Vi khuẩn có thể tiết lộ sự thay đổi từ trường Trái đất

Dân trí

Từ trường Trái đất giống như một nam châm khổng lồ bảo vệ con người khỏi bức xạ vụ trụ và giúp động vật di cư di chuyển vòng quanh thế giới. Tuy nhiên, từ trường của hành tinh không phải lúc nào cũng vậy.

Trên thực tế, các cực đã bắt đầu thay đổi và theo các nhà nghiên cứu dự báo, tại một số điểm, chúng sẽ thay đổi như diễn ra nhiều lần trong quá khứ.

Vi khuẩn có thể tiết lộ sự thay đổi từ trường Trái đất - 1

Để tìm hiểu hiện tượng này, phương pháp tốt nhất là thu thập thông tin là từ các khoáng vật từ ​​tính bị mắc kẹt trong đá trầm tích, nhưng đến nay, các chuyên gia địa chất không thể chứng minh cách các tảng đá đó được từ tính, nên không thể thu thập thông tin cần thiết.

Lần đầu tiên, một nhóm nghiên cứu của Nga đã tìm ra bằng chứng về khả năng sản sinh khoáng vật từ ​​tính của các vi khuẩn biển cổ đại. Các vi khuẩn này có thể chứa đựng thông tin đáng tin cậy về hướng từ tính trong hàng tỷ năm.

Từ lâu, các nhà nghiên cứu đã nghi ngờ về vi khuẩn biển cổ đại là nguồn gốc của khoáng vật giàu sắt có trong đá trầm tích vì bằng quan trắc cho thấy chúng thường bài tiết các hạt từ tính. Nhưng trên thực tế, các nhà khoa học chưa chứng minh được bằng thực nghiệm về khả năng vi khuẩn sản sinh các hạt với số lượng đủ lớn để chứa đựng thông tin đáng tin cậy về từ trường.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã đặt các vi khuẩn phổ biến vào trong một lọ thủy tinh nước, cùng với loại trầm tích dưới các đại dương bao phủ Trái đất cổ đại bao gồm sắt, chất dinh dưỡng và cát.

Hai năm sau, nhóm nghiên cứu đã xét nghiệm bùn gỉ được hình thành dưới đáy bình và chứng minh, các vi khuẩn không chỉ có khả năng tạo ra một đống hạt từ tính như magnetite, goethite và lepidocrocite, mà chúng còn tạo ra nhiều hạt dài hơn 30 nano mét, đủ lớn để chứa từ trường trong hàng tỷ năm.

Elizabeth Deatrick, đồng tác giả nghiên cứu cho rằng các hạt từ tính này giúp khẳng định, trong thời gian xác định, vi khuẩn có thể thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn của các tinh thể từ tính trong môi trường của chúng chỉ bằng cách di chuyển, khuấy nước và bài tiết chất thải giàu sắt. Điều này có nghĩa là phân của vi khuẩn từ tính này có thể nằm dưới dáy biển và cung cấp thông tin về từ trường vào thời điểm đó.

Hiện nay, khi đã xác định được nguồn gốc của các hạt từ tính, các nhà khoa học có thể xem xét lại toàn bộ các tảng đá từ tính cổ xưa. Phát hiện nghiên cứu không chỉ giúp chúng ta hiểu hơn về quá khứ, mà còn cung cấp cho chúng ta một số bài học giá trị về những gì sẽ diễn ra trong trong tương lai khi từ trường thay đổi và mức độ thay đổi đó ảnh hưởng ra sao đến chúng ta và các hệ thống viễn thông.

N.P.D-NASATI (Theo Sciencealert)