Tin tức về chủ đề "giáo sư văng tục, miệt thị học viên"

giáo sư văng tục, miệt thị học viên

Giáo sư văng tục, miệt thị học viên: Đã ôm hòa giải

Giáo sư văng tục, miệt thị học viên: Đã ôm hòa giải

“Đúng là sự việc đã xảy ra. Thời điểm này tôi chỉ cảm thấy lấy làm tiếc vì hành động mang tính thiếu kiềm chế của mình ở trong quá khứ”.
Xem tiếp