Thứ ba, 08/09/2020 - 15:42

Hướng dẫn doanh nghiệp tại Nghệ An dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

Dân trí

Các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 12/2020.

UBND tỉnh này vừa ban hành công văn gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh liên quan tới việc hướng dẫn về việc tiếp tục xác nhận tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Động thái này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Hướng dẫn doanh nghiệp tại Nghệ An dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất  - 1
Các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tại Nghệ An tiếp tục được tạm dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất đến cuối năm 2020.

Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn sẽ được tiếp tục tạm dừng đóng; thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12/2020.

Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo đủ các điều kiện tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) theo quy định, thời gian tạm dừng đóng tối đa đến hết tháng 12/2020.

Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc tạm dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất cho các doanh nghiệp đảm bảo đúng đối tượng.

UBND tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An có nhiệm vụ thông báo, hướng dẫn các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tiếp tục lập hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất; tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị đủ điều kiện theo quy định.

Theo thông tin từ BHXH tỉnh Nghệ An, đợt dịch Covid-19 bùng phát đợt 1, hơn 80 doanh nghiệp trong tỉnh đã đề nghị tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất. 

Hoàng Lam