Tự chủ đại học: Không nên để các trường phải tự “bê đá dò đường”

Dân trí “Trong Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Giáo dục đại học cần cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, không “uốn éo”, để ai cũng có thể chấp hành và thực hiện đúng, không nên để các cơ sở giáo dục tự chủ cứ phải tự “bê đá dò đường” như hiện nay”.
>>Tự chủ đại học: Phải xóa bỏ vai trò độc quyền chỉ đạo của cơ quan chủ quản
>>Tự chủ đại học: Vừa “mở” đã “thít” ngay lập tức
>>Tự chủ đại học: Nhà nước đã vượt quá giới hạn?

Đó là ý kiến của GS. Trần Đức Viên – Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Nông nghiệp tại buổi tọa đàm: “Rào cản tự chủ đại học trong Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật số 34/2018/QH14” do Báo Giáo dục Việt Nam tổ chức chiều ngày 28/10 tại Hà Nội.

Dự thảo Nghị định còn mập mờ, lắt léo, khó hiểu, khó thực thi

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34/2018/QH14) được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2019. Đây được xem như một bước tiến lớn trong việc thể chế hóa chủ trương tự chủ đại học mà Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Tuy nhiên, tự chủ đại học có đi vào cuộc sống hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các văn bản hướng dẫn thi hành Luật số 34/2018/QH14. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật này.

Có nhiều vấn đề mà các chuyên gia giáo dục và các trường đặc biệt quan tâm tại buổi tọa đàm là về xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, Hội đồng trường và quan điểm “quản lý theo mô hình doanh nghiệp” vẫn chưa được thể chế hóa; dẫn đến rủi ro cho cơ sở giáo dục đại học và người đứng đầu tiên phong thực hiện cơ chế tự chủ.

Tự chủ đại học: Không nên để các trường phải tự “bê đá dò đường” - 1

GS.TSKH Lâm Quang Thiệp

Tại buổi tọa đàm, GS.TSKH Lâm Quang Thiệp cho rằng, Nghị quyết 14 rất quan trọng; trong đó, quy định quan trọng nhất là xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản (không phải là bỏ bộ chủ quản), nhưng 15 năm rồi vẫn chưa thực hiện được.

"Chủ trương tự chủ đại học là tạo nên sự dịch chuyển quyền lực từ bộ chủ quản về cơ quan đại diện quyền sở hữu và lợi ích của các bên liên quan của trường đại học là hội đồng trường. Dịch chuyển về quyền lực không dễ, nên phải có quá trình đấu tranh và việc đấu tranh cũng không dễ. Trong khi đó, đến nay, phần lớn các  Hội đồng trường (HĐT) chỉ hoạt động hình thức và không có ý nghĩa" - GS Thiệp nói.

Vậy, đấu tranh như thế nào? GS Thiệp cho hay, khi cơ quan chủ quản không chịu buông quyền quản lý của mình, thì các chủ trương của Đảng, Nhà nước khó đi vào thực hiện vì vướng các quy định dưới Luật như Nghị định và các thông tư, quyết định của bộ chủ quản.

Đồng quan điểm, TS. Lê Viết Khuyến nguyên Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT cho rằng, khi thành lập hội đồng trường ở các đại học mới thành lập (hoặc thành lập mới) có 2 thế lực ngăn cản thành lập HĐT là cơ quan chủ quản và hiệu trưởng. Việc thành lập HĐT, công nhận, miễn nhiệm Chủ tịch HĐT; công nhận hiệu trưởng của các trường đại học công lập… của dự thảo Nghị định hiện rất lắt léo.

Cụ thể, thành lập HĐT của trường đại học mới thành lập, nhân sự trong HĐT lại giao cho hiệu trưởng có trách nhiệm đề xuất cơ quan quản lý trực tiếp cử đại diện tham gia HĐT; thống nhất về số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng trường, bầu thành viên mới với đại diện cơ quan quản lý trực tiếp…và cơ quan quản lý trực tiếp ra quyết định công nhận HĐT.  Như vậy, HĐT bầu ra này có nguy cơ xuất hiện thành viên nhóm lợi ích của cơ quan chủ quản và hiệu trưởng.

