Thứ hai, 25/09/2017 - 10:30

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh: "Bộ Xây dựng chỉ còn 4 tổng công ty đang cổ phần hoá"

Dân trí

"Đến thời điểm hiện nay, Bộ Xây dựng còn lại 4 tổng công ty nhà nước đang tiến hành cổ phần hóa, gồm có 2 tổng công ty đang xác định giá trị doanh nghiệp và 2 tổng công ty sẽ phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng vào quý III năm nay".

Thông tin trên được ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đưa ra tại buổi giới thiệu "Cơ hội đầu tư cổ phiếu IDICO".

Ông Bùi Phạm Khánh cho biết, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp theo Nghị quyết Trung ương 3 khoá IX về "Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước".

Đến thời điểm hiện nay, Bộ Xây dựng còn lại 4 tổng công ty nhà nước đang tiến hành cổ phần hóa, gồm có 2 tổng công ty đang xác định giá trị doanh nghiệp và 2 tổng công ty sẽ phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng vào quý III năm nay. Trong đó có Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - IDICO. Phiên đấu giá phát hành cổ phiếu IDICO lần đầu ra công chúng dự kiến vào ngày 5/10 tới đây.

Tổng Công ty IDICO là tổng công ty 90 trực thuộc Bộ, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và một số đơn vị thuộc địa phương. Sau 17 năm xây dựng và phát triển từ một tổng công ty tại thời điểm thành lập năm ngày 26/12/2000 vốn chủ sở hữu của 67 tỷ đồng, đến thời điểm ngày 30/6/2017: Vốn chủ sở hữu đã tăng lên 2.850 tỷ đồng, tăng 43,18 lần; Tổng tài sản là 12.756 tỷ đồng, tăng 17,8 lần; doanh thu đạt 2.926 tỷ đồng, tăng 6,8 lần; lợi nhuận trước thuế đạt 387 tỷ đồng, tăng 387 lần.

Phiên đấu giá phát hành cổ phiếu IDICO lần đầu ra công chúng dự kiến vào ngày 5/10 tới đây
Phiên đấu giá phát hành cổ phiếu IDICO lần đầu ra công chúng dự kiến vào ngày 5/10 tới đây

IDICO được biết đến là nhà đầu tư kinh doanh phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, các công trình thủy điện, hạ tầng giao thông, phát triển đô thị. IDICO đã và đang đầu tư hơn 10 dự án khu công nghiệp, tổng diện tích hơn 6.000 ha, tổng mức đầu tư trên 15.000 tỷ đồng; 4 dự án thủy điện với tổng công suất 332MW, tổng mức đầu tư trên 8.000 tỷ đồng; 5 dự án giao thông theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư trên 12.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2017 - 2019, IDICO tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực: điện năng, khu công nghiệp, khu dân cư đô thị, giao thông với tổng giá trị gần 7.000 tỷ đồng.

Sau gần hai năm tiến hành các công tác cổ phần hóa, Bộ Xây dựng đã phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại Quyết định 1144/QĐ-BXD ngày 4/11/2016(tại thời điểm ngày 1/1/2015: giá trị doanh nghiệp 8.899 tỷ, giá trị vốn nhà nước 2.532 tỷ); Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng Công ty IDICO tại Quyết định 776/QĐ-TTg ngày 17/3/2017 (Vốn điều lệ 3.000 tỷ: cổ phần nhà nước 36%, cổ phần ưu đãi cho người lao động 0,56%, cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược 45%, cổ phần bán đấu giá công khai 18,44%); Bộ Xây dựng và Ban Chỉ đạo cổ phần hóa IDICO đã công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng trên các phương tiện thông tin.

Trình bày về mục tiêu phát triển của Tổng công ty IDICO giai đoạn 2018 – 2019, ông Nguyễn Văn Đạt, Tổng Giám đốc IDICO đã nêu lên những con số ấn tượng: tổng giá trị doanh thu hợp nhất là 15.570 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 669 tỷ đồng. Cụ thể: kế hoạch doanh thu năm 2017 là 5.020 tỷ đồng, năm 2018 là 5081 tỷ đồng, năm 2019 là 5.469 tỷ đồng.

Ông Đạt cho biết, sau khi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, IDICO sẽ tiếp tục đầu tư vào các dự án điện năng, khu công nghiệp, khu dân cư đô thị, giao thông và các lĩnh vực mới.

Công Quang