Trắc nghiệm: Các quy tắc sử dụng động từ "khuyết thiếu" trong tiếng Anh

Dân trí Các động từ khuyết thiếu (Modal Verb) như can, could, may, will... là loại từ tưởng như dễ dùng, nhưng thực ra lại có khá nhiều quy tắc và cấu trúc ngữ pháp biến thể phức tạp.
>>Học Tiếng Anh mỗi ngày: Trắc nghiệm kiến thức về Động từ Verb-ing
>>Học Tiếng Anh mỗi ngày: Cách nói cảm ơn trong mọi tình huống giao tiếp

Bài viết này sẽ giúp bạn nắm chắc cách sử dụng động từ khuyết thiếu trong các trường hợp cụ thể, kèm bài tập trắc nghiệm để bạn thực hành ngay những kiến thức mới học được.

Trắc nghiệm: Các quy tắc sử dụng động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh - 1

CÁC QUY TẮC CỦA ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU

Động từ Khuyết thiếu chỉ thực hiện chức năng bổ trợ cho động từ chính chứ không thể đứng một mình trong câu. Động từ Khuyết thiếu được chia thành 2 dạng: động từ khuyết thiếu nguyên dạng và động từ khuyết thiếu biến thể. 

3 đặc tính của động từ khuyết thiếu

  • Động từ khuyết thiếu không chia ở ngôi thứ 3 số ít. VD: He can play guitar.
  • Động từ chính ở sau động từ khuyết thiếu luôn ở dạng nguyên thể. VD: Mark must drive carefully in the city centre.
  • Động từ khuyết thiếu có chức năng như trợ động từ trong câu phủ định, câu hỏi. VD: Can you help me to clean the house?

Động từ khuyết thiếu nguyên dạng 

Động từ khuyết thiếu

Chức năng

Ví dụ 

Chú ý

Can

Diễn tả khả năng có thể thực hiện được việc gì trong hiện tại hoặc tương lai 

I can help you next week.

“Can/Could” dùng trong câu đề nghị, xin phép, yêu cầu. “Could” thể hiện sự lịch sự cao hơn so với Can. 

Could

Diễn tả khả năng có thể thực hiện trong quá khứ

My mother could speak English when she was five.

Must

Diễn tả sự yêu cầu, bắt buộc phải làm gì đó ở hiện tại/ tương lai.

You must get up early in the morning.

“mustn’t” chỉ sự cấm đoán 

Đưa ra lời khuyên hoặc suy luận mang tính chắc chắn, đặc biệt là về việc suy luận trong quá khứ

She must have been upset when she got the news. 

Have to

Diễn tả sự cần thiết phải làm việc gì đó

I have to stop smoking. 

Don’t have to = Don’t need to

⇁ chỉ sự không cần thiết

May

Diễn tả khả năng sự việc có thể xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai

It may rain tomorrow.

“May” cũng có thể dùng trong câu xin phép

VD: May I turn on TV?

Might

Diễn tả sự việc có thể xảy ra ở quá khứ

She might say something to the police.

Might cũng có thể được dùng như May 

VD: He may/might go out with his friends. 

Will

Diễn tả sự việc xảy ra trong tương lai. 

I will be there tomorrow.

“Will/Would” cũng được dùng để diễn tả sự vui lòng khi làm việc gì đó trong câu đề nghị, lời mời. 

VD: I would help you whenever you need.

Would

Diễn tả, dự đoán sự việc có thể xảy ra trong quá khứ

She would be upset when hearing the bad news. 

Should

Diễn tả ai đó nên làm việc gì đó

You should call her and apologize. 

 

Ought to

Đưa ra lời khuyên, kiến nghị (mức độ mạnh mẽ hơn should)

There ought to be some street lights in our neighbourhood. 

“ought to” có thể được sử dụng khi nói về một nhiệm vụ hoặc một điều luật. 

Need

Chỉ sự cần thiết phải làm gì đó

You need to finish that work today

 

used to

Diễn tả một hành động thường diễn ra trong quá khứ

He used to visit his grandma every week when he was a child. 

S + used to do something

= S + often + did something (in the past)

Had better

Đưa ra lời khuyên, kiến nghị cho 1 tình huống cụ thể ở hiện tại hoặc tương lai

You had better not to go out late at night.

Không sử dụng dạng nghi vấn với had better

be able to

Diễn tả ai đó có đủ điều kiện để làm một việc gì đó cụ thể.

