Thứ năm, 16/01/2020 - 16:09

Một số doanh nghiệp “khủng” đang bị “khuyết”... Chủ tịch, Tổng Giám đốc!

Dân trí

Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tập đoàn VNPT, Tổng Công ty lương thực miền Nam là một số doanh nghiệp trong nhóm 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chuyển về “siêu ủy ban” quản lý vốn đang bị “khuyết” chức danh Chủ tịch, Tổng Giám đốc.

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN) chiều nay (16/1), tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự.

Thiếu lãnh đạo quản lý 

Công tác cán bộ là khó khăn lớn nhất UBQLVNN nêu lên trong năm 2019. Ủy ban tuyển chọn, tiếp nhận cán bộ được thực hiện theo các quy định của pháp luật về tuyển dụng cán bộ, công chức trong cơ quan quản lý hành chính Nhà nước. Trong khi đó, Ủy ban là một cơ quan thuộc Chính phủ chuyên quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch UBQLVNN - cho biết: “Theo cơ chế hiện nay, thu nhập của cán bộ, công chức Ủy ban không có gì đặc biệt hơn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, nhưng trách nhiệm rất lớn, gắn với bảo toàn, phát triển vốn, tài sản nhà nước, dẫn đến khó thu hút được nguồn nhân lực có năng lực, trình độ và kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu và tính chất quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo cơ chế thị trường. Hiện Ủy ban tiếp nhận cán bộ từ nguyện vọng cá nhân, chưa điều động được nhân sự phù hợp nếu nhân sự không có nguyện vọng”.

Một số doanh nghiệp “khủng” đang bị “khuyết”... Chủ tịch, Tổng Giám đốc! - 1

VNPT là 1 trong 4 doanh nghiệp thuộc "siêu ủy ban" đang khuyết chức danh Tổng Giám đốc (ảnh: Internet)

Phó Chủ tịch UBQLVNN tại doanh nghiệp cũng nêu lên khó khăn về công tác cán bộ cấp lãnh đạo quản lý các tập đoàn, tổng công ty hiện nay, một số doanh nghiệp chưa đảm bảo đủ số lượng cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy định; có nhưng cán bộ lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Theo đó, có 4 doanh nghiệp "khủng" trong nhóm 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chuyển về “siêu ủy ban” quản lý vốn đang bị “khuyết” chức danh Chủ tịch, Tổng Giám đốc.

Cụ thể, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chưa có Tổng Giám đốc. Hiện chức danh này do 1 Phó Tổng Giám đốc phụ trách trong hoạt động điều hành tập đoàn, tổng công ty.

Trong khi đó Tập đoàn VNPT, Tổng Công ty lương thực miền Nam đang bị “khuyết” chức danh Chủ tịch.

Ông Hồ Sỹ Hùng thông tin: Cơ chế bố trí, bổ nhiệm cán bộ quản lý doanh nghiệp chưa thật phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh trong cơ chế thị trường; chưa nghiên cứu, sắp xếp lại để tối ưu hóa việc sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế trong UB và 19 tập đoàn, tổng công ty.

Lãnh đạo UBQLVNN cho biết, trong năm 2020 sẽ khẩn trương kiện toàn đội cán bộ quản lý, người đại diện phần vốn nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty còn khuyết các chức danh cán bộ quản lý hoặc cán bộ quản lý bố trí chưa phù hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ...

“Sức khỏe” doanh nghiệp ra sao?

Theo UBQLVNN, năm 2019, đa số các tập đoàn, tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và các chỉ tiêu do UB giao; doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân của người lao động tăng lên.

Một số doanh nghiệp “khủng” đang bị “khuyết”... Chủ tịch, Tổng Giám đốc! - 2
Hội nghị tổng kết UBQLVNN tại doanh nghiệp chiều 16/1

Tổng doanh thu hợp nhất của 19 tập đoàn, tổng công ty đạt 1.478.949 tỷ đồng, tăng 6,4% so với năm 2018. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 99.832 tỷ đồng, tăng 28% kế hoạch năm. 

Một số tập đoàn, tổng công ty đạt cao như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt 396.846 tỷ đồng, tăng 16,9% so với năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt 393.230 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đạt 20.347 tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm 2018... 

UBQLVNN cho hay, tổng nộp ngân sách hợp nhất năm 2019 đạt 221.108,68 tỷ đồng, tăng 17,6% so với năm 2018. Một số tập đoàn, tổng công ty nộp cao như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 88.143 tỷ đồng, tăng 50,4% so với năm 2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 41.200 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm 2018, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 11.371 tỷ đồng, tăng 3,1% so với năm 2018...

Tổng kim ngạch xuất khẩu của một số sản phẩm của một số doanh nghiệp do UB làm đại diện chủ sở hữu đạt 2 tỷ 224 triệu USD.

UBQLVNN cho biết, trong thời gian tới UB và các tập đoàn, tổng công ty tập trung, khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức và cán bộ của UB để bảo đảm thực hiện được chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao. 

Cơ quan này sẽ tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng và phân loại doanh nghiệp, dự án, công trình đầu tư và vốn, tài sản nhà nước để có giải pháp cơ cấu lại, xử lý phù hợp; phát hiện và xử lý dứt điểm các doanh nghiệp, dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả; lành mạnh hóa tài chính, xử lý dứt điểm nợ không có khả năng thành toán và các tài sản không sinh lời trong các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp thành viên…

Châu Như Quỳnh