Thứ bảy, 09/05/2020 - 12:42

Ông Nguyễn Văn Bình:

“Không có tư nhân, không thể phát triển ngành điện nhanh được”

Dân trí

"Không có tư nhân không thể phát triển ngành điện nhanh được, không có nhà nước thì không thể thực hiện được an ninh năng lượng và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội", ông Bình nói.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế trung ương nhấn mạnh chủ trương đúng đắn của Bộ Chính trị cho tư nhân tham gia ngành năng lượng.

“Không có tư nhân, không thể phát triển ngành điện nhanh được” - 1

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế trung ương

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nói: Mười năm trước, tăng trưởng của kinh tế Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào dầu khí, có lúc nộp ngân sách của ngành lên đến khoảng 30%. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng xoay chuyển rất nhanh, đến ngày nay, đóng góp của dầu khí vào ngân sách chỉ còn khoảng 7%, chúng ta chứng kiến thời cuộc đang thay đổi rất lớn.

"Nếu Việt Nam không có sự chủ động trong việc kết hợp sử dụng nguồn tài nguyên trong nước và nguồn lực từ hội nhập, mở cửa về năng lượng Việt Nam sẽ gặp bài toán khó để đảm bảo an ninh năng lượng", ông Bình nói.

Từ minh chứng trên, ông Bình cho rằng, Đảng và Nhà nước luôn có quan điểm phải từng bước hình thành thị trường năng lượng cạnh tranh, đa dạng hoá sở hữu và phương thức kinh doanh, hướng tới thoả mãn tốt nhất lợi ích người tiêu dùng.

"Cần nhanh chóng thúc đẩy nhanh việc xoá bỏ bao cấp, xoá độc quyền, tiến đến xoá bỏ hoàn toàn việc thực hiện chính sách xã hội thông qua giá năng lượng", ông Bình nhấn mạnh.

Theo ông Bình, với mục tiêu năm 2030 trở thành nước thu nhập trung bình cao với thu nhập bình quân đầu người khoảng 6.000 – 8.000 USD/ người/năm, Việt Nam cần tăng trưởng trung bình từ nay đến năm 2030 đạt khoảng 6,5 đến 7%/ năm. Muốn vậy năng lượng phải đi trước một bước và ngành này cần phải tăng trưởng trung bình trên dưới 10%/ năm.

Trưởng Ban Kinh tế trung ương khẳng định: Việt Nam cần số vốn từ nay đến năm 2030 khoảng 150 tỷ USD, trung bình mỗi năm chúng ta cần 15 tỷ USD, đây là con số rất lớn đối với ngân sách Nhà nước.

Theo ông Bình, quan điểm của Đảng là tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân tham gia phát triển năng lượng. Những gì có thể giao cho tư nhân làm, khuyến khích tư nhân tham gia.

Trưởng Ban Kinh tế trung ương khẳng định: "Không có tư nhân không thể phát triển ngành điện nhanh được. Không có nhà nước thì không thể thực hiện được an ninh năng lượng và tiến bộ, công bằng xã hội. Chúng ta phải hết phối hợp hết sức nhuần nhuyễn trong phát triển ngành điện".

"Kiên quyết loại bỏ mọi điều kiện độc quyền, cạnh tranh không bình đẳng, thiếu minh bạch trong ngành năng lượng quan điểm này là giúp chúng ta xây dựng các chính sách có ý nghĩa thiết thực và có ý nghĩa quyết định để phát triển ngành năng lượng của chúng ta trong giai đoạn tới", ông Bình nhấn mạnh.

Nguyễn Tuyền