Thứ hai, 11/01/2016 - 06:00

Thẻ BHYT đối với trường hợp nghỉ việc

Ông Nguyễn Xuân Thủy (TP. Hà Nội) hỏi: Trường hợp người lao động đang làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT thì nhận được quyết định cho nghỉ việc. Trong trường hợp này người sử dụng lao động có báo giảm BHXH ngay được không hay phải chờ người lao động nhận thẻ BHYT rồi mới báo giảm BHXH?

Thẻ BHYT đối với trường hợp nghỉ việc - 1

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này  như sau:

Theo Điều 19, Tiết 1.4, Khoản 1, Điều 71 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam quy định quản lý thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và Điều 1 Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT đối với người lao động nghỉ việc (căn cứ quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động) thì đơn vị sử dụng lao động thực hiện báo giảm lao động kịp thời.

Trường hợp người lao động đang làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT, nếu cơ quan BHXH chưa phát hành thẻ BHYT cho người lao động thì đơn vị thông báo ngay với cơ quan BHXH để thu hồi thẻ BHYT, nếu cơ quan BHXH đã in và phát thẻ BHYT cho người lao động thì đơn vị thực hiện thu hồi và chuyển cho cơ quan BHXH thẻ đã cấp.

Theo Chinhphu.vn