Thứ tư, 19/10/2016 - 08:42

Cà Mau: Hơn 250 trường hợp hợp đồng lao động vượt chỉ tiêu biên chế

Dân trí

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp hợp đồng lao động (HĐLĐ) vượt chỉ tiêu biên chế để thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, tính đến cuối tháng 9/2016, toàn tỉnh có 254 trường hợp HĐLĐ vượt chỉ tiêu biên chế. Trong đó, cấp tỉnh có 218 người, cấp huyện là 36 người.

Cụ thể, đối với các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, có 19 trường hợp HĐLĐ vượt chỉ tiêu biên chế (cấp tỉnh: 11 người, cấp huyện: 8 người). Trong đó, Sở KH-ĐT: 1 người, Sở Y tế: 7 người, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn tỉnh Cà Mau: 3 người; huyện Cái Nước: 1 người, huyện Trần Văn Thời: 5 người, TP Cà Mau: 2 người.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, có 235 trường hợp HĐLĐ vượt chỉ tiêu biên chế (cấp tỉnh: 207 người, cấp huyện: 28 người). Trong đó, Sở NN&PTNT: 16 người, Sở GT-VT: 15 người, Sở TN-MT: 119 người, Sở VH-TT&DL: 2 người, Ban quản lý Dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau: 40 người, Ban quản lý Dự án công trình NN&PTNT: 15 người; huyện Ngọc Hiển: 1 người, TP Cà Mau: 27 người.

Cà Mau còn nhiều trường hợp hợp đồng lao động vượt chỉ tiêu biên chế. (Ảnh minh họa)
Cà Mau còn nhiều trường hợp hợp đồng lao động vượt chỉ tiêu biên chế. (Ảnh minh họa)

Theo UBND tỉnh Cà Mau, theo quy định Chính phủ, Bộ Nội vụ, UBND tỉnh không HĐLĐ để thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức, hành chính. Tuy nhiên, do nhu cầu bức xúc công việc, nên Chủ tịch UBND tỉnh có chủ trương cho một số đơn vị HĐLĐ nhằm giúp các đơn vị giải quyết bớt khó khăn trong thời gian chờ tuyển dụng mới.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, đối với những cơ quan, tổ chức chưa chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, tự HĐLĐ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ (trừ các hợp đồng ứng viên đề án MêKông 120 Cà Mau) khi chưa có ý kiến thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh, phải thực hiện việc chấm dứt HĐLĐ theo quy định. Đồng thời, cơ quan tài chính cùng cấp không thanh quyết toán kinh phí chi trả tiền hợp đồng với các trường hợp nêu trên.

Yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoặc cấp kinh phí hoạt động thường xuyên, cần tổ chức rà soát và thực hiện việc chấm dứt HĐLĐ đối với những trường hợp hợp đồng vượt chỉ tiêu biên chế được giao và những trường hợp hợp đồng có chuyên môn, nghiệp vụ không phù hợp với vị trí việc làm.

Đối với những đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự cân đối kinh phí hoạt động thường xuyên, Chủ tịch tỉnh yêu cầu việc thực hiện HĐLĐ phải trong chỉ tiêu, định mức được giao và người được hợp đồng phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lưu ý, việc chấm dứt HĐLĐ phải đảm bảo đúng theo tình tự, thủ tục quy định.

Chủ tịch tỉnh cũng chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính kiểm tra, rà soát và đề xuất, kiến nghị xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

H.H