Thứ tư, 10/07/2019 - 16:14

Doanh nghiệp Nhà nước đang nợ gấp 4,1 lần vốn chủ sở hữu

Dân trí

Năm 2017 khu vực doanh nghiệp Nhà nước có chỉ số nợ gấp 4,1 lần vốn chủ sở hữu; khu vực doanh nghiệp Nhà nước ngoài nhà nước là 2,3 lần và khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là 1,6 lần.

Đây là nội dung được công bố tại Sách Trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2019, do Bộ KH&ĐT tổ chức chiều ngày 10/7.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số nợ chung của toàn bộ doanh nghiệp năm 2017 là 2,5 lần, nói cách khác, tổng số tài sản nợ của doanh nghiệp năm 2017 gấp 2,5 lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp Nhà nước đang nợ gấp 4,1 lần vốn chủ sở hữu - 1

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Theo khu vực kinh tế, năm 2017 khu vực dịch vụ có chỉ số nợ cao nhất với 3,3 lần, gấp hơn hai lần so với khu vực công nghiệp và xây dựng và gấp xấp xỉ 5 lần so với khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Theo loại hình kinh tế, năm 2017 khu vực doanh nghiệp Nhà nước có chỉ số nợ là 4,1 lần; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 2,3 lần và khu vực doanh nghiệp FDI là 1,6 lần.

Về hiệu suất sinh lời, ông Lâm cho biết, hiệu suất sinh lợi trên tài sản (ROA) của toàn bộ khu vực doanh nghiệp năm 2017 đạt 2,9%.

Theo khu vực kinh tế: Năm 2017 khu vực công nghiệp và xây dựng có ROA đạt cao nhất với 4,9%, cao vượt trội và gấp 3,1 lần khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, gấp 2,8 lần khu vực dịch vụ.

Theo loại hình kinh tế: Năm 2017 khu vực doanh nghiệp Nhà nước có ROA đạt 2,2%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 1,8% và khu vực doanh nghiệp FDI đạt 7%.

Hiệu suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) của toàn bộ doanh nghiệp năm 2017 đạt 10%. Theo khu vực kinh tế, năm 2017 khu vực công nghiệp và xây dựng có ROE đạt cao nhất với 12,9%, cao vượt trội và gấp xấp xỉ 5 lần khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, gấp 1,7 lần khu vực dịch vụ.

Theo loại hình kinh tế: Năm 2017 khu vực doanh nghiệp Nhà nước có ROE đạt 11,4% (trong đó, khu vực 100% vốn nhà nước đạt 10,6%); khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 6,0% và khu vực doanh nghiệp FDI đạt 18,1%.

Hiệu suất sinh lợi trên doanh thu (ROS) của toàn bộ khu vực doanh nghiệp năm 2017 đạt 4,2%. Theo khu vực kinh tế, năm 2017 hiệu suất sinh lợi trên doanh thu của khu vực công nghiệp và xây dựng đạt cao nhất với 5%, tiếp đến là khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 4,4% và cuối cùng là khu vực dịch vụ 3,5%.

Theo loại hình doanh nghiệp, năm 2017 khu vực doanh nghiệp Nhà nước có ROS đạt 6,4%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 2,5% và khu vực doanh nghiệp FDI đạt 6,6%.

An Linh