Thanh Hóa: Nhiều chính sách hỗ trợ cho các trường mầm non ngoài công lập

Dân trí Nhằm giảm tải cho các trường Mầm non trong hệ thống giáo dục công lập, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành chính sách xã hội hóa giáo dục Mầm non trên địa bàn đến năm 2030. Theo đó, địa phương này khuyến khích, hỗ trợ thành lập các trường Mầm non ngoài công lập từ năm 2018 đến năm 2030.

Thiếu hàng nghìn phòng học Mầm non

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, năm học 2017-2018, tỉnh này có 671 trường Mầm non (MN) với 228.823 trẻ. Trong đó, có 652 trường MN công lập với 222.600 trẻ; 19 trường MN ngoài công lập với 6.232 trẻ.


Cấp học Mầm non ở khu vực miền núi Thanh Hóa còn nhiều khó khăn.

Cấp học Mầm non ở khu vực miền núi Thanh Hóa còn nhiều khó khăn.

Tổng số giáo viên (GV) toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có trong các trường MN (gọi chung là các trường) công lập là 17.616 người, trong đó 13.566 biên chế và hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

So với biên chế tỉnh giao năm 2017 và nhu cầu GV theo định mức còn thiếu 2.549 GV. Sau khi được UBND tỉnh cho phép hợp đồng 1.200 GV MN và các huyện điều chuyển 408 GV Trung học cơ sở, Tiểu học xuống dạy MN, hiện nay toàn tỉnh còn thiếu 491 GV MN.

Thống kê cho thấy, hiện có 3.842 phòng học kiên cố, 1.075 phòng học bán kiên cố, 483 phòng học mượn và 966 phòng học tranh tre, nứa lá. Như vậy, tỉnh Thanh Hóa còn thiếu 1.404 phòng học MN. Những huyện thiếu nhiều phòng học như: Ngọc Lặc, Tĩnh Gia, thành phố Sầm Sơn, Cẩm Thủy...

Hiện nay, đa số các trường công lập đều quá tải về cơ sở vật chất, sỹ số học sinh/lớp cao hơn so với quy định, GV nhiều huyện còn thiếu so với nhu cầu. Trong khi, công tác xã hội hóa giáo dục MN thời gian qua còn nhiều hạn chế, do tỉnh chưa có chính sách đủ mạnh để khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng trường, lớp MN, nhất là khu vực nông thôn, miền núi.

Học sinh Mầm non miền núi học hành trong điều kiện thiếu thốn
Học sinh Mầm non miền núi học hành trong điều kiện thiếu thốn

Đến năm học 2020 - 2021, dự kiến tỷ lệ huy động nhà trẻ ra lớp trong độ tuổi đạt khoảng 40%; tỷ lệ huy động cháu mẫu giáo 3 - 4 tuổi ra lớp đạt trên 90%, mẫu giáo 5 tuổi đạt gần 100%. Theo số liệu dự báo kế hoạch của các huyện, thị, thành phố đến năm 2020 - 2021, số học sinh tăng thêm so với năm học 2017 - 2018 là 30.587 cháu. Trung bình toàn tỉnh mỗi năm tăng thêm 10.000 cháu.

Đến năm 2020, tỉnh Thanh Hóa cần phải xây dựng thêm 81 trường, với số phòng học tăng thêm là 1.300 phòng mới đáp ứng yêu cầu học tập. Nhu cầu GV cho số trường học tăng thêm là 2.025 người. Dự kiến ngân sách tỉnh phải trả cho cán bộ quản lý, GV của 81 trường tăng thêm là 97,2 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, do kinh phí đầu tư xây dựng và chi trả chế độ tiền lương cho cán bộ quản lý, GV, nhân viên rất lớn, trong khi ngân sách hạn chế, không thể đáp ứng được. Từ đó, tỉnh Thanh Hóa ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng trường MN tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của nhà nước về xã hội hóa giáo dục.

Mục tiêu của chính sách là khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư xây dựng các trường ngoài công lập nhằm đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục MN; giảm quá tải đối với các trường công lập, nhất là khu vực nông thôn, miền núi.


