Thứ bảy, 09/05/2020 - 09:49

Doanh nghiệp có được tự ý giảm lương nhân viên trong mùa dịch Covid-19?

Dân trí

Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu cũng như VN. Trong thời điểm khó khăn này, việc doanh nghiệp có được tự ý giảm lương của nhân viên hay không là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Doanh nghiệp có được tự ý giảm lương nhân viên trong mùa dịch Covid-19? - 1

Căn cứ vào Điều 35 Luật Lao động năm 2012 quy định:

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

3. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

Như vậy, theo Luật Lao động 2012, đối với những trường hợp đang thực hiện hợp đồng lao động, nếu doanh nghiệp hay người sử dụng lao động muốn sửa đổi các nội dung trong hợp đồng, cụ thể là về tiền lương lao động thì cần phải thông báo với người lao động ít nhất là 3 ngày về những nội dung cần sửa đổi.

Sau khi thông báo với người lao động ít nhất 3 ngày về việc cần sửa đổi nội dung hợp đồng, nếu người lao động đồng ý thì 2 bên sẽ ký kết phụ lục hợp đồng về những sửa đổi này.

Tuy nhiên, nếu người lao động không đồng ý về việc sử đổi, cụ thể là về việc giảm lương thì doanh nghiệp không được tự ý giảm lương của người lao động.

Minh Anh