The fire spread through the building quickly but everybody was able to escape (không dùng could escape) 

“be able to” không dùng với các động từ see, hear, smell, taste, feel, remember, understand mà phải dùng can/could

VD: When we went into the house, we could smell something burning (không dùng we were able to smell)

Các biến thể của động từ khuyết thiếu

Dạng hoàn thành

S + should (not) + have + Phân từ Quá khứ : đáng lẽ phải làm gì đó (chỉ 1 việc lẽ ra nên làm ở quá khứ). 

VD: John should have apologise to her yesterday.

S + must have + Phân từ Quá khứ: Chắc chắn đã làm gì đó.

VD:  Marie failed the test. She must have not studied hard enough.

S + can’t/couldn’t + have + Phân từ Quá khứ: chỉ 1 sự việc chắc chắn không thể xảy ra ở quá khứ.

VD: Ann couldn’t have gone out for dinner with John because I met her at home yesterday evening. 

S + could/may/might + have + Phân từ Quá khứ (hoặc have been + Verb-ing): chỉ 1 sự việc có thể đã xảy ra ở quá khứ.

VD: I didn’t hear you knocking, I might have been sleeping at that time. 

Dạng bị động 

S + can/could + be + Phân từ Quá khứ + (by…)

VD: The TV can be turned on with smartphone application. 

S + can/could + have been + Phân từ Quá khứ + (by….)

VD: Your assignment should have been done

BÀI TẬP VẬN DỤNG 

1. Malia’s wedding ring is enormous. It _____ have cost a fortune. 

A. must

B. will

C. might

D. should

2. Some pesticide residue can _____ on unwashed produce. 

A. find

B. found

C. be finding

D. be found

3. The kitchen _____ dirty because she has just cleaned it. 

A. may be

B. should be

C. mustn’t be

D. can’t be

4. We _____ to take a taxi. Otherwise we’ll be late for the meeting.

A. would rather

B. had better

C. must have

D. will have

5. This essay is not good. I think you _____ have spent more time on it.

A. should

B. could

C. must

D. may

6. When my father was young, he _____ work in the garden for several hours.

A. could

B. can

C. was able to

D. should

7. My suit needed to be cleaned before the interview but didn't do that.

A. I must have my suit cleaned before the interview.

B. I must clean my suit before the interview.

C. I should have cleaned my suits before the interview.

D. I must have my suit cleans before the interview.

8. The police couldn’t do anything to save him.

A. Anything couldn’t be done to save him.

B. Nothing couldn’t be done to save him.

C. Nothing could be done to save him.

D. Anything could be done to save him.

9. You had better reduce the amount of fat you take in every day.

A. You should eat more fat everyday.

B. The amount of fat you take in is reduced well.

C. You ought to cut down on the amount of your everyday fat intake.

D. It is better for you to eat as much fat as you can everyday.

10. I expect you were fully satisfied with the results by the end of the display.

A. By the end of the display you must have been fully satisfied.

B. You must be completely satisfied with the results by the end of the display.

C. By the end of the display you must have been quite happy.

D. You were fully satisfied when the display came to an end. 

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH  

Câu

Đáp án

Giải thích

1

A

Cấu trúc S + must + have + Phân từ Quá khứ: dùng để suy luận về một việc chắc hẳn đã xảy ra

2

D

Động từ khuyết thiếu phải đi với động từ nguyên thể → Loại B

Căn cứ nghĩa của câu phải dùng ở thể bị động → chọn D

3

D

can’t be: dùng để chỉ điều điều không thể xảy ra ở hiện tại

4

D

A, B, C sai ngữ pháp: would rather, must have và had better không đi cùng với “to Verb” → Chọn D

5

A

Cấu trúc should + have PP: diễn tả việc nên làm trong quá khứ

6

A

Vế trước là quá khứ → Loại B, D vì can/should dùng cho hiện tại.

Cấu trúc be able to Verb: Diễn tả ai đó có đủ điều kiện để làm một việc gì đó cụ thể → Loại C → Chọn A

7

C

A, B sai nghĩa. D sai ngữ pháp.

Cấu trúc: S + should have + Phân từ quá khứ: nhẽ ra nên làm việc gì đó trong quá khứ

8

C

A, D sai ngữ pháp (anything không dùng được trong câu này). B sai nghĩa (phủ định kép nothing + couldn't) → Chọn C

9

C

A, B, D sai nghĩa

had better = ought to = should  → Chọn C

10

A

Hành động diễn ra ở quá khứ (were satisfied) → Loại B.

quite happy không tương đương với fully satisfied  → Loại C

D sai nghĩa (I expect you were khác với You were) → Chọn A

Nguồn Jolo English

MỚI NHẤT
Nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ nữ sinh mồ côi đỗ đại học với 23,7 điểm khối A
Nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ nữ sinh mồ côi đỗ đại học với 23,7 điểm khối A

(Dân trí) - Sau khi Dân trí đăng bài viết về hoàn cảnh của em Nguyễn Thanh Thúy (trú khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đỗ đại học với 23,7 điểm khối A nhưng có nguy cơ lỡ học do hoàn cảnh khó khăn, đến nay đã có nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp giúp đỡ em.

