Thứ bảy, 14/11/2015 - 14:43

1/5 đại biểu vắng mặt biểu quyết phân bổ ngân sách

Dân trí

Cuối giờ làm việc sáng nay (14/11), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016 với tổng số thu là 596.882 tỷ đồng và tổng số chi là 850.882 tỷ đồng.

Toàn văn nghị quyết chỉ được 392/496 đại biểu (chiếm 79,35% tổng số đại biểu) tham gia biểu quyết với 391 đại biểu thông qua và 1 đại biểu không tán thành.

Như vậy, có hơn 100 đại biểu Quốc hội đã vắng mặt trong phiên làm việc ngày Thứ Bảy để quyết định phân bổ ngân sách trung ương năm 2016.

Theo dự thảo Nghị quyết được ông Đinh Văn Nhã - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách trình bày, mục tiêu tổng số thu cân đối ngân sách trung ương trong năm 2016 là 596.882 tỷ đồng. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 417.618 tỷ đồng.

Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương là 850.882 tỷ đồng, trong đó dự toán 211.221 tỷ đồng để bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Ông Đinh Văn Nhã - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội
Ông Đinh Văn Nhã - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội

Quốc hội cũng nhất trí giao vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, ngành, địa phương trong năm 2016. Sau khi Chính phủ ban hành các định mức phân bổ cụ thể, thực hiện điều chỉnh, cân đối lại mức vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho từng địa phương theo kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Chính phủ sẽ chỉ đạo và hướng dẫn các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư phát triển ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án, công trình trọng điểm quốc gia, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang.

Năm tới, ngân sách trung ương cũng sẽ ưu tiên vốn đối ứng cho các dự án ODA, dự án hợp tác công tư (PPP), xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước. Phần còn lại mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới. Tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với tất cả các khâu trong quá trình đầu tư.

Quốc hội cũng giao Chính phủ chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và Uỷ ban nhân dân các cấp quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội đến từng cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trước ngày 31/12/2015. Thực hiện công khai, báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Bích Diệp

1/5 đại biểu vắng mặt biểu quyết phân bổ ngân sách - 2