Thứ năm, 15/03/2018 - 09:00

"Đàn con" của Saigoncons-"ông lớn" của ngành xây dựng thua lỗ kéo dài

Dân trí

Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn _ TNHH MTV (Saigoncons) đầu tư vào 24 doanh nghiệp thì trong đó 4/24 công ty dù có lãi trong năm 2016 nhưng vẫn chưa bù đắp được số lỗ luỹ kế, 11/24 công ty bị lỗ luỹ kế, khó bảo toàn vốn nhà nước.

(Ảnh minh hoạ).
(Ảnh minh hoạ).

Theo nguồn tin của Dân trí, báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn _ TNHH MTV (Saigoncons) đã cho thấy tình trạng thua lỗ kéo dài ở nhiều doanh nghiệp thành viên của tổng công ty này.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty, tổng doanh thu và thu nhập năm 2016 đạt gần 1.052 tỷ đồng, bằng 131,73% so với thực hiện năm 2015; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 501 tỷ đồng, bằng 345,3% so với 2015.

Cơ quan kiểm toán đánh giá, Tổng công ty đã bảo toàn được vốn Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, có hiệu quả.

Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty mẹ thì không mấy khả quan. Saigoncons đầu tư vào 24 doanh nghiệp thì trong đó có 14 công ty hoạt động kinh doanh có lãi trong năm 2016 nhưng tới 4/24 công ty chưa bù đắp được số lỗ luỹ kế, 11/24 công ty bị lỗ luỹ kế.

Khoản đầu tư vào 2 công ty con không hiệu quả là CTCP Kim Thạch với vốn góp 22,2 tỷ đồng, lỗ luỹ kế đến 31/12/2016 là hơn 38,3 tỷ đồng; CTCP Gạch ngói Sài Gòn với vốn góp hơn 7,66 tỷ đồng, lỗ luỹ kế là 916 triệu đồng.

Theo báo cáo của Tổng công ty, nguyên nhân lỗ của 2 công ty con trên là do bị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đá xây dựng, ngừng sản xuất và đang tiến hành các thủ tục giải thể.

Bên cạnh đó, báo cáo Kiểm toán cũng chỉ ra rằng, khoản đầu tư vào 6 công ty liên doanh, liên kết không hiệu quả với số lỗ luỹ kế hơn 313,9 tỷ đồng. Theo giải trình, nguyên nhân dẫn đến hoạt động kinh doanh không có hiệu quả là do doanh thu không đủ bù đắp chi phí, dự phòng nợ phải thu khó đòi, thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh…

Tại thời điểm kiểm toán, CTCP Xây dựng số 3 và CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng IDI không nộp BCTC do 2 đơn vị này đã ngừng hoạt động, rủi ro đầu tư của công ty mẹ sẽ bị mất vốn với số tiền 3,4 tỷ đồng.

Khoản đầu tư dài hạn vào CTCP Đầu tư Y tế Sài Gòn đang trong giai đoạn thực hiện dự án, lỗ luỹ kế 217,9 tỷ đồng, đầu tư góp vốn dài hạn bằng tiền vào 3 công ty với số lỗ luỹ kế hơn 136,2 tỷ đồng. Nguyên nhân lỗ tại những công ty là là do di dời nhà máy, dự phòng nợ phải thu, thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn…

“Việc một số khoản đầu tư tài chính không có hiệu quả, có trách nhiệm của Ban Giám đốc Tổng công ty các thời kỳ, người đại diện vốn tại các đơn vị có vốn đầu tư của Tổng công ty”, báo cáo kiểm toán nêu.

Theo đó, cơ quan kiểm toán kiến nghị công ty mẹ thực hiện thoái vốn tại các đơn vị đã được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương thoái vốn theo Đề án tái cơ cấu. Đồng thời, phải có biện pháp nhằm chấn chỉnh kết quả kinh doanh của các công ty liên doanh, liên kết bị thua lỗ kéo dài, nhằm bảo toàn vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Kiểm toán cũng đề nghị Tổng công ty xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm trong đó có người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty liên doanh, liên kết có kết quả kinh doanh thua lỗ kéo dài, không bảo toàn được vốn nhà nước.

Phương Dung

"Đàn con" của Saigoncons-"ông lớn" của ngành xây dựng thua lỗ kéo dài - 2

Tin liên quan

Mới nhất