Chủ nhật, 09/06/2019 - 05:29

Tổng Liên đoàn Lao động VN xin ý kiến Bộ GD-ĐT về trường ĐH Tôn Đức Thắng

Dân trí

Tổng Liên đoàn Lao động (TLĐLĐ) Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ GD-ĐT xin ý kiến một số nội dung để chuẩn bị triển khai thực hiện Luật Giáo dục Đại học, trong vai trò là cơ quan chủ quản của Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU).

Văn bản này do ông Trần Văn Thuật, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ ký trong đó nhấn mạnh để chuẩn bị cho việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019.
 
Tổng Liên đoàn Lao động VN xin ý kiến Bộ GD-ĐT về trường ĐH Tôn Đức Thắng - 1

Sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng học tại thư viện trường

Tổng LĐLĐ gửi văn bản tới Bộ GD-ĐT để thống nhất cho ý kiến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các trường trực thuộc Tổng LĐLĐ thực hiện đúng quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với một loạt các nội dung. Cụ thể:
 
Các nội dung Tổng LĐLĐ chỉ đạo Hội đồng trường và Ban giám hiệu trường ĐH Tôn Đức Thắng tại văn bản số 655/TLĐ ngày 07/05/2019 có phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành hay không? Có vi phạm chỉ đạo của Bộ GD-ĐT tại công văn số 499/BGDĐT-GDĐT ngày 14/02/2019 về việc chuẩn bị thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH?
 
Tại Điều 16, Hội đồng trường ĐH công lập, có thẩm quyền quyết định hiệu trưởng nhà trường theo thủ tục quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường và trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận.
Vậy, việc tiến hành bổ nhiệm hiệu trưởng nhà trường thực hiện theo các quy định của Luật Giáo dục Đại học có phải thực hiện theo các quy định của Đảng và Tổng LĐLĐ về cán bộ hay không?
 
Các quy định của Đảng về công tác cán bộ có là căn cứ để quy định các nội dung, quy trình về cán bộ trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường hay không?
 
Tổng Liên đoàn Lao động VN xin ý kiến Bộ GD-ĐT về trường ĐH Tôn Đức Thắng - 2

Toàn cảnh trường ĐH Tôn Đức Thắng

 
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 16 “Hội đồng trường của trường ĐH công lập là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan”.
 
Vậy khái niệm “quyền đại diện của chủ sở hữu” nên được hiểu thế nào? Cơ quan chủ quản thực hiện quyền của chủ sở hữu thông qua hội đồng trường bằng cách nào khi số lượng tham gia hội đồng trường chiếm tỉ lệ thấp, trong khi quy định tại Điểm c, Khoản 5 Điều 16 “Hội đồng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định đa số…”?
 
Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 16, hội đồng trường có trách nhiệm “Quyết định và trình cơ quan quản lý thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng đại học…”; “Khoản 1, Điều 20 “Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định và được cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận…”.
 
Vậy khái niệm “cơ quan quản lý có thẩm quyền” ở đây là cơ quan nào. Đối với trường ĐH Tôn Đức Thắng, cơ quan quản lý có thẩm quyền có phải là Tổng LĐLĐ Việt Nam không? Trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường, có định danh rõ cơ quan quản lý là Tổng LĐLĐ được không?
 
Tổng LĐLĐ cũng đề nghị Bộ GD-ĐT xem xét tính hợp pháp của việc ban hành quy định các chức vụ chuyên môn giáo sư của trường ĐH Tôn Đức Thắng.
Mới đây nhiều cán bộ, giảng viên trong trường ĐH Tôn Đức Thắng đã viết đơn gửi đến BCH Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Quốc hội phản đối Tổng LĐLĐ VN (TLĐLĐ) Việt Nam - cơ quan chủ quản của trường này.
 
Lý do phản đối vì TLĐLĐ buộc nhà trường phải trích nộp đến 30% phần chênh lệch thu chi tài chính sau khi nộp thuế để thực hiện nghĩa vụ với TLĐLĐ. Theo đó, TLĐLĐ đã 3 lần yêu cầu trường ĐH Tôn Đức Thắng nộp nhưng trường chưa thực hiện.
 
Giải thích vấn đề này, lãnh đạo trường ĐH Tôn Đức Thắng cho rằng, việc TLĐLĐ đòi trường nộp 30% tài chính là không đúng bởi Tổng LĐLĐ Việt Nam không phải là đơn vị sáng lập, cũng không phải là đơn vị đầu tư cho Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Do đó, trường không nộp khoản 30% mà TLĐLĐ yêu cầu.
 
TLĐLĐ Việt Nam chỉ là đơn vị tiếp nhận do Chính phủ chuyển Trường ĐH Tôn Đức Thắng từ UBND TP.HCM về.
 

Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) được thành lập vào năm 1997, ban đầu là một trường đại học dân lập, sau đó được chuyển đổi sang bán công, rồi chuyển sang công lập thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam.

 
Tuy nhiên, ngược với toàn bộ các đại học công khác, là phải được Ngân sách nhà nước đầu tư như Luật giáo dục qui định, thì TDTU vẫn tiếp tục tự chủ tài chính hoàn toàn, không nhận chi thường xuyên và chi đầu tư từ Ngân sách nhà nước hay Công đoàn.
 
Được biết, theo công văn số 3995/VPCP của Văn Phòng Chính phủ ngày 18/6/2008 về xây dựng Quy chế hoạt động của trường ĐH Tôn Đức Thắng nêu rõ: Trường ĐH Tôn Đức Thắng không nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước và từ TLĐLĐ. Tài sản được hình thành cho đến nay ở trường được coi là tài sản của TLĐLĐ, không điều chuyển khỏi trường mà chỉ để phục vụ cho việc đào tạo của trường.
 
Trường được tự quyết định mức thu học phí và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật như một trường ngoài công lập. Học phí được sử dụng chỉ cho việc đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển  nhà trường; không chuyển các thu nhập của trường (học phí, các tài trợ khác, khoản thu từ hợp đồng nghiên cứu khoa học, dịch vụ, biếu tặng) cho TLĐLĐ  hoặc bất cứ tổ chức, cá nhân nào ngoài trường.
 
Ngày 8/6, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN cho biết, đến giờ phút này, Tổng LĐLĐ VN chưa thu của Đại học Tôn Đức Thắng một đồng nào.
 
 
Lê Phương
 

Tin liên quan

Lùm xùm ở ĐH Tôn Đức Thắng

Mới nhất