Thứ bảy, 17/08/2019 - 03:28

Sốc: Bộ GD-ĐT khẳng định trường Đại học Đông Đô tuyển sinh và đào tạo “chui” văn bằng 2
Sốc: Bộ GD-ĐT khẳng định trường Đại học Đông Đô tuyển sinh và đào tạo “chui” văn bằng 2

(Dân trí) - "Không chỉ ngành ngôn ngữ Anh mà tất cả các ngành trường đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh văn bằng 2 đều chưa được cấp phép" - thông tin gây sốc này được Bộ GD-ĐT khẳng định trong văn bản trả lời báo chí ngày 17/8.

Thứ bảy, 17/08/2019 - 02:59

Trường ĐH Quảng Nam khó tuyển ngành Sư phạm
Trường ĐH Quảng Nam khó tuyển ngành Sư phạm

(Dân trí) - Trường ĐH Quảng Nam vừa thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 vào các ngành Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2019.

Thứ bảy, 17/08/2019 - 02:47

Thanh Hóa: Sẽ giải thể, sáp nhập 8 trường THPT trong năm học mới
Thanh Hóa: Sẽ giải thể, sáp nhập 8 trường THPT trong năm học mới

(Dân trí) - Trong năm học 2019 - 2020, tỉnh Thanh Hóa và ngành giáo dục tiếp tục thực hiện giải thể, sáp nhập 8 trường THPT trên địa bàn. Sau 3 năm thực hiện việc sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học, địa phương này đã giảm được 65 trường.

Thứ bảy, 17/08/2019 - 10:09

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung 2019: Vẫn còn hàng nghìn chỉ tiêu chờ thí sinh
Xét tuyển nguyện vọng bổ sung 2019: Vẫn còn hàng nghìn chỉ tiêu chờ thí sinh

(Dân trí) - Tuyển sinh năm 2019, hàng trăm trường đại học thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung không chỉ các trường top giữa mà trong đó có cả các khối trường quân đội, công an, thí sinh cần tìm hiểu trên trang web của các trường theo nguyện vọng của mình. Dưới đây là chỉ tiêu xét nguyện vọng bổ sung của 3 trường đại học phía Bắc.

Thứ bảy, 17/08/2019 - 09:30

Năm học mới, tăng cường “dạy người”
Năm học mới, tăng cường “dạy người”

(Dân trí) - Chuẩn bị vào năm học 2019-2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo tăng cường “dạy người” trong đó nhấn mạnh “tất cả vì học sinh thân yêu”, từ bỏ bệnh thành tích, tập trung thực hiện tốt các khẩu hiệu trong nhà trường… liệu có thực hiện được chỉ đạo này?

Thứ bảy, 17/08/2019 - 09:03

TPHCM: Cho phép giáo viên tiểu học xây dựng kế hoạch dạy học
TPHCM: Cho phép giáo viên tiểu học xây dựng kế hoạch dạy học

(Dân trí) - Giáo viên tiểu học ở TPHCM sẽ tự bàn bạc, thảo luận trong tổ, khối và tự quyết định mỗi bài học sẽ dạy trong thời gian bao lâu, dạy như thế nào.

Thứ bảy, 17/08/2019 - 08:01

Học sinh Việt vô địch sân chơi khởi nghiệp quốc tế Sage Global 2019 tại Mỹ
Học sinh Việt vô địch sân chơi khởi nghiệp quốc tế Sage Global 2019 tại Mỹ

(Dân trí) - Tại Đại học Berkeley (Mỹ) mới đây - đội tuyển Việt Nam (Rainbow Straws) đã vượt qua 30 quốc gia trên toàn thế giới được xướng tên nhận cúp Vô địch cho sân chơi khởi nghiệp quốc tế dành cho học sinh phổ thông - Sage Global 2019.