Nhiều địa phương ở Thanh Hóa bị áp lực vì thiếu phòng học Mầm non. (ảnh minh họa)

Nhiều địa phương ở Thanh Hóa bị áp lực vì thiếu phòng học Mầm non. (ảnh minh họa)

Nhiều chính sách hỗ trợ thành lập trường Mầm non ngoài công lập

Theo chính sách xã hội hóa giáo dục Mầm non trên địa bàn đến năm 2030 do tỉnh Thanh Hóa đã ban hành , trường MN ngoài công lập được thành lập và đi vào hoạt động trong khoảng thời gian từ 1/1/2018 đến ngày 30/12/2020 phải có tối thiểu 50 trẻ đối với vùng nông thôn, miền núi và 100 trẻ đối với vùng thành phố, thị xã. Diện tích bình quân tối thiểu là 12m2/trẻ đối với khu vực nông thôn, miền núi; 8m2/trẻ đối với khu vực thành phố, thị xã và núi cao...

Sau 3 năm thành lập và đi vào hoạt động, trường phải bổ sung các điều kiện để đạt tiêu chuẩn của trường MN chuẩn quốc gia. Đồng thời, phải thực hiện đầy đủ các chính sách: Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và kinh phí công đoàn cho cán bộ quản lý, GV và người lao động theo quy định hiện hành.

Cán bộ quản lý, GV được thụ hưởng chính sách phải đảm bảo tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp theo quy định. Số lượng người thụ hưởng được áp dụng theo quy định của UBND tỉnh về định mức bình quân trẻ/lớp và định mức cán bộ quản lý, GV các trường công lập trên địa bàn.

Học sinh Mầm non miền núi thiếu trầm trọng đồ dùng học tập
Học sinh Mầm non miền núi thiếu trầm trọng đồ dùng học tập

Tỉnh Thanh Hóa sẽ hỗ trợ kinh phí cho chủ đầu tư của các trường ngoài công lập để trả lương cho cán bộ quản lý, GV. Cụ thể, đối với các trường thuộc các xã miền núi, thời gian hỗ trợ là 10 năm kể từ khi trường được thành lập và đi vào hoạt động. Trong đó, 5 năm đầu hỗ trợ hàng tháng bằng 100% lương khởi điểm, 5 năm tiếp theo giảm dần theo từng năm lần lượt bằng 80%, 60%, 40% và 10% lương khởi điểm theo trình độ chuyên môn.

Đối với các xã đồng bằng thuộc huyện, thị xã, thành phố và thị trấn miền núi, thời gian hỗ trợ là 6 năm. Trong đó 3 năm đầu hỗ trợ 100% lương khởi điểm; 3 năm tiếp theo giảm dần theo từng năm lần lượt là 70%, 50% và 30% lương khởi điểm theo trình độ chuyên môn. Số cán bộ, GV được hỗ trợ hàng năm được tính theo số học sinh hiện có của nhà trường tại thời điểm kết thúc học kỳ 1.

Đối với các trường thuộc thị trấn của các huyện đồng bằng và các phường của thị xã được hỗ trợ 3 năm, theo thứ tự năm đầu là 70%, năm thứ 2 là 50% và năm thứ 3 là 30%.

Cơ sở vật chất Mầm non ở nhiều khu vực còn nghèo nàn
Cơ sở vật chất Mầm non ở nhiều khu vực còn nghèo nàn

Hỗ trợ kinh phí cho chủ đầu tư của các trường ngoài công lập để đóng BHXH, BHYT, BHTN và phí công đoàn cho cán bộ quản lý, GV. Cụ thể, đối với các trường thuộc thị trấn của các huyện đồng bằng và các phường của thị xã, hỗ trợ 3 năm với mức hỗ trợ là 500.000 đ/người/tháng. Số cán bộ quản lý, GV được hỗ trợ hàng năm được tính theo sô cán bộ quản lý, GV được hỗ trợ lương.

Với các trường thuộc các xã miền núi, các xã đồng bằng thuộc huyện, thị xã, thành phố và thị trấn miền núi được hỗ trợ 5 năm với mức 500.000 đồng/người/tháng. Chính sách trên được thực hiện từ năm 2018 - 2030, kinh phí được hỗ trợ trực tiếp cho các trường từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách cấp tỉnh hàng năm.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, thực hiện... chủ trương, chính sách nêu trên.