Đối với đại học công lập đã có hội đồng trường hoạt động tốt và thực hiện đúng vai trò đại diện chủ sở hữu và các bên lợi ích liên quan, thì câu chuyện tốt hơn.

Tự chủ đại học: Không nên để các trường phải tự “bê đá dò đường” - 2

TS. Lê Viết Khuyến nguyên Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học.

“Tôi không hiểu vì sao, trong Luật GD Đại học đưa ra khái niệm cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đến Dự thảo Nghị định lại dùng cụm từ: cơ quan quản lý trực tiếp?, Cơ quan quản lý trực tiếp là ai? Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh/thành thuộc trung ương’ hay cơ quan chủ quản hiện hành? Dùng những khái niệm mới và quá mập mờ, lắt léo, thì chỉ tạo ra sự hiểu lầm, ngộ nhận, sự lạm dụng và khổ cho các trường tự chủ” – ông Khuyến nói.

Theo ông Khuyến, khi thành lập HĐT mới, nhiều cơ quan chủ quản lo lắng vì mất quyền xin – cho, kiểm soát; còn hiệu trưởng đang có nhiều quyền như “ông vua con”.

Nếu thực thi đúng quy định, Hội đồng trường có quyền quyết định bãi, miễn hiệu trưởng, nên hiệu trưởng đương nhiên phải lo lắng. Vì vậy, Hội đồng trường có nguy cơ bị vô hiệu hóa. Bên cạnh đó, cơ quan chủ quản cũng không muốn “nhả quyền lực của mình”, nên Hội đồng trường có thể chỉ trên danh nghĩa “hữu danh vô thực”.

Giáo sư Trần Đức Viên - Chủ tịch Hội đồng học viện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, xã hội đang trông chờ và kỳ vọng nhiều ở Nghị định này. Luật số 34 là sự thể hiện ý chí lãnh đạo của Đảng tại Nghị quyết TW 6 và các Nghị quyết, quyết định khác có liên quan đến giáo dục và đào tạo.

Theo GS Viên, Nghị định phải đảm bảo 2 yêu cầu về mặt chất lượng, đó là phải qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành thật cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, không “uốn éo”; để ai cũng có thể chấp hành tốt và thực hiện đúng.

Nghị định cần tránh tối đa các từ và cụm từ mập mờ, bất định, đa nghĩa, dễ suy diễn theo các những cách hiểu khác nhau, kiểu như “theo qui định của pháp luật’ nhưng không nói rõ là qui định nào? pháp luật nào? điều khoản nào?, nhất là trong khi hệ thống pháp luật của chúng ta còn chưa hoàn chỉnh, chồng chéo; có khi còn cản phá và phủ định lẫn nhau, chưa theo kịp thực tiễn; nhất là nhiều luật hiện chưa sửa kịp theo yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 6 và Luật số 34, sẽ dễ dẫn đến có giao quyền tự chủ trên văn bản pháp luật nhưng lại trói buộc trên thực tiễn.

GS Viên nhấn mạnh: “Không nên để tình trạng bắt các cơ sở giáo dục tự chủ cứ phải tự “bê đá dò đường” mãi. Như vậy, tự chủ đại học rất khó trở thành sức sống mới, động lực mới cho giáo dục đại học nước nhà”.

Tự chủ đại học: Không nên để các trường phải tự “bê đá dò đường” - 3

GS Trần Đức Viên

Cơ quan chủ quản không muốn "buông"

Đồng quan điểm với ý kiến của GS Lâm Quang Thiệp, GS.TS Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng cho rằng, ai đấu tranh và đấu tranh như thế nào? là việc của các trường đại học; và các trường cần có kiến nghị chặt chẽ, thuyết phục đến các cấp cao nhất để có sự chỉ đạo sửa đổi những nội dung chưa hợp lý của Dự thảo Nghị định này cũng như các văn bản pháp qui khác.

