Thứ sáu, 18/12/2020 - 07:13

Từ tháng 2/2021: Phi công nghỉ việc phải báo trước 120 ngày

Dân trí

Thành viên tổ lái tàu bay, nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không…khi nghỉ việc phải báo trước 120 ngày. Quy định áp dụng từ tháng 2/2021.

Nghị định 145/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/2/2021 đã quy định rõ thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù. Trong đó có bổ sung nhiều điểm mới về thời gian báo nghỉ của một số các ngành nghề mà trước đây chưa được quy định.

Cụ thể, ngành, nghề, công việc đặc thù và thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 35 và Điểm d, khoản 2 Điều 36 của Bộ luật Lao động như sau:

Ngành, nghề, công việc đặc thù

Thành viên tổ lái tàu bay, nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không, nhân viên điều độ, khai thác bay.

Người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Thuyền viên thuộc thuyền bộ làm việc trên tàu Việt Nam đang hoạt động ở nước ngoài, thuyền viên được doanh nghiệp Việt Nam cho thuê lại làm việc trên tàu biển nước ngoài.

Một số trường hợp khác do pháp luật quy định.

Thời hạn báo trước

Nghị định 145/2020/NĐ-CP nêu rõ, khi người lao động làm ngành, nghề, công việc quy định như trên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với những người lao động này thì thời hạn báo trước như sau:

Ít nhất 120 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên.

Trường hợp người lao động làm việc theo diện hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng, thời gian báo trước ít nhất bằng một phần tư thời hạn của hợp đồng lao động.

Hoàng Mạnh