Thứ năm, 18/06/2020 - 13:15

Nội chiến gay gắt, có gì "nóng" tại cuộc họp ĐHĐCĐ "ông trùm" Coteccons?

Dân trí

Cuối tháng này - ngày 30/6, CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) sẽ tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 giữa bối cảnh tranh chấp nội bộ đang diễn ra gay gắt.

Nội chiến gay gắt, có gì nóng tại cuộc họp ĐHĐCĐ ông trùm Coteccons? - 1

Coteccons được coi là "ông trùm" trong ngành xây dựng.

Không có tờ trình nội dung bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT

Tại CTCP Xây dựng Coteccons (CTD), mới đây các cổ đông lớn là Kustocem Pte. Ltd. (Kusto) và The8th Pte. Ltd. đều lần lượt đưa ra các cáo buộc về tình hình quản trị của công ty.

Trong khi Kusto muốn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm bãi miễn tư cách thành viên HĐQT của Chủ tịch là ông Nguyễn Bá Dương và Tổng giám đốc là ông Nguyễn Sỹ Công. Ít ngày sau, The8th cũng yêu cầu đưa thêm vấn đề bãi nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của cả hai ông Nguyễn Bá Dương và Nguyễn Sỹ Công vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến tổ chức ngày 30/6 này.

Bên cạnh các thông tin phản pháo lại cáo buộc và yêu cầu của nhóm cổ đông trên, mới đây CTD cũng đã công bố chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên, đáng chú ý, trong đó không có nội dung nào liên quan đến yêu cầu bãi nhiệm mà Kusto và The8th đưa ra.

Về thay đổi nhân sự, chương trình chỉ dự kiến miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thông tin từ tài liệu đại hội cho biết, mức cổ tức năm 2019 là 30% dự kiến sẽ được chi trả trong quý 3/2020.

Về kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020, CTD dự trình chỉ tiêu 16.000 tỷ đồng doanh thu và 600 tỷ đồng lợi nhuận, lần lượt giảm 32,6% và 15,5% so với năm 2019. Cổ tức năm nay tiếp tục duy trì ở mức 30%.

Thế gọng kìm ở CTD

Trước đó, trong thông cáo phản bác lại ý kiến của cổ đông lớn, CTD đã đặt ra câu hỏi về việc có hay không mối liên hệ giữa Kusto (chiếm 18,23% tỷ lệ có quyền biểu quyết) với Thành Công (14,67%), THE8TH (10,82%), Ma Dao Trading Pte.Ltd (2,15%) cùng một số cổ đông cá nhân khác… khi liên tiếp cùng nhau tìm cách bãi miễn những người sáng lập CTD.

Mặc dù phía Kusto và The8th đều lên tiếng phủ nhận việc có quan hệ song xét thế hiện tại, các cổ đông trên đều cùng trong một nhóm có cùng ý kiến.

Phía The8th còn cho rằng, khả năng sẽ chiếm được hơn 50% quyền biểu quyết cổ đông và nếu không tổ chức được ĐHĐCĐ bất thường như mong muốn, nhóm này có thể bỏ luôn ĐHĐCĐ thường niên. Theo luật định, khi đó CTD sẽ không đạt được tỷ lệ biểu quyết cần thiết để tổ chức đại hội.

Mới đây, 14 cổ đông đại diện 51,07% tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết cũng đã bỏ phiếu không tán thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phép Coteccons tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến.

Như vậy, cuộc họp thường niên dự kiến vào ngày 30/6 sắp tới sẽ được tiến hành theo hình thức trực tiếp như thường lệ.

Cùng trong tình hình này, việc bãi miễn thành viên ban kiểm soát bao gồm ông Luis Fernando Garcia Agraz và ông Đặng Hoài Nam cũng đến từ sự bất đồng của Ban kiểm soát với HĐQT và ban điều hành.

Cụ thể, Trưởng BKS cũng đã gửi thông báo cho phía Kusto, cho biết không thể tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo như yêu cầu. Nhưng vị này nhấn mạnh quan điểm Kusto có quyền thay mặt Coteccons để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

Ngoài ra, tại Biên bản họp ban kiểm soát vào ngày 29/5, ghi nhận Ban kiểm soát đã gặp phải sự cản trở nặng nề từ phía HĐQT và Ban điều hành Coteccons để thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát chẳng hạn như một số văn bản của Ban kiểm soát bị chỉnh sửa, cắt bỏ hay các quyết định điều chuyển, luân chuyển nhân sự của Ban kiểm toán nội bộ (trực thuộc Ban kiểm soát) vào ngày 11/3/2020. Hay không công nhận vai trò của 2 thành viên Ban kiểm soát là ông Luis Fernando Garcia Agraz và ông Đặng Hoài Nam vào ngày 18/3/2020. Biên bản được ký bởi ông Luis Fernando Garcia Agraz – Trưởng Ban kiểm soát và ông Đặng Hoài Nam – thành viên Ban kiểm soát. Thành viên còn lại là ông Nguyễn Minh Nhật từ chối ký vào biên bản họp.

Với tình hình hiện tại, CTD sẽ rất khó khăn để có thể thực hiện được một cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên thành công trong năm nay.

Nguyễn Mạnh