Các Nghị quyết của Đảng rất quyết tâm thay đổi giáo dục đại học nhưng các Luật khác thì sửa đổi không kịp với tinh thần của Nghị quyết. Còn các cơ quan chủ quản thì đang không muốn buông quản lý.

GS Danh dẫn chứng, “Quyết định số 1584/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2019 (QĐ 1584) của Tổng Liên đoàn Lao động về việc ban hành "Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, công nhận chức vụ, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển đối với cán bộ trong tổ chức Công đoàn" có nhiều quy định đối với các trường trực thuộc không đúng với một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật 34) dẫn đến khi thực hiện sẽ gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, Quyết định số 1584/QĐ-TLĐ có ghi “Phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn”; trong khi Luật 34 qui định Hội đồng trường trường đại học công lập có quyền hạn “Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của trường đại học; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật”.

Như vậy, Trường thực hiện theo Luật hay thực hiện theo Quyết định số 1584/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn?

Điều 27, Quyết định số 1584/QĐ-TLĐ qui định Tổng Liên đoàn công nhận chức vụ phó hiệu trưởng trường đại học; trong khi Khoản 10, Điều 1, Luật 34 qui định Hội đồng trường trường đại học công lập quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm phó hiệu trưởng. Không qui định phải có sự công nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

GS Danh cho biết thêm, Quyết định số 1584/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn còn can thiệp quá sâu vào công tác nhân sự của Trường. Trong khi nhiều Nghị quyết của Đảng đã chỉ đạo rõ ràng, như Nghị quyết 29-NQ/TW là khuyến khích đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục thí điểm quản trị theo hướng tiên tiến, phù hợp với xu hướng thế giới; Nghị quyết 89/NQ-CP chỉ đạo: “giảm mạnh sự can thiệp hành chính của các cơ quan chủ quản đối với hoạt động của các trường đại học; Nghị quyết 05-NQ/TW chỉ đạo: “giao quyền tự chủ đầy đủ về tài chính, tổ chức, biên chế và hoạt động cho các đơn vị sự nghiệp công lập”…

Cụ thể, đối với chức danh phó hiệu trưởng, kế toán trưởng phải có ý kiến của Tổng Liên đoàn trước khi bổ nhiệm (trong khi quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh này thuộc Hội đồng trường, do Hiệu trưởng giới thiệu; đồng thời các nhân sự này là viên chức, việc quản lý theo cán bộ công chức thuộc Tổng Liên đoàn như trước là không còn phù hợp).

Hay như nhân sự Chủ tịch Hội đồng trưởng, Hiệu trưởng là do Hội đồng trường quyết định, nhưng Quyết định số 1584/QĐ-TLĐ lại qui định phải được Tổng Liên đoàn giới thiệu để bầu.

GS đặt câu hỏi, nếu nhân sự Tổng liên đoàn giới thiệu không được tập thể nhà trường, hội đồng trường đồng ý thì sao? Việc này rõ ràng can thiệp vào quyền tự chủ nhân sự của một trường đại học.

Tương tự, theo Luật 34, công tác quy hoạch các chức danh Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hay kế toán trưởng của trường đại học công lập đều do Hội đồng trường quyết định, bổ nhiệm.

Như vậy, việc quy hoạch sẽ phải do đơn vị quyết định, bổ nhiệm thực hiện. Quyết định tự giao cho Tổng Liên đoàn quy hoạch là chưa hợp lý, chưa phù hợp với quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Tự chủ đại học: Không nên để các trường phải tự “bê đá dò đường” - 4

GS Lê Vinh Danh

Cần thực hiện theo đúng Luật

Tại buổi tọa đàm, GS Trần Đức Viên cho rằng, các tinh thần khai phóng và đổi mới mạnh mẽ Nghị quyết của Đảng và Luật số 34 phải được thể chế hóa cụ thể trong các điều khoản của Nghị định Luật Giáo dục đại học để những tinh thần khai phóng và đổi mới mạnh mẽ ấy được hiện thực hóa trong cuộc sống.

