Thứ sáu, 01/05/2020 - 15:22

Nguồn vốn 'khủng' trả lương cho người lao động

Các ngân hàng đang rốt ráo triển khai gói cho vay tái cấp vốn 16.000 tỉ đồng hỗ trợ người sử dụng lao động trả lương ngừng việc do đại dịch Covid-19 gây ra, với lãi suất 0%.

Cụ thể, Ngân hàng (NH) Nhà nước dự kiến dành 16.000 tỉ đồng thực hiện tái cấp vốn cho NH Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc.

Lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm và quá hạn là 0%/năm. Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, kể từ ngày NH Nhà nước giải ngân nguồn tái cấp vốn đối với NHCSXH.

Nguồn vốn khủng trả lương cho người lao động - 1
Thời điểm dịch bùng phát, nhiều KCN trên địa bàn Quảng Nam tạm ngừng hoạt động khiến người lao động gặp khó. ẢNH: MẠNH CƯỜNG

NHCSXH cũng vừa ban hành công văn hướng dẫn thực hiện triển khai cho vay gói tín dụng. Theo đó, người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn có từ 20% hoặc từ 30 người lao động (NLĐ) trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho NLĐ trong khoảng thời gian từ ngày 1.4 đến hết 30.6. 

Người sử dụng lao động đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho NLĐ, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả cho NLĐ ngừng việc; đồng thời không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài tại thời điểm ngày 31.12.2019.

Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng. Khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Lãi suất cho vay 0%/năm; lãi suất nợ quá hạn 12%/năm.

Lý giải việc NH Nhà nước dự kiến lãi quá hạn của khoản tái cấp vốn này là 0% nhưng NHCSXH lại tính 12%/năm đối với khách hàng, đại diện NHCSXH cho biết theo điều 17 Quyết định 15/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, NHCSXH được áp dụng lãi suất 12%/năm đối với nợ quá hạn nếu người sử dụng lao động vay vốn không trả được nợ. 

Số tiền lãi quá hạn thu hồi được giảm trừ vào chi phí quản lý của NHCSXH được ngân sách nhà nước cấp hằng năm. Theo quy định, người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ các cam kết với NHCSXH, sử dụng tiền vay đúng mục đích, thực hiện nghiêm túc kế hoạch trả nợ đảm bảo trả nợ đầy đủ, đúng hạn và cam kết sẽ dùng các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình để trả nợ NHCSXH.

Ngoài ra, đại diện NHCSXH cho biết để vay gói tín dụng này, người sử dụng lao động cần có sự xác nhận của UBND cấp huyện, tỉnh phê duyệt danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc, danh sách NLĐ bị ngừng việc, gửi chi nhánh NHCSXH cùng cấp và người sử dụng lao động trong danh sách.

Số tiền khách hàng vay được NHCSXH nơi cho vay chi trả hằng tháng đến NLĐ bị ngừng việc trên cơ sở danh sách được chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt hằng tháng và theo đề nghị của khách hàng. NHCSXH sẽ thực hiện chuyển khoản hoặc chi trả bằng tiền mặt đến NLĐ. Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 31.7.2020.

Theo Giáo dục thời đại