Thứ sáu, 03/01/2020 - 15:35

Thanh Hóa: Thưởng Tết cao nhất 180 triệu đồng

Dân trí

Theo báo cáo nhanh của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, doanh nghiệp (DN) có mức tiền thưởng Tết cao nhất là 180 triệu đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa vừA có tổng hợp tình hình tiền lương, nợ lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch năm 2020, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho người lao động (NLĐ) của một số DN trên địa bàn tỉnh.

Mức thưởng Tết cao nhất 180 triệu đồng

Theo đó, về tiền thưởng Tết dương lịch 2019, có 676 DN có kế hoạch thưởng Tết cho 192.007 lao động.

Thanh Hóa: Thưởng Tết cao nhất 180 triệu đồng - 1
Thanh Hóa hiện có 8.746 DN với 312.036 lao động.

Trong đó, nhóm các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng trung bình là 1.172.000 đồng/người; Công ty CP, vốn góp chi phối của Nhà nước 2.534.000 đồng/người; DN Dân doanh 326.000 đồng/người; DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 65.000 đồng/người.

Mức thưởng cao nhất ở các DN là 180.000.000 đồng/người thuộc về loại hình DN FDI; thấp nhất của các DN có kế hoạch thưởng là 50.000 đồng/người thuộc về loại hình DN Dân doanh và DN FDI.

Mức thưởng cao nhất của Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 1.000.000 đồng/người; Công ty CP, vốn góp chi phối của Nhà nước 46.084.000 đồng/người; DN Dân doanh 65.000.000 đồng/người; DN FDI 180.000.000 đồng/người.

Mức thưởng thấp nhất của nhóm các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 200.000 đồng/người; Công ty CP, vốn góp chi phối của Nhà nước 1.000.000 đồng/người; DN Dân doanh 50.000 đồng/người; DN FDI 50.000 đồng/người.

Thanh Hóa: Thưởng Tết cao nhất 180 triệu đồng - 2
DN có mức thưởng Tết cao nhất ở Thanh Hóa là 180 triệu đồng.

Đối với tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh tý 2020, có 760 DN có kế hoạch thưởng Tết cho 200.744 lao động.

Trong đó, nhóm các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng trung bình là 1.309.000 đồng/người; Công ty CP, vốn góp chi phối của Nhà nước 5.032.000 đồng/người; DN Dân doanh 4.256.000 đồng/người; DN FDI 3.455.000 đồng/người.

Mức thưởng cao nhất ở các DN là 121.162.000 đồng/người thuộc về loại hình DN Công ty CP, vốn góp chi phối của Nhà nước; thấp nhất của các DN có kế hoạch thưởng là 100.000 đồng/người thuộc về loại hình DN FDI.

Thanh Hóa: Thưởng Tết cao nhất 180 triệu đồng - 3

Mức thưởng cao nhất thuộc về loại hình DN FDI

Mức thưởng cao nhất của Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 11.200.000 đồng/người; DN Dân doanh 65.000.000 đồng/người; DN FDI 120.000.000 đồng/người.

Mức thưởng thấp nhất của nhóm các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 500.000 đồng/người; Công ty CP, vốn góp chi phối của Nhà nước 1.000.000 đồng/người; DN Dân doanh 500.000 đồng/người; DN FDI 100.000 đồng/người.

Mức lương cao nhất đạt hơn 121 triệu đồng

Về tiền lương năm 2019, có 760 DN có báo cáo tình hình tiền lương cho 200.744 lao động. Trong đó có 9 Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 47 Công ty CP, vốn góp chi phối của Nhà nước; 639 DN Dân doanh và 65 DN FDI có báo cáo.

Thanh Hóa: Thưởng Tết cao nhất 180 triệu đồng - 4
Người lao động được trả lươn cao nhất là hơn 121 triệu đồng.

Cụ thể, tiền lương thực tế bình quân của các DN báo cáo là: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 5.782.000 đồng/người/tháng; Công ty CP, vốn góp chi phối của Nhà nước là 5.411.000 đồng/người/tháng; DN Dân doanh là 5.378.000 đồng/người/tháng; DN FDI là 5.567.000 đồng/người/tháng.

Tiền lương của NLĐ được trả tiền lương cao nhất trong các DN báo cáo là 121.162.000 đồng/người/tháng, thuộc về loại hình DN Công ty CP, vốn góp chi phối của Nhà nước; thấp nhất là 2.950.000 đồng/người/tháng thuộc về loại hình DN Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Duy Tuyên