Theo GS Viên, có lẽ vì chưa có Nghị định, nên mới có chuyện “lời qua tiếng lại và đấu tranh” giữa CSGD và cơ quan chủ quản như giữa ĐH Tôn Đức Thắng và Tổng liên đoàn Lao động.  Nếu văn bản qui phạm pháp luật rõ ràng, minh bạch, khả tín và dễ áp dụng, sẽ không có xảy ra như trên, nhất là ở một lĩnh vực đòi hỏi sự chuẩn mực cao như ngành giáo dục.

Do vậy, Nghị định phải làm đúng và đủ công năng của một văn bản qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật. Nghị định phải trả lời được câu hỏi “làm như thế nào?”, Ví dụ, Khoản 2 Điều 16, HĐT được giao rất nhiều quyền, mà toàn là quyền lớn, Nghị định cần chỉ ra cho các CSGD cách thức họ thực hiện các quyền ấy như thế nào.

GS Viên băn khoăn đặt câu hỏi, HĐT trước khi quyết định các vấn đề to lớn, có phải xin ý kiến Đảng ủy không? hay thực hiện các quyền ấy theo sự chỉ đạo của Đảng ủy?

Cụ thể như qui trình bổ nhiệm nhân sự có nhiều bước, nhưng còn 2 bước trong các qui định hiện hành chưa rõ, rất cần được Nghị định hướng dẫn để các trường đưa vào qui chế tổ chức và hoạt động như: HĐT họp bỏ phiếu trước rồi trình Đảng ủy bỏ phiếu "phê chuẩn", hay Đảng ủy họp bỏ phiếu trước, đưa ra HĐT để thảo luận và bỏ phiếu "thông qua", chấp hành ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy?

Đặc biệt, Nghị định cần xác định rõ mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhà trường và mối quan hệ trong nội bộ CSGD (Đảng ủy, Hội đồng trường và Ban Giám hiệu) trong thực thi tự chủ đại học.

GS Viên cho hay, tại Luật giáo dục đại học 2012, Điều lệ trường đại học 2014 và Luật giáo dục nghề nghiệp 2014 đều có nói đến “cơ quan chủ quản”. Nhưng đến Luật số 34 (2018) thì tên gọi cơ quan chủ quản không còn nữa.

Như vậy, không thể coi cơ quan chủ quản là cơ quan quản lý có thẩm quyền, vì nếu vậy, thì cứ duy trì tên gọi cơ quan chủ quản, việc gì phải dùng từ "cơ quan quản lý có thẩm quyền? Cho nên, dụng ý của Luật số 34 là tách bạch quyền sở hữu và quyền quản lý (theo tinh thần của Nghị quyết TW 6).

"Cơ quan chủ quản chỉ còn quyền sở hữu, quyền quản lý thuộc về HĐT Điều này phù hợp với việc chuyển trường đại học tự chủ sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Do đó, rất cần sự minh định, rõ ràng của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật để các trường có thể làm đúng và làm tốt chủ trương của Đảng” – GS Viên nhấn mạnh.

Hồng Hạnh

MỚI NHẤT
Bộ GD&ĐT phân công người phụ trách công việc của cố Thứ trưởng Lê Hải An
Bộ GD&ĐT phân công người phụ trách công việc của cố Thứ trưởng Lê Hải An

(Dân trí) - Bộ GD&ĐT vừa có thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ sau khi Thứ trưởng Lê Hải An từ trần.

