Chủ nhật, 27/10/2019 - 06:15

Phó Thủ tướng: Việt Nam không rập khuôn theo bất cứ mô hình nào của thế giới!

Dân trí

Từ khuyến nghị của một số tổ chức quốc tế về việc Việt Nam tập trung phát triển kinh tế để có nguồn lực cho các chính sách xã hội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Việt Nam cần có con đường đi riêng với giải pháp khả thi, không rập khuôn theo bất cứ mô hình nào của thế giới”.

Vấn đề này được lãnh đạo Chính phủ đưa ra trong hội thảo khoa học tại Đại học Kinh tế quốc dân đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng với chủ đề Lựa chọn để phát triển, ngày 26/10.

Phó Thủ tướng: Việt Nam không rập khuôn theo bất cứ mô hình nào của thế giới! - 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ

Tại hội thảo nhiều ý kiến của các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế khẳng định chủ trương phát triển nhanh và bền vững từ Đại hội Đảng XII vẫn còn nguyên giá trị nhưng yêu cầu cần phải có cách làm sáng tạo và khả thi theo đặc điểm của Việt Nam chứ không phải “sao chép” các mô hình.

Các chuyên gia kinh tế cũng đề nghị tiếp tục coi trọng vai trò của doanh nghiệp, không chỉ ở chủ trương của Đảng mà còn trong từng chính sách, giải pháp của Nhà nước khi thực hiện chức năng của mình; có chiến lược về phát triển các đô thị, coi đây là một trong những động lực của tăng trưởng kinh tế...

Theo các diễn giả, tầng lớp trung lưu dự báo sẽ tăng mạnh từ 14% dân số hiện nay lên trên 50% dân số vào năm 2035. Bên cạnh mặt tích cực là tạo ra thị trường nội địa khổng lồ và giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào xuất khẩu nhưng rủi ro sẽ là sự bảo đảm chất lượng dịch vụ công gia tăng hơn cũng như yêu cầu cao hơn nữa về khát vọng, trách nhiệm xã hội của tầng lớp này.

Trong khi đó, biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh hơn so với kịch bản. Mưa ít, nhiệt độ tăng lên và nước biển dâng sẽ làm tiêu tốn 10% GDP và tác động tới 10,8% dân số là thách thức rõ ràng đối với đất nước hiện nay và tương lai.

Phó Thủ tướng: Việt Nam không rập khuôn theo bất cứ mô hình nào của thế giới! - 2
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các chuyên gia, diễn giả tham dự hội thảo khoa học

GS.TS Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ đồng tình với quan điểm “Việt Nam cần có con đường đi riêng với giải pháp khả thi chứ không rập khuôn theo bất cứ mô hình nào của thế giới”. Phó Thủ tướng đánh giá cao những ý kiến của các chuyên gia về việc thực hiện Chiến lược kinh tế xã hội 2011- 2020 và đề xuất của Trường Đọc Kinh tế quốc dân, các chuyên gia kinh tế về hướng đi trong Chiến lược 10 năm tới của đất nước và tầm nhìn tới năm 2045. 

Lãnh đạo Chính phủ nhắc lại khuyến nghị của một số quốc gia, tổ chức quốc tế dành cho Việt Nam tập trung phát triển kinh tế để có nguồn lực thực hiện các chính sách xã hội, tuy nhiên Phó Thủ tướng cho biết đặc điểm và trình độ phát triển xã hội của Việt Nam không cho phép thực hiện khuyến nghị này, trong từng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước luôn gắn việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển với tiến bộ và công bằng xã hội.

Được biết, ngoài hội thảo này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục tham vấn ý kiến đóng góp rộng rãi của các chuyên gia kinh tế, các tổ chức kinh tế quốc tế... để góp phần xây dựng và hoàn thiện tốt nhất văn kiện Đại hội Đảng XIII.

Châu Như Quỳnh