Thứ ba, 14/07/2020 - 20:49

Chính thức bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Dân trí

Sáng ngày 14/7, tại Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Chính thức bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - 1

Ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng giám đốc BHXH VN (thứ 3, từ phải sang)

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã thay mặt Chính phủ, Hội đồng quản lý, trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Thế Mạnh với trọng trách Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Bộ trưởng bày tỏ kỳ vọng, ông Nguyễn Thế Mạnh trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm, kiến thức cùng với toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị ông Nguyễn Thế Mạnh cùng với tập thể Ban Cán sự Đảng, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương.

Đặc biệt, Ban Cán sự Đảng, Ban Tổng Giám đốc cần chú trọng triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ chính, như: Triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; phát huy truyền thống đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng ngành BHXH thành ngôi nhà chung của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, quản lý chặt chẽ quỹ và các nguồn kinh phí; tiếp tục triển khai về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam; đẩy mạnh cải cách hành chính…

Đáp lại sự kỳ vọng trên, ông Nguyễn Thế Mạnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và hứa bám sát và triển khai toàn diện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ để thực hiện cho được các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Cùng với đó, Tổng giám đốc Bảo hiểm hiểm xã hội VN sẽ kiên quyết triển khai việc thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả hiện đại. Trong đó, Ban giám đốc chú trọng tới sự hài lòng của người dân làm thước đo trong cải cách và hiệu quả thực thi nhiệm vụ.

Đồng thời, BHXH VN sẽ tăng cường trách nhiệm công vụ và kỷ cương, kỷ luật của ngành để BHXH thực sự trở thành trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

Được biết, ông Nguyễn Thế Mạnh, sinh năm 1972, tốt nghiệp Đại học và thạc sỹ kinh tế tại Học viện Tài chính. Trong thời gian công tác trong ngành tài chính (từ năm 1995).

Ông đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác như: Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. thể hiện tốt năng lực lãnh đạo, làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo Bộ Tài chính...

Ngọc Yến - Hoàng Mạnh

Từ khóa: