Thứ sáu, 07/12/2018 - 00:00

Ai đạt nhiều số phiếu tín nhiệm cao nhất trong 27 chức danh do HĐND tỉnh Bắc Giang bầu?

Dân trí

HĐND tỉnh Bắc Giang vừa chính thức công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 chức danh do HĐND tỉnh bầu. Theo đó, ông Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang và ông Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có số phiếu tín nhiệm cao đạt cao nhất.

Ngày 6/12, tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021, kết quả lấy phiếu tín nhiệm 27 chức danh do HĐND tỉnh bầu đã được công bố.

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái có số phiếu tín nhiệm cao đạt cao nhất, chiếm 93,9%; số phiếu tín nhiệm chiếm 6,1% và số phiếu tín nhiệm thấp 0%.

Ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đứng thứ hai với số phiếu tín nhiệm cao chiếm 91,46%, số phiếu tín nhiệm chiếm 8,54%, số phiếu tín nhiệm thấp 0%.


Sáng ngày 5/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 6.

Sáng ngày 5/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 6.

Ngay tiếp sau, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đứng thứ ba với số phiếu tín nhiệm cao chiếm 90,24%, số phiếu tín nhiệm chiếm 9,67%, số phiếu tín nhiệm thấp 0%.

Người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là ông Nguyễn Đức Kiên, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, với số phiếu tín nhiệm cao chiếm 36,59%, số phiếu tín nhiệm chiếm 47,56%, số phiếu tín nhiệm thấp chiếm 15,85%.

Tại buổi làm việc, các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm 27 chức danh do HĐND tỉnh Bắc Giang bầu.

Trước đó, sáng ngày 5/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 6.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải.


Cùng với Bí thư tỉnh uỷ Bắc Giang Bùi Văn Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái có số phiếu tín nhiệm cao đạt cao nhất.

Cùng với Bí thư tỉnh uỷ Bắc Giang Bùi Văn Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái có số phiếu tín nhiệm cao đạt cao nhất.

Trong diễn văn khai mạc, Bí thư tỉnh uỷ Bắc Giang Bùi Văn Hải nêu rõ: Năm 2018 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là thời điểm nhìn lại kết quả nỗ lực phấn đấu trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020.

Trong năm vừa qua, với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, KT-XH của tỉnh Bắc Giang thu được kết quả toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất từ trước đến nay và thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, KT-XH địa phương còn nhiều khó khăn, thách thức.

Để nâng cao chất lượng kỳ họp, Bí thư tỉnh uỷ Bắc Giang đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, chỉ rõ những kết quả, thành tích đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân. Phân tích, dự báo đúng đắn những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức để bàn các giải pháp nhằm thực hiện thành công mục tiêu, kế hoạch năm 2019.

Anh Thế