Thứ bảy, 17/08/2019 - 06:42

Bố mẹ cắm sổ đỏ để con thực hiện giấc mơ trở thành luật sư
Bố mẹ cắm sổ đỏ để con thực hiện giấc mơ trở thành luật sư

(Dân trí) - Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã nhiều lần em Trần Văn Tiến ở Hà Tĩnh nghĩ đến chuyện nghỉ học. Nhưng sợ phụ lòng bố mẹ, em đã không ngừng cố gắng. Giờ đây em đã bước đầu thực hiện được giấc mơ của mình khi trúng tuyển ngành Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thứ bảy, 17/08/2019 - 04:12

Quảng Ngãi: Nhiều dự án xã hội hóa giáo dục có sai phạm
Quảng Ngãi: Nhiều dự án xã hội hóa giáo dục có sai phạm

(Dân trí) - Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi phát hiện 5 dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục xây dựng không đúng thiết kế, sử dụng đất không đúng mục đích, tiến độ xây dựng quá chậm so với cam kết...

Thứ bảy, 17/08/2019 - 01:02

Bộ GD&ĐT yêu cầu “siết” dịch vụ đưa đón học sinh bằng ô tô sau vụ học sinh Gateway tử vong
Bộ GD&ĐT yêu cầu “siết” dịch vụ đưa đón học sinh bằng ô tô sau vụ học sinh Gateway tử vong

(Dân trí) - Gần đây xảy ra tình trạng không đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng ô tô. Để khắc phục tình trạng trên, Bộ GD&ĐT vừa có công văn đến các địa phương, yêu cầu “siết” chặt quy trình này.

Thứ sáu, 16/08/2019 - 08:28

Nữ thí sinh 63 tuổi chính thức trúng tuyển ngành Piano bậc ĐH
Nữ thí sinh 63 tuổi chính thức trúng tuyển ngành Piano bậc ĐH

(Dân trí) - Theo kết quả thi năng khiếu trường ĐH Văn Hiến công bố, nữ thí sinh 63 tuổi Đào Thị Thư chính thức trúng tuyển vào ngành Piano bậc đại học chính quy của trường năm nay. Đây là một khởi đầu xứng đáng cho nỗ lực theo đuổi con đường học tập dù tuổi cao của thí sinh này.

Thứ sáu, 16/08/2019 - 06:02

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ cô giáo quỳ gối tại Ủy ban: Tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo xử lý dứt điểm
Vụ cô giáo quỳ gối tại Ủy ban: Tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo xử lý dứt điểm

(Dân trí) - Liên quan đến vụ cô giáo quỳ gối tại UBND tỉnh Đắk Lắk để được nhận đơn, phía lãnh đạo tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Thanh tra tỉnh sớm xử lý dứt điểm vụ việc khiếu nại này.

Thứ sáu, 16/08/2019 - 05:04

Vẫn còn hàng trăm chỉ tiêu tuyển bổ sung vào đại học
Vẫn còn hàng trăm chỉ tiêu tuyển bổ sung vào đại học

(Dân trí) - Sau khi thí sinh trúng tuyển hoàn thành xác nhận nhập học đợt 1 vào các trường đại học vào ngày 15/8, nhiều trường vẫn còn thiếu chỉ tiêu nên tiếp tục công bố xét tuyển bổ sung. Tuỳ trường, số lượng chỉ tiêu tuyển bổ sung ở mức từ 100 đến hơn 800 chỉ tiêu.

Thứ sáu, 16/08/2019 - 01:28

Câu chuyện “Lời nói dối của cô giáo” nhận nghìn lượt chia sẻ, gây xúc động trước thềm năm học mới
Câu chuyện “Lời nói dối của cô giáo” nhận nghìn lượt chia sẻ, gây xúc động trước thềm năm học mới

(Dân trí) - Câu chuyện "Lời nói dối của cô giáo lớp 5" đang được rất nhiều bậc phụ huynh học sinh và những người quan tâm giáo dục chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội và gợi những cảm xúc, suy nghĩ lắng đọng khi năm học mới đang đến gần.

Thứ sáu, 16/08/2019 - 11:20

Thí sinh có điểm trúng tuyển cao hơn điểm chuẩn lại đỗ vào trường không đăng ký
Thí sinh có điểm trúng tuyển cao hơn điểm chuẩn lại đỗ vào trường không đăng ký

(Dân trí) - Do sai sót thông tin nguyện vọng đăng ký trên hồ sơ và trên hệ thống phần mềm quản lý thi khác nhau tại nguyện vọng 2, một thí sinh tại Thanh Hóa có điểm thi cao hơn điểm chuẩn lại đỗ vào trường không đăng ký nguyện vọng.