Duy Tuyên

MỚI NHẤT
Bộ Giáo dục yêu cầu ĐH Ngoại ngữ - Huế giải quyết đảm bảo quyền lợi cho thí sinh
Bộ Giáo dục yêu cầu ĐH Ngoại ngữ - Huế giải quyết đảm bảo quyền lợi cho thí sinh

(Dân trí) - Qua kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2/6 để lấy tín chỉ A2 dành cho người lớn tại trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) có 13 thí sinh bị trượt đã thắc mắc không biết lý do bị trượt dù tổng điểm 4 kỹ năng đạt trên ngưỡng. Bộ GD&ĐT đã xem xét và yêu cầu ĐH Ngoại ngữ Huế sửa sai đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Thứ sáu, 15/12/2017 - 11:30

Đố bạn giải câu đố đoán số dành cho học sinh 10 tuổi
Đố bạn giải câu đố đoán số dành cho học sinh 10 tuổi

(Dân trí) - Liệu bạn có giỏi toán hơn một học sinh 10 tuổi? Bạn thử giải câu đố dưới đây xem nhé.

Thứ sáu, 15/12/2017 - 10:36

Người nước ngoài nghĩ gì khi bạn nói sai tiếng Anh?
Người nước ngoài nghĩ gì khi bạn nói sai tiếng Anh?

Một trong những ám ảnh lớn nhất khi nói tiếng Anh với người nước ngoài đó là cảm giác khi bạn nói sai và người khác không hiểu. Và sau những lần như vậy, bạn thường thu mình, dễ ngại ngùng và vướng vào tâm lý sợ sai khi giao tiếp tiếng Anh.

Thứ sáu, 15/12/2017 - 10:30

Chi Pu vào đề Văn: Đừng nghĩ đề Văn phải mở “toang hoang” mới là “tiên phong”
Chi Pu vào đề Văn: Đừng nghĩ đề Văn phải mở “toang hoang” mới là “tiên phong”

(Dân trí) - “Có những đề mang tiếng là “đóng” thì lại rất mở và đề mang tiếng là “mở” thì thực ra không chỉ đóng mà còn đóng chặt, chả cho người ta lớn lên được, mở mang được gì” - TS. Lê Thị Thanh Tâm (TS Văn học ĐH Quốc gia Hà Nội, kiêm nhiệm PGS ĐH Ngoại ngữ Tokyo) nêu quan điểm.

Thứ sáu, 15/12/2017 - 07:25

Liên kết đưa công nghiệp số hóa vào chương trình đào tạo
Liên kết đưa công nghiệp số hóa vào chương trình đào tạo

(Dân trí) - Làm sao sinh viên và giảng viên thích ứng được với công nghiệp hóa giáo dục, vai trò của giáo dục sẽ ra sao trong cách mạng 4.0, đó là chủ đề bàn thảo tại diễn đàn Nguồn nhân lục Toàn cầu 2017 Việt Nam - Hàn Quốc ngày 14/12.

Thứ sáu, 15/12/2017 - 03:54

Niềm vui từ quyển vở có hai màu giấy
Niềm vui từ quyển vở có hai màu giấy

(Dân trí) - Hôm qua, trong lúc kiểm tra bài cũ, tôi tình cờ gom được một niềm vui nho nhỏ từ cô học trò lớp 7. Quyển vở bài tập của em có đến hai màu giấy. Một nửa quyển tập là giấy kẻ ô ly màu xanh lơ, nửa còn lại ô ly kẻ màu tím nhạt.

Thứ sáu, 15/12/2017 - 03:03

Chưa khái quát đầy đủ về các trường ĐH thuộc địa phương
Chưa khái quát đầy đủ về các trường ĐH thuộc địa phương

(Dân trí) - Ngày 14/12, tại TP Cần Thơ, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học. Ông Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang cho rằng dự thảo luật chưa khái quát đầy đủ về các trường ĐH thuộc địa phương.

Thứ sáu, 15/12/2017 - 12:09

Chính phủ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Viện Toán học
Chính phủ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Viện Toán học

(Dân trí) - Ngày 14/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Viện Toán học Việt Nam. Tại buổi làm việc, Thủ tướng đã đặt hàng Viện Toán học nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất và đời sống, nâng cao năng suất lao động.

Thứ năm, 14/12/2017 - 08:49

Thủ tướng chúc mừng sinh nhật lần thứ 90 của GS Hoàng Tụy
Thủ tướng chúc mừng sinh nhật lần thứ 90 của GS Hoàng Tụy

(Dân trí) - Ngày 14/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội thảo quốc tế “Các thuật toán tối ưu và các vấn đề liên quan”, do Viện Toán học tổ chức nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của GS. Hoàng Tụy, nhà toán học nổi tiếng với các thuật toán tối ưu.