Thứ tư, 30/10/2019 - 11:06

Honda Việt Nam phát động “Thanh niên với văn hóa giao thông”
Honda Việt Nam phát động “Thanh niên với văn hóa giao thông”

(Dân trí) - Nhiều đại diện lãnh đạo các ban ngành, đơn vị Trung ương Đoàn, Ủy ban ATGT Quốc gia cùng gần 1.500 bạn Đoàn viên đã góp mặt trong Lễ phát động Cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2019 tại tỉnh Kon Tum.

Thứ tư, 30/10/2019 - 11:00

TPHCM: Hẹn nhau “nói chuyện”, hai học sinh bị chém
TPHCM: Hẹn nhau “nói chuyện”, hai học sinh bị chém

(Dân trí) - Xích mích với nhau, hai nữ sinh THPT tại TPHCM hẹn nhau "nói chuyện". Sau cuộc nói chuyện này, hai học sinh lớp 12 của trường bị chém phải nhập viện.

Thứ tư, 30/10/2019 - 10:01

Phú Yên: Cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học 2 ngày để tránh bão
Phú Yên: Cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học 2 ngày để tránh bão

(Dân trí) - Ngày 30/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên đã phát đi công văn khẩn cho học sinh nghỉ học từ ngày 30 đến hết ngày 31/10 để phòng tránh bão số 5 an toàn.

Thứ tư, 30/10/2019 - 09:58

Thầy giáo gốc Việt 27 tuổi đoạt giải thưởng giáo dục uy tín nhất nước Mỹ
Thầy giáo gốc Việt 27 tuổi đoạt giải thưởng giáo dục uy tín nhất nước Mỹ

(Dân trí) - Một thầy giáo gốc Việt 27 tuổi ở bang Nevada, Mỹ vừa được trao tặng giải thưởng Milken Educator Award 2019 trị giá 25.000 USD vì những cống hiến trong việc hướng dẫn học sinh nghiên cứu về robot trong khu vực.

Thứ tư, 30/10/2019 - 08:50

Chuyện chưa kể về nữ sinh "vượt bóng tối" trở thành thủ khoa ĐH
Chuyện chưa kể về nữ sinh "vượt bóng tối" trở thành thủ khoa ĐH

(Dân trí) - Dù đi học muộn tới 9 năm so với bạn bè đồng trang lứa thế nhưng cô gái khiếm thị Nguyễn Thị Hồng đã xuất sắc trở thành thủ khoa của ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội. Hồng vốn không phải là một người khiếm thị bẩm sinh, nhưng biến cố năm 14 tuổi đã khiến cô gái này sống chung với bóng tối.

Thứ tư, 30/10/2019 - 07:53

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng: Cảnh cáo, khiển trách 19 học sinh đánh nhau, cổ vũ
Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng: Cảnh cáo, khiển trách 19 học sinh đánh nhau, cổ vũ

(Dân trí) - Hội đồng kỷ luật Trường THCS Lê Quý Đôn đã thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo, ghi học bạ đối với 5 học sinh đánh nhau, khiển trách 14 học sinh đứng xem, cổ vũ.

Thứ tư, 30/10/2019 - 07:26

“Tôi đã khóc vì khiến học sinh lo lắng và sợ hãi chính mình”
“Tôi đã khóc vì khiến học sinh lo lắng và sợ hãi chính mình”

(Dân trí) - Nước mắt đã rơi vì nuối tiếc khi nhận ra sai lầm của chính mình đó là đã gieo vào học trò nỗi sợ hãi trước mỗi giờ lên lớp kiểm tra bài cũ, cô giáo chủ nhiệm quyết tâm thay đổi để mang tới niềm hạnh phúc trong lớp học...

Thứ tư, 30/10/2019 - 04:08

“Đối thủ lớn nhất trên mạng xã hội chính là bản thân chúng ta”
“Đối thủ lớn nhất trên mạng xã hội chính là bản thân chúng ta”

(Dân trí) - Đối thủ lớn nhất của mỗi người khi tham gia mạng xã hội không ai khác - mà chính là bản thân chúng ta. Vậy nên, đừng để mình trở thành nạn nhân của chính những thông tin mà mình viết, chia sẻ, bày tỏ trên mạng xã hội.

