Thanh Hoá:

Gần 25 tỷ đồng hỗ trợ đã tới các đối tượng gặp khó do dịch Covid-19

Dân trí

Đã có 26/27 địa phương tại Thanh Hóa cơ bản hoàn thành xong công tác chi trả kinh phí hỗ trợ (đợt 2) cho đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

26/27 huyện, thị xã, thành phố cơ bản hoàn thành chi trả

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Thanh Hóa đã có báo cáo Bộ LĐ-TB&XH về tiến độ triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh này đến ngày 4/9/2020.

Gần 25 tỷ đồng hỗ trợ đã tới các đối tượng gặp khó do dịch Covid-19 - 1

Đến thời điểm hiện tại, Thanh Hoá có 26/27 huyện, thị xã, thành phố cơ bản hoàn thành xong công tác chi trả kinh phí hỗ trợ (đợt 2).

Kết quả chi trả đối với nhóm đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội (đợt 1), toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 703.657 đối tượng được nhận kinh phí hỗ trợ; tổng số tiền đã cấp phát là gần 706 tỷ đồng.

Trong đó: 2.581 hộ kinh doanh, kinh phí hỗ trợ là gần 2,6 tỷ đồng; 2.199 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, kinh phí hỗ trợ là hơn 3,85 tỷ đồng...

Đối với nhóm đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh, thống kê đến thời điểm này, toàn tỉnh Thanh Hóa có 27.102 đối tượng, tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là hơn 28 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 26/27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản hoàn thành xong công tác chi trả kinh phí hỗ trợ (đợt 2) cho đối tượng và tiếp tục thông báo cho các đối tượng chưa đến nhận.

Còn lại huyện Mường Lát vẫn chưa tổ chức chi trả do chưa hoàn thành quy trình, thủ tục chuyển kinh phí cho Bưu điện.

Tổng số đối tượng đã được nhận kinh phí hỗ trợ (đợt 2) là 23.933 đối tượng, tổng số tiền đã cấp phát là hơn 24,6 tỷ đồng, trong đó: 2.507 hộ kinh doanh, với kinh phí hỗ trợ là gần 2,5 tỷ đồng; 1.695 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, với kinh phí hỗ trợ là gần 3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, số lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, với kinh phí hỗ trợ là hơn 4,2 tỷ đồng, tương ứng với 4.472 người; lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, với kinh phí hỗ trợ là gần 15 tỷ đồng, tương ứng với 15.259 người.

Phê duyệt hỗ trợ cho gần 900 trường hợp vợ/chồng liệt sĩ tái giá

Ông Trịnh Ngọc Dũng, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, ngày 4/9/2020, Sở LĐ-TB&XH nhận được quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác, hiện đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng của 3 huyện: Như Xuân, Yên Định và Quan Hóa.

Như vậy, đến thời điểm này, toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 11/27 huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng vợ/chồng liệt sĩ tái giá và gửi về Sở LĐ-TB&XH, gồm: Nga Sơn, Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Hà Trung, Nông Cống, Thạch Thành, Như Xuân, Yên Định, Quan Hóa, thành phố Sầm Sơn và thị xã Nghi Sơn.

Theo đó, tổng số đối tượng vợ/chồng liệt sĩ tái giá được phê duyệt hỗ trợ là 867 người, với tổng kinh phí chi trả dự kiến là hơn 1.24 tỷ đồng.

Duy Tuyên