Thứ năm, 14/12/2017 - 08:19

GS Ngô Bảo Châu: 3 trụ cột phát triển giáo dục đại học Việt Nam
GS Ngô Bảo Châu: 3 trụ cột phát triển giáo dục đại học Việt Nam

(Dân trí) - Tại diễn đàn nguồn nhân lực toàn cầu 2017 ngày 14/12, GS Ngô Bảo Châu đã thay mặt nhóm nghiên cứu đưa ra những nét chính của Chiến lược và lộ trình phát triển giáo dục đại học, cao đẳng năm 2020 - 2035.

Thứ năm, 14/12/2017 - 04:46

Chi Pu, Sơn Tùng MTP vào đề thi: Học sinh được giáo dục gì?
Chi Pu, Sơn Tùng MTP vào đề thi: Học sinh được giáo dục gì?

(Dân trí) - Nhiều trường THPT đã đưa câu chuyện đề xuất cải tiến bảng chữ cái "Tiếng Việt" thành "Tiếq Việt"; câu chuyện tranh cãi về giọng hát của Chi Pu hay đề cập đến hiện tượng ca sỹ Sơn Tùng... vào đề thi Ngữ Văn, nhiều người lo ngại rằng đề thi giáo dục được gì cho học sinh qua những vấn đề trên? đâu là chuẩn mực của người chấm?

Thứ năm, 14/12/2017 - 03:53

Bộ Giáo dục công bố đề thi THPT quốc gia tham khảo vào cuối tháng 1/2018
Bộ Giáo dục công bố đề thi THPT quốc gia tham khảo vào cuối tháng 1/2018

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT sẽ giới thiệu đề thi tham khảo vào cuối tháng 01/2018 tạo điều kiện để giáo viên và học sinh có thể tham khảo, làm quen với định dạng của các đề thi trong quá trình dạy học và ôn tập phục vụ cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Thứ năm, 14/12/2017 - 03:25

ĐÁNG QUAN TÂM
Bỏ chính sách miễn học phí, nhiều sinh viên sư phạm sẽ thôi học?
Bỏ chính sách miễn học phí, nhiều sinh viên sư phạm sẽ thôi học?

(Dân trí) - Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục cho rằng nếu “bỏ ngay lập tức”chính sách miễn học phí là rất khó, phải có lộ trình thực hiện. Nếu làm ngay thì sẽ có rất nhiều sinh viên sư phạm sẽ thôi học.

Thứ năm, 14/12/2017 - 03:15

Trường hơn chục tỉ đồng chưa nghiệm thu đã nứt ngang, nứt dọc
Trường hơn chục tỉ đồng chưa nghiệm thu đã nứt ngang, nứt dọc

(Dân trí) - Được đầu tư kinh phí xây dựng lên tới 16 tỉ đồng nhưng THCS Đoàn Kết (xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) dù đang trong quá trình hoàn thiện đã nứt ngang, nứt dọc. Chưa hết, mặc dù chưa nghiệm thu nhưng cơ quan quản lý đã cho học sinh vào học.

Thứ năm, 14/12/2017 - 02:17

Diễn đàn nguồn nhân lực: Từ "Kỳ tích sông Hàn" đến "Kỳ tích sông Hồng"
Diễn đàn nguồn nhân lực: Từ "Kỳ tích sông Hàn" đến "Kỳ tích sông Hồng"

(Dân trí) - Sáng nay 14/12, diễn đàn Nguồn nhân lực Toàn cầu 2017 Việt Nam – Hàn Quốc được tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo và nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hàn Quốc.

Thứ năm, 14/12/2017 - 12:47

Phòng GD-ĐT huyện Đông Anh khẳng định chi trả đầy đủ chế độ cho HS hộ nghèo
Phòng GD-ĐT huyện Đông Anh khẳng định chi trả đầy đủ chế độ cho HS hộ nghèo

(Dân trí) - “Từ năm học 2015-2016 đến nay, Phòng GD&ĐT huyện Đông Anh đã triển khai thực hiện nghiêm túc chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với các đối tượng thuộc diện được hưởng hỗ trợ chi phí học tập tại các trường Mầm non, Tiểu học, Chuyên biệt và THCS công lập và ngoài công lập trên địa bàn huyện.”, báo cáo của Phòng GD-ĐT huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết.

