào chương trình thạc sĩ của ĐH Harvard. Với dấu mốc này, em tiếp tục ghi danh là người vị thành niên đầu tiên của Mexico và gương mặt trẻ tuổi nhất trong 100 năm qua trúng tuyển chương trình thạc sĩ ở ngôi trường đình đám.

Thứ bảy, 02/03/2019 - 07:12

Học tiếng Anh ở phổ thông: Thiếu môi trường cọ xát
Học tiếng Anh ở phổ thông: Thiếu môi trường cọ xát

(Dân trí) - Theo một số chuyên gia, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng thực tế việc dạy/học tiếng Anh ở phổ thông hiện nay, chưa đạt mục tiêu như mong muốn. Học sinh đến lớp học nhưng không được “hành” vì sĩ số quá đông, chương trình dài trong khi thời lượng ít.

Thứ bảy, 02/03/2019 - 06:50

Hà Nội: Học sinh làm giá, bán hoa… để gây quỹ xây trường vùng cao
Hà Nội: Học sinh làm giá, bán hoa… để gây quỹ xây trường vùng cao

(Dân trí) - Chiều 1/3, Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi sao Hà Nội tổ chức hội chợ xuân Kỷ Hợi với chủ đề “Mái trường ước mơ”. Hội chợ thu hút sự tham gia của khoảng 6 nghìn người, với hơn 70 gian hàng, quyên góp được hơn 1,5 tỷ đồng để xây trường cho học sinh nghèo ở vùng cao Yên Minh, Hà Giang.

Thứ bảy, 02/03/2019 - 06:47

Nghĩa tình của chiến sĩ mang quân hàm xanh với học sinh nghèo
Nghĩa tình của chiến sĩ mang quân hàm xanh với học sinh nghèo

(Dân trí) - Hơn 7 năm qua, 35 học sinh nghèo, mồ côi ở các xã biên giới biển xem các chiến sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi như người thầy, người anh. Những chiến sĩ mang quân hàm xanh luôn là điểm tựa vững chắc giúp các em vượt qua nghịch cảnh tiếp tục đến trường.

Thứ bảy, 02/03/2019 - 12:52

Sau câu hỏi “nhảy cầu có chết không”, nam sinh lao mình xuống sông
Sau câu hỏi “nhảy cầu có chết không”, nam sinh lao mình xuống sông

(Dân trí) - Trên đường đi học về, khi qua cầu Thạch Đồng, nam sinh N.H.T. hỏi nhóm bạn đi cùng, nhảy xuống cầu có chết không? Nói xong, T. bất ngờ nhảy xuống sông trước sự chứng ngỡ ngàng của nhóm bạn.

Thứ sáu, 01/03/2019 - 04:20

Trưởng ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính làm việc tại trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn
Trưởng ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính làm việc tại trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn

(Dân trí) - Sáng nay 1/3, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến thăm trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH QGHN và tham dự phiên họp Hội đồng Tư vấn Chính sách của Trường.

Thứ sáu, 01/03/2019 - 01:50

Học sinh bỏ học sau Tết và nỗi buồn, khổ của giáo viên
Học sinh bỏ học sau Tết và nỗi buồn, khổ của giáo viên

(Dân trí) - Những năm trở lại đây, tỉ lệ học sinh bỏ học trước và  sau dịp Tết ngày một tăng cao, nên cứ vào độ xuân về Tết đến, lòng giáo viên như chúng tôi lại nơm nớp lo sợ…

Thứ sáu, 01/03/2019 - 01:19

Thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM tăng gấp 7 lần năm ngoái
Thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM tăng gấp 7 lần năm ngoái

(Dân trí) - Kết thúc đợt nhận hồ sơ vào ngày 28/2, kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức đã thu hút hơn 36.000 thí sinh đăng ký dự thi đợt 1. So với năm đầu tiên tổ chức, số lượng đăng ký dự thi năm nay tăng đột biến, gấp 7 lần năm ngoái.

Thứ sáu, 01/03/2019 - 11:14

“Chảy máu chất xám” từ bậc… phổ thông
“Chảy máu chất xám” từ bậc… phổ thông

(Dân trí) - Tại không ít trường phổ thông trọng điểm ở TPHCM, chỉ cần sau một học kỳ là... rơi rụng hàng loạt học trò khi chào tạm biệt lên đường đi du học.

Thứ sáu, 01/03/2019 - 10:31

“Thầy giáo bị tố đánh vẹo cột sống nữ sinh” đối mặt với mức kỷ luật cảnh cáo, chuyển nơi công tác
“Thầy giáo bị tố đánh vẹo cột sống nữ sinh” đối mặt với mức kỷ luật cảnh cáo, chuyển nơi công tác

(Dân trí) - Thông tin chính thức từ Sở GD-ĐT tỉnh An Giang cho biết, qua kiểm tra sức khỏe của các bác sĩ bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang đối với em Phùng Thị Anh T. thì sức khỏe thể chất bình thường, tâm lí ổn định. Để làm rõ nguyên nhân em vẹo cột sống theo bệnh án thì cần tìm hiểu thêm.

Thứ sáu, 01/03/2019 - 10:15

Ý kiến giáo viên: Vì sao học sinh lớp 6 đọc chưa sõi vẫn được lên lớp?
Ý kiến giáo viên: Vì sao học sinh lớp 6 đọc chưa sõi vẫn được lên lớp?

(Dân trí) - Hôm qua, tôi thấy trên Facebook người ta không ngừng tranh luận về bài viết “Học sinh lớp 6... đọc còn phải đánh vần”. Nhiều người tỏ vẻ kinh ngạc vì không hiểu sao em này lại lên tới được lớp 6. Riêng các thầy cô giáo thì lại cảm thấy bình thường, không có gì cá biệt cả. Thỉnh thoảng ta vẫn bắt gặp ở lớp mình, trường mình đó thôi.

Thứ sáu, 01/03/2019 - 07:59

Nhớ ơn thầy cô giáo cũ, hiệu trưởng 45 tuổi nấu ăn cho học trò mỗi ngày
Nhớ ơn thầy cô giáo cũ, hiệu trưởng 45 tuổi nấu ăn cho học trò mỗi ngày

(Dân trí) - Các giáo viên của thầy Zhang Zhanliang từng nấu ăn cho thầy khi thầy còn nhỏ. Giờ đây, khi đã trở thành hiệu trưởng tại một ngôi trường làng ở vùng nông thôn Trung Quốc, thầy lại tiếp tục làm điều tương tự cho học sinh của mình.

Thứ sáu, 01/03/2019 - 07:04