Thứ tư, 30/10/2019 - 12:22

Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học 2 ngày để tránh bão số 5
Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học 2 ngày để tránh bão số 5

(Dân trí) - Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đã yêu cầu cho học sinh, sinh viên nghỉ học trong 2 ngày 30-31/10 để tránh bão số 5 đã hình thành trên biển Đông và dự báo đi vào đất liền từ chiều đến tối mai.

Thứ ba, 29/10/2019 - 09:04

Xôn xao tin phụ huynh gửi thư tới Bộ trưởng xin cho con xuống lớp 1: Phụ huynh không biết chữ!
Xôn xao tin phụ huynh gửi thư tới Bộ trưởng xin cho con xuống lớp 1: Phụ huynh không biết chữ!

(Dân trí) - Hai ngày qua trên mạng xôn xao thông tin một phụ huynh ở An Giang viết đơn gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xin cho con xuống lớp 1 học vì cháu học dốt. Tuy nhiên, khi trao đổi với phóng viên, phụ huynh này khẳng định mình không biết chữ và không hề viết đơn gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Thứ ba, 29/10/2019 - 04:30

Thủy Tiên -  nữ sinh mắc bệnh ung thư dự thi sắc đẹp ĐH Ngoại thương
Thủy Tiên - nữ sinh mắc bệnh ung thư dự thi sắc đẹp ĐH Ngoại thương

(Dân trí) - Đặng Trần Thuỷ Tiên, sinh năm 2000, sinh viên năm 2 trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội vừa chiến đấu với căn bệnh ung thư vú, vừa lạc quan tham dự cuộc thi sắc đẹp 2019 của trường Đại học Ngoại thương. Hiện Thủy Tiên đã lọt vào top 40 người đẹp.

Thứ ba, 29/10/2019 - 03:16

ĐÁNG QUAN TÂM
Khẩn trương bố trí giáo viên đến nơi hàng chục trẻ vẫn đang thất học
Khẩn trương bố trí giáo viên đến nơi hàng chục trẻ vẫn đang thất học

(Dân trí) - Trước tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp, đặc biệt là giáo viên mầm non khiến việc dạy và học bị ảnh hưởng, tỉnh Đắk Nông yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai việc tuyển dụng giáo viên.

Thứ ba, 29/10/2019 - 11:22

Khung trình độ quốc gia: Khắc phục tình trạng “lộn xộn” trong đào tạo đại học
Khung trình độ quốc gia: Khắc phục tình trạng “lộn xộn” trong đào tạo đại học

(Dân trí) - Khung trình độ quốc gia Việt Nam cho các trình độ của giáo dục đại học sẽ tạo cơ sở vững chắc để thực hiện công nhận giữa các nước về trình độ, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh trong đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam và khắc phục được tình trạng “lộn xộn” trong đào tạo đại học.

Thứ ba, 29/10/2019 - 10:45

Trải nghiệm “xứ sở Toán học diệu kỳ” tại Hà Nội
Trải nghiệm “xứ sở Toán học diệu kỳ” tại Hà Nội

(Dân trí) - Ngày hội Toán học mở (Math Open Day) Hà Nội 2019 do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với ĐH QGHN, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức vào ngày 03/11 tới đây. Tại ngày hội, học sinh sẽ được khám phá, về những “bí ẩn” trong toán học qua các hoạt động trải nghiệm.