Thứ năm, 14/12/2017 - 11:30

Bạn có biết tên các nước bằng tiếng Anh?
Bạn có biết tên các nước bằng tiếng Anh?

(Dân trí) - Liệu bạn có thể kể tên các nước bằng tiếng Anh nếu chỉ được “mách” hai chữ cái cuối cùng? Bạn thử làm bài đố dưới đây xem nhé.

Thứ năm, 14/12/2017 - 10:03

Không tổ chức đội tuyển, không xét giải từ các cuộc thi giải Toán, Vật lý, tiếng Anh trên mạng
Không tổ chức đội tuyển, không xét giải từ các cuộc thi giải Toán, Vật lý, tiếng Anh trên mạng

(Dân trí) - Từ năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục không yêu cầu các trường tổ chức đội tuyển, không xét giải cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh và cấp toàn quốc, không lấy thành tích cuộc thi để đánh giá thi đua đối với đơn vị tham gia với các cuộc thi giải Toán, Vật lý, tiếng Anh trên mạng.

Thứ năm, 14/12/2017 - 09:47

Tôi ân hận vì tạo áp lực thành tích cho con
Tôi ân hận vì tạo áp lực thành tích cho con

(Dân trí) - Tôi không thích căn bệnh thành tích. Nhưng với con thì tôi lại khác. Tôi luôn sợ mình là giáo viên mà có con học dở. Rồi tôi sợ con sau này không có tương lai... Thế là tôi lại tạo áp lực cho con…

Thứ năm, 14/12/2017 - 08:16

Mỗi năm cả nước có trên 2000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại
Mỗi năm cả nước có trên 2000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại

(Dân trí) - Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ở Châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp quốc về Quyền Trẻ em năm 1990. Tuy nhiên, hiện nay bạo lực thân thể trẻ em vẫn đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Trung bình mỗi năm cả nước có khoảng trên 2000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại cần được hỗ trợ, can thiệp.

Thứ năm, 14/12/2017 - 07:35

Prudential hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng khôi phục trường học chịu hậu quả bão Damrey tại miền Trung
Prudential hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng khôi phục trường học chịu hậu quả bão Damrey tại miền Trung

Trước những hậu quả nghiêm trọng do siêu bão Damrey (bão số 12) gây ra trên địa bàn các tỉnh miền Trung, vừa qua Prudential Việt Nam đã tiến hành trao tặng hơn 1,1 tỷ đồng để sửa chữa 5 trường học tại Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế. Hoạt động thuộc khuôn khổ dự án “Cứu trợ thiên tai” giai đoạn 2 do Prudential thực hiện.

Thứ năm, 14/12/2017 - 06:00

Vụ tập thể giáo viên tố nhà trường bớt khẩu phần ăn của trẻ: “Do nội bộ mâu thuẫn”
Vụ tập thể giáo viên tố nhà trường bớt khẩu phần ăn của trẻ: “Do nội bộ mâu thuẫn”

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc tập thể giáo viên trường mầm non Hoa Mai (xã Ea Khal, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) đã làm đơn tố cáo Ban giám hiệu nhà trường bớt xén khẩu phần ăn của trẻ. Qua kiểm tra, Phòng GD-ĐT huyện xác định nội dung tố cáo chưa chính xác và việc làm đơn là do nội bộ nhà trường có mâu thuẫn.

Thứ năm, 14/12/2017 - 03:03

Bỏ ngay chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm
Bỏ ngay chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm

(Dân trí) - Chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên sư phạm đã từng là một giải pháp tối ưu vào 20 năm trước để thu hút sinh viên vào học cũng như giải quyết bài toán thiếu giáo viên. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay thì chính sách này cần phải thay đổi hoặc bỏ ngay lập tức.

Thứ tư, 13/12/2017 - 08:37

Phê bình trước lớp và trường các học sinh đứng xem, quay clip nữ sinh lớp 9 đánh “đàn em”
Phê bình trước lớp và trường các học sinh đứng xem, quay clip nữ sinh lớp 9 đánh “đàn em”

(Dân trí) - Ông Trần Kim Cảnh - Hiệu trưởng trường THCS Trần Hưng Đạo (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) cho biết, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã thống nhất phê bình trước lớp và trường đối với các em đứng xem và quay clip vụ hai nữ sinh lớp 9 đánh 3 nữ sinh lớp 7 vào ngày 6/12.

Thứ tư, 13/12/2017 - 05:50