Thứ hai, 26/02/2018 - 06:04

Phụ cấp lâu năm của giáo viên được tính như thế nào?

Tôi dạy học ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được 8 năm. Xin hỏi phụ cấp lâu năm của tôi được tính như thế nào?- Nguyễn Gia Hiếu (giahieunguyen***@gmail.com).


Ảnh minh họa/Minh Phong

Ảnh minh họa/Minh Phong

* Trả lời:

Theo Điều 5 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ “Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau:

- Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

- Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

- Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn được hưởng phụ cấp lâu năm ở mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung.

Cách tính được áp dụng theo Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP nêu trên. Cụ thể: Mức tiền phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tính theo công thức sau:

Mức tiền phụ cấp công tác lâu năm = Mức lương tối thiểu chung x Mức phụ cấp được hưởng theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

Theo Sỹ Điền/Báo Giáo dục thời đại