Thứ ba, 29/10/2019 - 10:07

Học sinh quỳ gối, khóc nức nở nhận lỗi đã vô tâm với bố mẹ
Học sinh quỳ gối, khóc nức nở nhận lỗi đã vô tâm với bố mẹ

(Dân trí) - “Con xin lỗi bố mẹ, suốt 12 năm qua đã không đủ bản lĩnh để nói ra, hãy nghe những lời của con ngày hôm nay. Con xin lỗi vì không nghe lời bố mẹ, từng khóc từng giận vô cớ trong khi bố mẹ đã hi sinh cho con rất nhiều…”

Thứ ba, 29/10/2019 - 06:28

ĐH Quốc gia Hà Nội vô địch cuộc thi Phiên tòa giả định Vmoot năm 2019
ĐH Quốc gia Hà Nội vô địch cuộc thi Phiên tòa giả định Vmoot năm 2019

(Dân trí) - Sáng ngày 28/10, vòng Chung kết cuộc thi Phiên tòa giả định - Vmoot cấp Quốc gia năm 2019 diễn ra gay cấn với phần tranh biện của hai đội thi đại diện cho trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) và khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Thứ ba, 29/10/2019 - 06:25

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản: Cơ hội kết nối cho các bạn trẻ
Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản: Cơ hội kết nối cho các bạn trẻ

(Dân trí) - Với chủ đề kết nối hai quốc gia, kết nối hai nền văn hóa, Trường ĐH Đại Nam kết hợp với Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán (JLAN) tổ chức “Lễ hội Giao lưu văn hoá Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 9”.

Thứ ba, 29/10/2019 - 12:48

Nam sinh lớp 6 trả lại kỷ vật bằng vàng cho nữ cán bộ
Nam sinh lớp 6 trả lại kỷ vật bằng vàng cho nữ cán bộ

(Dân trí) - Trong lúc đi đá bóng, chị Thảo không may đánh rơi lắc tay bằng vàng. Sau đó 4 ngày chị đã nhận lại được kỷ vật của mình từ tay một em học sinh lớp 6.

Thứ ba, 29/10/2019 - 12:42

Hà Nội: Vinh danh 86 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc năm 2019
Hà Nội: Vinh danh 86 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc năm 2019

(Dân trí) - Tối ngày 28/10, tại Trung tâm Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã diễn ra.

Thứ ba, 29/10/2019 - 12:04

Bị bạn cùng trường đánh, đe dọa, nữ sinh rơi vào khủng hoảng
Bị bạn cùng trường đánh, đe dọa, nữ sinh rơi vào khủng hoảng

(Dân trí) - Bị hai bạn nữ dùng mũ bảo hiểm tấn công, lại còn bị túm tóc, đạp vào người, lột áo... và bị đe dọa, nữ sinh rơi vào khủng hoảng. Gia đình em đã báo sự việc lên cơ quan công an.

Thứ hai, 28/10/2019 - 05:40

Nữ sinh bị đánh bằng mũ bảo hiểm vì... ngoan hơn bạn
Nữ sinh bị đánh bằng mũ bảo hiểm vì... ngoan hơn bạn

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc một nữ sinh bị bạn dùng mũ bảo hiểm, dép đánh vào đầu, mặt, nguyên nhân bước đầu được cho là nạn nhân bị đánh vì... ngoan hơn bạn.

Thứ hai, 28/10/2019 - 03:56

"Sinh viên không cần phải biết nhiều thứ"
"Sinh viên không cần phải biết nhiều thứ"

(Dân trí) - "Sinh viên không cần phải biết nhiều thứ, chỉ nên chọn 1 hoặc 2 lĩnh vực mà cảm thấy tự tin để hiểu nhất và làm tốt nhất. Biết rằng việc lựa chọn quyết định sẽ rất khó khăn, nhưng nếu không mạo hiểm sẽ không thành công".

Thứ hai, 28/10/2019 - 02:46

Dự kiến công bố các bản SGK lớp 1 đạt thẩm định
Dự kiến công bố các bản SGK lớp 1 đạt thẩm định

(Dân trí) - Bộ GD&ĐT sắp sửa công bố những sách giáo khoa (SGK) lớp 1 đã được Hội đồng thẩm định đánh giá “đạt” qua vòng 2 và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chính thức phê duyệt.

Thứ hai, 28/10/2019 - 12:45