Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cả nước tạo việc làm cho hơn 1,6 triệu lao động - 1

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cả nước tạo việc làm cho hơn 1,6 triệu lao động

“Năm 2019 đánh dấu 4 năm liên tiếp, Bộ hoàn thành 100% chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Trên 1,6 triệu lao động có việc làm mới, đạt 103,2% kế hoạch. Công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đạt trên 2,33 triệu người. Năm 2019 là năm thứ hai tuyển sinh vượt kế hoạch…”.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Chương trình do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức sáng 25/12 tại Hà Nội.

Luật Lao động 2019 đạt 90,06 % phiếu thuận

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, một trong những điểm nhấn trong công tác xây dựng thể chế trong năm 2019 của ngành là việc Bộ LĐ-TB&XH đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành 90,06%.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá hoạt động của ngành LĐ-TB&XH trong năm 2019

 “Đây là Bộ luật có nhiều nội dung lớn, phức tạp và nhạy cảm. Bộ Luật đã nội luật hóa công ước và các cam kết quốc tế, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhận định.

Bên cạnh đó, Bộ đã trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế ILO.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cả nước tạo việc làm cho hơn 1,6 triệu lao động - 2
Các đại biểu dự Hôi nghị của ngành LĐ-TB&XH

"Trong năm 2019, ngành LĐ-TB&XH đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành đều được triển khai với kết quả tích cực. Hoàn thành 3 chỉ tiêu của ngành, góp phần vào cùng cả nước hoàn thành 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019" - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.

 Về công tác lao động việc làm, năm 2019, cả nước đã tạo việc làm cho trên 1,6 triệu lao động, đạt 103,2% kế hoạch.

Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động đã đưa 148.000 người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Kết quả trên đã giúp ngành LĐ-TB&XH hoàn thành các mục tiêu trước 1 năm trong kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Công tác giảm nghèo tiếp tục đạt kết quả tích cực, tỷ lệ giảm nghèo năm 2019 giảm 1,35%. Đến nay, số hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn dưới 4%. Theo tiêu chí của Liên hợp quốc, số hộ nghèo chỉ còn 1,45%.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cả nước tạo việc làm cho hơn 1,6 triệu lao động - 3

Về lĩnh vực người có công, qua hơn 3 năm đã giải quyết chế độ hoặc giải đáp, trả lời đối với 100% số hồ sơ rà soát tại thời điểm ban hành Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH với trên 6.000 hồ sơ. Tới nay, Bộ đã làm thủ tục xác nhận trên 2.000 trường hợp công nhận liệt sĩ, trên 2.600 thương binh.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực bảo trợ xã hội; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội; hợp tác quốc tế và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, phát triển.

Thêm 25 Nghị định trong năm 2020

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng chia sẻ nhiệm các nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai trong năm 2020.

Theo đó, trong năm 2020, số lượng văn bản Bộ phải xây dựng để ban hành hoặc trình ban hành rất lớn, đặc biệt là các văn bản trình Quốc hội, Chính phủ ban hành gấp hơn 2 lần trung bình hằng năm.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cả nước tạo việc làm cho hơn 1,6 triệu lao động - 4

“Dự kiến trong năm 2019, Bộ cần xây dựng tổng số khoảng 80 đề án, gồm: 1 dự án luật, 1 hồ sơ gia nhập công ước, 48 nghị định, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có 25 nghị định, ưu tiên 11 Nghị định liên quan đến hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động và 30 thông tư” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu nhiệm vụ về công tác xây dựng thể chế.

Một số đề án lớn, quan trọng và phức tạp cũng sẽ được triển khai, như: Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), gia nhập Công ước số 105 của ILO về xóa bỏ lao động cưỡng bức (theo cam kết của Quốc hội và Chính phủ), sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Đồng thời, công tác phát triển thị trường lao động và hướng nghiệp cần được chú trọng hơn. Việc triển khai thực hiện chính sách việc làm công, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp cũng dần được hoạch định và triển khai.

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH đặt mục tiêu tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ hơn. Theo đó, công tác cần phát triển ở tầm cao mới với những đóng góp xứng tầm vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

“Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp phải có những đột phá về quy mô, chất lượng, có những mô hình hiệu quả. Gắn kết chặt chẽ phát triển giáo dục nghề nghiệp với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động và đáp ứng yêu cầu phát triển” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhận xét.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cả nước tạo việc làm cho hơn 1,6 triệu lao động - 5

Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập Báo Dân trí (thứ 3, trái sang), dự hội nghị của ngành LĐ-TB&XH.

Bên cạnh đó, Bộ cần tăng cường thực hiện Chỉ thị số 14 và kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, rà soát, giải quyết hiệu quả chính sách hỗ trợ người có công, bảo đảm công khai, minh bạch; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm.

Thực hiện tốt các chính sách nâng cao mức sống người có công với cách mạng và gia đình, phấn đấu đến hết năm 2020 không còn hộ nghèo có thành viên là thuộc đối tượng người có công với cách mạng.

“Phát triển hệ thống an sinh xã hội hiệu quả, bền vững, đa dạng, toàn diện, có tính chia sẻ giữa nhà nước, xã hội và người dân, nhất là lĩnh vực phát triển bảo hiểm xã hội. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống bạo lực gia đình, học đường, xâm hại trẻ em...” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhận định.

Nhiều thách thức  

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thẳng thắn đề cập tới một số tồn tại, khó khăn, thách thức trong ngành LĐ-TB&XH, như: Công tác quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam vẫn còn hạn chế, chất lượng giáo dục nghề nghiệp còn thấp.

“Tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chậm được khắc phục. Đời sống của đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai còn nhiều khó khăn. Tệ nạn ma túy, mại dâm ở nhiều nơi vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em diễn biến phức tạp, không có chiều hướng giảm” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trăn trở.

Nội dung: Hoàng Mạnh. Video: Toàn Vũ. Ảnh: Anh Tuấn, Đức Anh