Thứ bảy, 13/06/2020 - 18:04

Bộ LĐ-TB&XH: Tập trung thanh tra công tác giảm nghèo trong 6 tháng cuối năm

Dân trí

Trong 6 tháng cuối năm 2020, ngành LĐ-TBXH sẽ tập trung thanh tra diện rộng việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, trọng tâm là công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bộ LĐ-TBXH: Tập trung thanh tra công tác giảm nghèo trong 6 tháng cuối năm - 1

Đây là một phần chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH tại Quyết định Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 và công văn số 2114/LĐTBXH-TTr về định hướng công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, ngành LĐ-TB&XH sẽ tập trung thanh tra diện rộng việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, trọng tâm là công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Để triển khai công tác thanh tra giảm nghèo có hiệu quả, Bộ LĐ-TB&XH giao Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai thực hiện, trừ 6 huyện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ LĐ-TBXH trực tiếp thực hiện.

Cũng trong kế hoạch 6 tháng cuối năm, Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo dừng thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp.

Bộ cũng chỉ đạo việc tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động tại các công trình xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 553/CĐ-TTg ngày 14/5/2020.

Đồng thời, thanh tra Bộ cần phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức có liên quan thanh tra, kiểm tra liên ngành về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

 Hoàng Mạnh