Thứ sáu, 10/04/2020 - 17:58

Bộ Công Thương đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

Dân trí

Gửi kiến nghị tới Chính phủ, Bộ Công Thương cho rằng, cần xem xét điều chỉnh giảm thuế môi trường đối với mặt hàng xăng dầu. Hiện nay, tỷ trọng thuế, phí trong giá xăng dầu đang ở mức cao.

Bộ Công Thương đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu - 1

Theo Bộ Công Thương, hiện nay, tỷ trọng thuế, phí trong giá xăng dầu hiện ở mức cao.

Cụ thể, Bộ Công Thương vừa đề xuất Chính phủ xem xét, chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu và trình phương án giảm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu ở mức phù hợp.

Theo Bộ Công Thương, hiện nay, tỷ trọng thuế, phí trong giá xăng dầu hiện ở mức cao (khoảng 55% - 60% đối với mặt hàng xăng, 35% - 40% đối với mặt hàng dầu).

Trong đó thuế bảo vệ môi trường chiếm khoảng 32% đối với mặt hàng xăng và từ 11% - 20% đối với mặt hàng dầu.

Đặc biệt theo Bộ Công Thương cần xem xét điều chỉnh giảm thêm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng sinh học E5 RON 92 cho phù hợp với thực tế để tạo mức chênh lệch giá và khuyến khích sử dụng xăng sinh học.

“Hiện tại, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng sinh học E5 RON 92 đang ở mức 3.800 đồng/lít, việc tính thuế bảo vệ môi trường đối với xăng sinh học E5 bằng 95% mức thuế bảo vệ môi trường của xăng khoáng RON92 như hiện nay là chưa phù hợp”, Bộ Công Thương cho biết.

Theo Bộ này, xăng E5 RON 92 có 95% là xăng RON 92 và 5% là ethanol. Không nên một cách cơ học lấy 95%, chỉ khác nhau 5% mà phải đánh giá dựa vào mức độ khí phát thải khi sử dụng xăng E5.

Bộ dẫn kết quả các nghiên cứu đã được thực hiện cho biết, việc sử dụng xăng E5 RON 92 giảm đáng kể các khí thải gây ô nhiễm môi trường như khí CO (giảm 27,76%), HC (giảm 16,23%)... so với các loại xăng khoáng thông thường.

“Vì vậy, cần cân nhắc đưa ra mức thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng E5RON92 dựa theo mức độ phát thải (75 - 80%) mức thuế đối với xăng khoáng", Bộ Công Thương kiến nghị.

Ngoài ra về phát triển thị trường nội địa, bảo đảm cung ứng hàng hóa trong nước, Bộ Công Thương cũng đã thực hiện rà soát và có văn bản số 307/TTTN- HHDV ngày 23 tháng 3 năm 2020 gửi Bộ Tài chính đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ giảm 50% mức thu phí và lệ phí cấp phép cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực rượu, thuốc lá, khí, xăng dầu, giao dịch hàng hóa và công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đến hết ngày 30/12/2020.

Nguyễn Mạnh