Thứ sáu, 16/08/2019 - 10:50

Lần đầu tiên một ĐH Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng ARWU
Lần đầu tiên một ĐH Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng ARWU

(Dân trí) - Trường ĐH Tôn Đức Thắng lọt tốp 1.000 bảng xếp hạng ARWU 2019 - Bảng xếp hạng được đưa ra bởi Trường ĐH Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc). Đây là lần đầu tiên một trường đại học của Việt Nam được xếp trong bảng này.

Thứ sáu, 16/08/2019 - 09:59

Thanh Hóa: Yêu cầu giải trình về sự giảm sút chất lượng đại trà cấp THPT
Thanh Hóa: Yêu cầu giải trình về sự giảm sút chất lượng đại trà cấp THPT

(Dân trí) - Cho rằng chất lượng giáo dục đại trà cấp THPT tại Thanh Hóa có sự giảm sút nghiêm trọng trong các năm 2018, 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền đã có văn bản yêu cầu Sở GD-ĐT báo cáo, phân tích nguyên nhân và có giải pháp khắc phục.

Thứ sáu, 16/08/2019 - 08:55

Nữ sinh viết tiếp giấc mơ đại học với suất học bổng toàn phần từ UEF
Nữ sinh viết tiếp giấc mơ đại học với suất học bổng toàn phần từ UEF

(Dân trí) - Sinh ra trong nghịch cảnh, mỗi ngày được đến trường là một kỳ tích đối với Trần Thị Ngọc Bích - nữ sinh đến từ huyện Đất Đỏ - Bà Rịa Vũng Tàu. Vượt qua mọi khó khăn, Ngọc Bích đã xuất sắc đạt 21,4 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia và 26,5 điểm xét học bạ để chính thức trúng tuyển vào ngành Quản trị khách sạn của trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF).

Thứ sáu, 16/08/2019 - 08:30

Vì sao Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt tạp chí khoa học trường ĐH Đông Đô vào danh mục tính điểm?
Vì sao Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt tạp chí khoa học trường ĐH Đông Đô vào danh mục tính điểm?

(Dân trí) - Ngày 10/7/2019, Hội đồng Giáo sư Nhà nước ra Quyết định số 29/QĐ-HĐGSNN phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2019. Đáng chú ý là Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đông Đô của Trường Đại học Đông Đô có tên trong danh sách này.

Thứ sáu, 16/08/2019 - 08:02

Những Tổng thống, tỷ phú, CEO đình đám thế giới nào từng học ở Harvard?
Những Tổng thống, tỷ phú, CEO đình đám thế giới nào từng học ở Harvard?

(Dân trí) - Đại học Harvard từ lâu đã được mệnh danh “lò luyện tỷ phú thế giới” bởi lẽ trường sản sinh nhiều nhân tài kiệt xuất, nơi nhiều sinh viên tốt nghiệp đã trở thành những người giàu có, quyền lực nhất hành tinh.

Thứ sáu, 16/08/2019 - 06:54

“Không đi đầu chất lượng giáo dục thì không thể dẫn đầu về kinh tế”
“Không đi đầu chất lượng giáo dục thì không thể dẫn đầu về kinh tế”

(Dân trí) - Phát biểu tại hội thảo “Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở TP.HCM giai đoạn 2020-2030”, do UBND TP.HCM tổ chức ngày 15/8, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá vai trò của giáo dục hết sức quan trọng trong quá trình tạo ra nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế.

Thứ sáu, 16/08/2019 - 06:41

Khát khao trở thành cô giáo, nữ sinh nhà nghèo nuôi gà, bán cà phê gom góp tiền công để nhập học
Khát khao trở thành cô giáo, nữ sinh nhà nghèo nuôi gà, bán cà phê gom góp tiền công để nhập học

(Dân trí) - Chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày nhập học Trường ĐH Sư phạm Huế, nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hương phải trăn trở suy nghĩ, lựa chọn giữa việc gác lại ước mơ làm cô giáo, ở nhà đi làm phụ cha mẹ, hay quyết tâm vừa làm vừa học.

Thứ sáu, 16/08/2019 - 04:09

Nỗ lực chuẩn bị năm học mới tại “vùng khó”
Nỗ lực chuẩn bị năm học mới tại “vùng khó”

(Dân trí) - Nhằm chuẩn bị cho năm học mới đang đến gần, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đã thực hiện kiên cố hóa trường lớp, nâng cấp cơ sở vật chất, đặc biệt là những vùng khó khăn. Tại các huyện vùng sâu, vùng sa, công tác vận động học sinh đến trường đã được thực hiện, nhất là học sinh dân tộc thiểu số chuẩn bị bước vào lớp 1.

Thứ sáu, 16/08/2019 - 01:58