Thứ ba, 25/06/2019 - 13:00

Một doanh nghiệp nghìn tỷ thuộc Bộ Công Thương đặt kế hoạch lỗ gần 100 tỷ đồng

Dân trí

Nhiều năm nay Vinaincon phải gánh khoản lỗ lên đến vài trăm tỷ mỗi năm của một số công ty con, trong đó lỗ nặng nhất là Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn.

Một doanh nghiệp nghìn tỷ thuộc Bộ Công Thương đặt kế hoạch lỗ gần 100 tỷ đồng - 1
Vinaincon hiện là nhà Tổng thầu EPC, nhà thầu nhiều công trình công nghiệp có quy mô vừa và lớn, công trình trọng điểm quốc gia của ngành công thương.

Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) được thành lập năm 1998 theo Quyết định số 63 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, nay là Bộ Công Thương.

Năm 2011, Vinaincon chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Tổng công ty cổ phần. Doanh nghiệp này là tổng thầu EPC, nhà thầu nhiều công trình công nghiệp có quy mô vừa và lớn, công trình trọng điểm quốc gia của ngành công thương.

Mặc dù có doanh thu lớn, thuộc top những công ty nghìn tỷ, song Vinaincon có lợi nhuận èo uột, tình hình kinh doanh bết bát. Năm 2018, nếu tính riêng công ty mẹ thì vẫn có hiệu quả với lợi nhuận gần 43 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhiều năm nay Vinaincon phải gánh khoản lỗ lên đến vài trăm tỷ mỗi năm của một số công ty con, trong đó lỗ nặng nhất là Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn.

Trong tài liệu vừa được gửi tới cổ đông, Vinaincon cho biết, năm 2018, tổng doanh thu toàn tổng công ty đạt 3.521 tỷ đồng, đạt 77,5% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế lỗ 284,7 tỷ đồng. Trước đó, Tổng công ty dự kiến lỗ 96 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chình hợp nhất của Tổng công ty, năm 2018 lợi nhuận sau thuế âm 284 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do lỗ của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn (năm 2018, công ty này lỗ 361 tỷ đồng); Công ty TNHH MMTV Xây lắp hoá chất lỗ 4,1 tỷ đồng, Công ty CP Xây lắp và sản xuất công nghiệp lỗ 5 tỷ đồng và Công ty CP đầu tư và khoáng sản Vinaincon lỗ 105 triệu đồng.

Tại công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế là hơn 16,7 tỷ đồng; đạt 98% kế hoạch năm, đã bao gồm trích dự phòng giảm giá đầu tư tài chính tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn và một số công ty liên kết số tiền 52,6 tỷ đồng.

Đặt kế hoạch năm 2019, Tổng công ty dự kiến đạt tổng doanh thu là 4.150 tỷ đồng. Lợi nhuận dự kiến lỗ 94,6 tỷ đồng. Trong đó lỗ tại Công ty TNHHH MTV Xi măng Quang Sơn là hơn 159 tỷ đồng.

Riêng tại công ty mẹ, tổng doanh thu dự kiến là 430 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế là 17 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018, Vinaincon có lỗ lũy kế hơn 1.200 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm gần 400 tỷ đồng.

Theo lý giải của ban lãnh đạo công ty, năm 2018, thị trường đầu tư xây dựng cơ bản trong các ngành công nghiệp nặng truyền thống theo chuyên ngành của Tổng công ty như điện, khai khoáng, thép, hoá chất… không có nhiều dự án khởi công và triển khai.

Riêng lĩnh vực xây lắp đường dây và trạm điện chỉ được tháo gỡ một phần khó khăn và triển khai vào thời điểm cuối năm. Các gói thầu sử dụng vốn có nguồn gốc nhà nước tiếp tục thu hẹp dẫn đến cạnh tranh lĩnh vực này ngày càng gay gắt.

Các hợp đồng kỳ mới trong năm của Tổng công ty và các đơn vị phần lớn đều có giá trị nhỏ. Tổng giá trị hợp đồng xây lắp mới trong năm 2018 là trên 1.800 tỷ đồng. Giá trị hợp đồng chuyển tiếp sang năm 2019 chỉ ở mức 550 tỷ đồng, tương đương 20-25% so với các năm trước đây.

Đáng lưu ý, trong năm 2018, ngoại trừ hai đơn vị sản xuất trụ cột bê tông ly tâm và một số đơn vị sản xuất kết cấu thép là hoàn thành kế hoạch còn lại hầu hết tất cả các đơn vị xây lắp và sản xuất khác của Tổng công ty đều không đạt kế hoạch đề ra.

Nguyễn Mạnh