Thứ năm, 16/04/2020 - 06:01

Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng: Thanh Hóa không để lợi dụng, trục lợi chính sách

Dân trí

Thanh Hóa đang rà soát đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và sẽ được nhận tiền từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Thanh Hóa đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố (các huyện) bước đầu tổng hợp xác nhận đối tượng thuộc diện quản lý của ngành sẽ được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng: Thanh Hóa không để lợi dụng, trục lợi chính sách - 1

Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa tổng hợp các nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ.

Ông Trịnh Ngọc Dũng, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: “Hiện các huyện vẫn đang tổng hợp, rà soát lại danh sách gửi về Sở để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Cơ bản đã xác định được các đối tượng, tuy nhiên, để chính xác số liệu thì các địa phương phải rà soát lại một lần nữa”.

Nguyên tắc được đề ra là đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực. Trong khi chờ hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH, Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa tiếp tục đề nghị UBND các huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương thực hiện.

Theo ông Trịnh Ngọc Dũng, việc xác định được đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội dễ  thực hiện hơn, vì đây là những đối tượng mà ngành LĐ-TB&XH đang quản lý.

Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng: Thanh Hóa không để lợi dụng, trục lợi chính sách - 2
Thống kê số liệu nhóm đối tượng Người có công được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Còn lại các nhóm đối tượng khác, các doanh nghiệp chưa báo cáo các lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không có lương. Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa đã gửi văn bản cho tất cả các doanh nghiệp để các doanh nghiệp báo cáo về Sở. Nhóm đối tượng hộ kinh doanh cá thể sẽ được  chính quyền địa phương thống kê, rà soát.

Theo tổng hợp của Sở LĐ-TB&XH Thanh Hoá, toàn tỉnh có 73.356 đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 199.845 đối tượng bảo trợ xã hội; 32.230 hộ nghèo, 102.092 hộ cận nghèo được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Đối với các nhóm đối tượng trên, theo ông Trịnh Ngọc Dũng được dự kiến khoảng hơn 810 tỷ đồng tiền hỗ trợ một lần cho cả 3 tháng”.

Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Trương Hùng Thanh, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Thọ Xuân thông tin: Sau khi nắm được Nghị quyết số 42 của Chính phủ và chỉ đạo của Sở LĐ-TB&XH, UBND huyện đã giao cho Phòng LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các xã, thị trấn tiến hành rà soát các nhóm đối tượng.

Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng: Thanh Hóa không để lợi dụng, trục lợi chính sách - 3

Theo ông Thanh, do chưa có hướng dẫn cụ thể nên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số vướng mắc. Cụ thể, trong trường hợp Người có công thì đối tượng thân nhân, đối tượng nuôi dưỡng, chăm sóc Người có công có công… được hay không thì chưa rõ.

Trước mắt có 4 nhóm đã được rà soát, lập danh sách gồm: Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo. Riêng nhóm các hộ kinh doanh cá thể và nhóm lao động tự do sẽ tiến hành trong thời gian tới khi có hướng dẫn cụ thể.

Ông Thanh cho biết thêm, 4 nhóm đối tượng nêu trên được ngành LĐ-TB&XH và các xã, thị trấn đang quản lý đối tượng trực tiếp, thực hiện các chế độ, chính sách cho các đối tượng. Các nhóm này đã có người cụ thể, có tên, tuổi, địa chỉ cụ thể.

Qua rà soát, 4 nhóm nêu trên tại huyện Thọ Xuân có khoảng hơn 53 nghìn đối tượng với khoảng 55 tỷ tiền hỗ trợ.

"Hiện nay vẫn đang trong giai đoạn rà soát để báo cáo về Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa. Các địa phương đang chuẩn bị toàn bộ số liệu bao trùm hết các đối tượng, không để bỏ sót, bỏ thiếu đối tượng”, ông Thanh cho biết.

Cũng theo ông Thanh, trong nhóm đối tượng bảo trợ xã hội thì có bao nhiêu người đã hưởng chế độ người có công rồi sẽ phải lọc ra. Trong trường hợp này, một đối tượng chỉ được hưởng nhiều nhất một chế độ. Hiện nay chúng tôi đang lọc đối tượng trùng”.

Duy Tuyên